Inspired moments   /   seconds
2198845

V skoraj dvajsetih letih delovanja je agencija MPG na podlagi zbranih izkušenj, statističnih podatkov in ključnih ugotovitev, pridobljenih na dosedanjih aktivnostih, razvila tristopenjski marketinški pristop, ki temelji na osnovnih principih človeške psihologije.

Pristop sloni na pravilu, da so stvari, ki so sestavljene iz treh delov, same po sebi bolj zabavne in bolj učinkovite. Zapomnljivost sporočila je namreč boljša, če ga prenesemo s serijo treh dogodkov, preko katerih stopnjujemo napetost do končnega ključnega dela, s katerim zaokrožimo celotno zgodbo. Prav tako je dokazano, da večina ljudi potrebuje vsaj tri potrditve, ki okrepijo njihovo odločitev, preden se odločijo za določeno stvar. Ljudje si bolj zapomnijo informacijo ali dogodek, če je ta sestavljen iz treh delov. Tudi znana latinska besedna zveza "omne trium perfectum" pomeni, da je vsaka popolna stvar sestavljena iz treh delov.

MPG-jev tristopenjski pristop teorijo o moči trojk združuje z aktualnimi marketinškimi orodji. V času, kjer ima potrošnik ogromno vpliva na posamezni trg, je to še posebej pomembno, saj bomo vpliv dosegli le z dobro premišljeno celostno strategijo. Ključni dejavnik pri njenem oblikovanju pa je poznavanje potrošnikov in njihovih navad. 

MPG prisega na celostni marketing, ki predpostavlja komunikacijo s potrošnikom v različnih okoljih: na dogodkih, na prodajnem mestu in v digitalnem okolju. Na ta način dosegamo veliko večji komunikacijski učinek kot če bi uporabili kateri koli drug marketinški pristop.