Inspired moments   /   seconds
2198847
Retail

MPG prodajna mesta – trenutek resnice

Prodajno mesto je kraj, kjer so sprejete odločitve o nakupu, pa tudi kraj, kjer potrošniki postanejo stranke. Ključno komponento marketinške strategije tako predstavlja načrtovanje komuniciranja na prodajnem mestu, ki bo potrošnika spodbudilo k nakupu. Pri tem je še posebej pomembno poznavanje psihologije potrošnikov in procesa nakupnega odločanja ter temu primerna izbira ustreznih komunikacijskih orodij.