Inspired moments   /   seconds
2198854
Nezgrešljivo Galaxy. A povsem edinstven.

Nezgrešljivo Galaxy. A povsem edinstven.

PRAVILA NAGRADNEGA NATEČAJA 

Nezgrešljivo Galaxy. A povsem edinstven.

Prosimo vas, da pred sodelovanjem preberete Pravila nagradnega natečaja.  

  1. 1.        člen  Organizator in administrator

Organizator nagradnega natečaja z naslovom »Isti Galaxyjev DNK. Drugačen karakter.«je podjetje MPG Plus d.o.o. (sedež: Leskoškova cesta 2, 1000 Ljubljana, matična številka: 2146681000, davčna številka: SI 17143632) v nadaljevanju »Organizator« in »Administrator«.

Nagradni natečaj poteka z namenom promocije mobilnih telefonov Samsung Galaxy serije A podjetja Samsung Electronics GmbH.

  1. 2.        člen Čas trajanja

Nagradni natečaj se prične 16. marca ob 21. uri in traja do 17. marca do 01.00 ure. Pravila nagradnega natečaja so objavljena tudi na spletnem portalu http://www.mpg.si/kako-delamo/nagradne-igre/  (v nadaljevanju »portal«)

  1. 3.        člen Pravica do sodelovanja

V nagradnem natečaju ne smejo sodelovati zaposleni, lastniki in člani uprave Organizatorja in podjetja, katerega promocija je namen in cilj tega nagradnega natečaja, ali njihovi družinski člani. Pravico do sodelovanja imajo vse fizične osebe, ki so starejše od 12 let, in državljani Republike Slovenije. Vsak udeleženec lahko v nagradnem natečaju sodeluje le enkrat in lahko osvoji samo eno nagrado.

  1. 4.        člen  Način sodelovanja in potek natečaja

Udeleženci natečaja, ki po potekal v Klubu ZOO, Tržaška cesta 2, v Ljubljani, bodo tekmovali v reševanju spodaj navedene naloge, potem ko jim bo hostesa prebrala pravila sodelovanja in:

  1. vnesla osnovne podatke o tekmovalcu (ime, priimek, telefonska številka);
  2. predstavila nagrado;
  3. pokazala aplikacijo, v kateri bodo morali tekmovalci povezati pare kartic z enakimi podobami (igra »spomin«);
  4. ob predhodni najavi dala znak za pričetek tekmovanja in povedala cilj naloge:

ü  v čim krajšem času med 16 karticami povezati 8 parov.

Čas se bo samodejno ustavil, ko bo naloga končana, čas tekmovalca pa bo prikazan v minutah, sekundah in stotinkah sekunde.

  1. 5.        člen  Točkovanje

Odločitev o dobitniku nagrade bodo sprejeli predstavniki Organizatorja in Administratorja potem, ko bodo določili tekmovalca, ki je nalogo rešil najhitreje.

6. člen Diskvalifikacija

Organizator si pridržuje pravico, da kadar koli diskvalificira udeležence v naslednjih primerih:

• če udeleženec krši ta pravila,

• če udeleženci ne izpolnjujejo vseh pogojev za sodelovanje v natečaju.

7. člen  Rezultati natečaja

Razglasitev zmagovalca bo izvedena takoj po koncu nagradne igre. Zmagovalca bo na kraju samem javno objavil predstavnik Organizatorja in Administratorja.

8. člen Nagrade in davčne obveznosti

Udeleženci lahko v tem nagradnem natečaju osvojijo, skladno s pravili iz 5. čl., spodaj navedeno nagrado:

  1. 1x pametni telefon Samsung Galaxy A3

Udeleženci, ki sodelujejo v natečaju, pa tudi zmagovalec nimajo pravice zahtevati druge nagrade kot tisto, za katero so tekmovali in jo osvojili skladno s temi Pravili.

Če je zmagovalec mladoletna oseba, lahko nagrado ob predloženi ustrezni dokumentaciji v njegovem imenu prevzamejo njegovi starši ali zakoniti zastopniki.

Nagrada ni prenosljiva, ni izplačljiva v denarju in je ni mogoče zamenjati za druge izdelke ali storitve.

Akontacijo dohodnine od prejete nagrade bo za nagrajenca poravnal organizator. V ta namen je dolžan nagrajenec organizatorju ob prejemu nagrade izpolniti obrazec s podatki prejemnika nagrade, ki vsebuje sledeče podatke: ime, priimek, naslov, EMŠO in davčna številka.

Organizator bo za namen izpolnitve dohodninske napovedi nagrajenca ob koncu dohodninskega leta obvestil o vrednosti prejete nagrade.

9. člen Izročitev nagrade

Nagrada bo dobitniku izročena takoj po razglasitvi zmagovalca. Nagrado bo zmagovalcu izročila hostesa. Dobitnik mora biti ob podelitvi nagrade na lokaciji osebno prisoten. Sicer bo nagrada izročena prvemu naslednjemu udeležencu z najboljšim rezultatom (tekmovalnim časom). 

S podelitvijo nagrade prenehajo vse obveznosti organizatorja nagradnega natečaja do dobitnikov, nagrada pa ni prenosljiva, ni izplačljiva v denarju in je ni mogoče zamenjati za druge izdelke ali storitve.

10. člen Zasebnost in varstvo osebnih podatkov

S prijavo na natečaj z naslovom »Isti Galaxy DNK. Drugačen karakter.« udeleženec sprejema pogoje promocije ter soglaša, da se njegovi osebni podatki vključijo v zbirko podatkov Organizatorja in Administratorja –  podjetja MPG Plud d.o.o., Leskoškova cesta 2, 1000 Ljubljana. Udeleženci svoje podatke posredujejo prostovoljno. Če udeleženci menijo, da obdelava njihovih osebnih podatkov posega v njihovo zasebnost, se lahko obrnejo na agencijo pristojno za varstvo osebnih podatkov ali na agencijo MPG Plus d.o.o. in zahtevajo ustrezno pojasnilo. Organizator nima pravice njihovih podatkov posredovati tretjim osebam ali jih objaviti. Podatki se zbirajo izključno za namen te promocije in se ne smejo uporabljati za kakršne koli druge trženjske aktivnosti. Podatke obdeluje in shranjuje Administrator kot agencija, ki je pooblaščena s strani Organizatorja. Vsi osebni podatki se štejejo za zaupne in z njimi se ravna v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov. Udeleženci imajo pravico do vpogleda v svoje osebne podatke in do njihovih popravkov.

Zmagovalci soglašajo z objavo svojih imen na uradnih straneh Organizatorja in Administratorja. Upravljavec zbirke njihovih osebnih podatkov ne bo razkril ali jih odstopil tretjim osebam. Zmagovalci nagradnega natečaja izrecno soglašajo, da lahko Organizator in Administrator brez kakršnega koli nadomestila uporabita njihovo ime in naslov (samo kraj bivanja) v člankih in reportažah za namen javnega obveščanja o rezultatih nagradnega natečaja in podelitve nagrade.

Udeleženci s samo prijavo za sodelovanje v nagradnem natečaju sprejemajo tudi veljavna uradna pravila.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe teh pravil, o čemer bodo vsi udeleženci pravočasno obveščeni.

 

Organizator in Administrator ali katero koli drugo podjetje, ki ga je Organizator najel za izvedbo nagradnega natečaja, ne prevzema odgovornosti in ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo v zvezi s stroški, poškodbami ali izgubo, nastalo zaradi pomanjkljivosti pri izvedbi nagradnega natečaja ter med samim sodelovanjem v njem.

 

Organizator ne bo podelil nobenih dodatnih nagrad, razen navedene v teh pravilih.

 

V Ljubljani, 16. 3. 2017

MPG Plus d.o.o.

Organizator in Administrator