NOVICE & NAGRADNE IGRE

DOVE te nagrajuje za Valentinovo

Objavljeno: 14.10.2019

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI ZA SODELOVANJE V FACEBOOK NAGRADNI IGRI »DOVE te nagrajuje za Valentinovo«


Ta pravila določajo postopke in pogoje za sodelovanje v Facebook nagradni igri »DOVE te nagrajuje za Valentinovo« (v nadaljevanju: FB nagradna igra). Ta pravila so objavljena na spletnem naslovu www.mpg.si

Organizator FB nagradne igre

FB nagradna igra za podjetje Unilever d.o.o. Magyarorszag Kft. Podružnica Ljubljana, Kolinska ulica 3, 1000 Ljubljana, organizira MPG PLUS agencija za marketing d.o.o., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana, matična številka: 2146681000, ID za DDV: SI17143632 (v nadaljevanju: organizator).

1. Splošne določbe

FB nagradna igra poteka od 1. februarja pa do vključno 14. februarja 2020 na družabnem omrežju Facebook na naslovu https://www.facebook.com/doveslo/?ref=bookmarks. Nagradna igra ni sponzorirana s strani Facebooka in ni povezana s Facebookom kot podjetjem. Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje v kreativnem natečaju, prejme organizator nagradne igre.

2. Pogoji sodelovanja v FB nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije (fizične osebe). Mlajši od 18. let morajo pridobiti dovoljenje staršev za sodelovanje v nagradni igri. V nagradni igri bodo sodelovali vsi, ki se pridružijo Facebook strani https://www.facebook.com/doveslo/?ref=bookmarks ali pa so že pridruženi in sicer po naslednji mehaniki:

- Na https://www.facebook.com/doveslo/?ref=bookmarks napiši katera oseba je v tvojem življenju posebna in zakaj. (pokaži ljubezen svoji ljubljeni osebi tudi to Valentinovo, kot to kaže DOVE vaši koži in lasem).

Vsako lepo objavljeno sporočilo bo imelo možnost objave na »Citylight« zunanjem oglasnem prostoru na področju Ljubljane. Sporočila, ki bodo objavljena na zunanjem oglasnem prostoru (Citylight) bo določila 3 članska komisija organizatorja.

Nagrado pa bo prejelo le 10 najlepših sporočil, ki jih bo določila komisija.

3. Potek nagradne igre in razglasitev nagrajencev

Z oddanim sporočilom kot je navedeno zgoraj izpolnjuješ pogoje za sodelovanje v FB nagradni igri.
V petek 14.02.2020 se FB nagradna igra konča. Najkasneje v 8. delovnih dneh po koncu FB nagradne igre bomo razglasili sodelujoče, ki bodo prejeli nagrade.
Vsi sodelujoči se s sodelovanjem v FB nagradni igri strinjajo, da objavimo njihovo valentinovo sporočilo na Citylight zunanjem oglasnem prostoru, ter da lahko objavimo njihovo ime iz profila s katerim ste sodelovali v FB nagradni igri, na Facebook strani https://www.facebook.com/doveslo/?ref=bookmarks in na spletni strani www.mpg.si.

4. Rezultati dobitnikov nagrade, nagrade in prevzem nagrad

Vsi nagrajenci bodo objavljeni na Facebook strani https://www.facebook.com/doveslo/?ref=bookmarks oz pod komentarji na omenjeni facebook strani in na spletni strani organizatorja www.mpg.si. Pred izročitvijo nagrad mora organizator s strani nagrajencev v roku petih (5) dni po razglasitvi prejeti potrebne osebne podatke:
Facebook uporabniško ime, ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonsko številko, davčno izpostavo in davčno številko.
Posredovanje vseh teh podatkov na mail je pogoj za izročitev nagrade prejemniku.
Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrade niso prenosljive, zamenjava nagrade ni mogoča.

Nagrade: 10 x Paket DOVE*
*Dove paket vsebuje:
• Dove Deeply Nourishing gel za prhanje 250ml
• Dove Original antiperspirant 150ml
• Dove Essential Nourishment mleko za tel0 250ml
• Dove Men + Care Clean Comfort gel za prhanje 250ml
• Dove Men + Care Clean Comfort antiperspirant 150ml

Nagrado bo organizator poslal po pošti, v roku (1) enega tedna po posredovanju zahtevanih podatkov na mail mpg@mpgplus.si.

5. Davki in akontacija dohodnine

Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja, ki za nagrajence od vrednosti nagrade odvede akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi ter nagrajencu pošlje potrdilo o vrednosti nagrade za dohodninsko napoved.
Organizator bo za ostale nagrade in nagrajence od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam. Preden se nagrada izroči nagrajencu, mora le-ta organizatorju posredovati natančne osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonsko številko, davčno izpostavo in davčno številko. Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika. V skladu z Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec tudi za prejem nagrade do vrednosti 42 EUR organizatorju dolžan sporočiti davčno številko. Organizator bo dobitniku nagrade po pošti poslal potrdilo, ki se bo nanašalo na vrednost nagrade in znesek plačane akontacije davka. Vsi dobitniki, ki bodo prejeli obvestilo, so dolžni to napovedati v svoji dohodninski napovedi. Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami.

6. Odgovornost

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami okrog lastništva izžrebanih nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju poslala svoje podatke v skladu s temi pravili. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi uporabnika oz. njeni uradno pooblaščeni osebi, katere podatki bodo navedeni v elektronskem sporočilu, ki ga organizator prejme od nagrajenega. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje družabnega omrežja Facebook ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega ali nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

7. Pravila FB nagradne igre

S sodelovanjem v FB nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Pravila in splošni pogoji te nagradne igre so na voljo na www.mpg.si kot tudi na Dove facebook strani https://www.facebook.com/pg/doveslo/notes/?ref=page_internal. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Facebook strani https://www.facebook.com/doveslo/?ref=bookmarks vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.

8. Varovanje osebnih podatkov

Organizator bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izročitve nagrade in morebitno plačilo akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator se zavezuje, da podatki, ki jih bodo nagrajenci posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre oz. neposrednega trženja.

9. Splošne določbe

Sodelujoči v FB nagradni igri s tem, ko sodeluje v nagradni igri v skladu s III. členom, ta pravila in splošne pogoje nagradne igre avtomatsko sprejemajo.

Organizator ima pravico, da v primeru višje sile to nagradno igro prekine ali odpove.

Organizator nagradne igre in osebe, ki so z njegove strani angažirane za izvedbo nagradne igre, ne prevzemajo nikakršne odgovornosti iz naslova stroškov ali škode, ki bi sodelujočim v nagradni igri nastala zaradi pomanjkljivosti v izvedbi nagradne igre.

Organizator nagradne igre tudi ne prevzema nikakršne odgovornosti za nesrečo, ki bi se zgodila nenačrtno oz zaradi tretjega dejavnika na katerega ni mogel vplivati pri nagradi.

Organizator nagradne igre ne bo podelil nikakršnih drugih nagrad, razen nagrad, ki so navedene v teh pravilih in splošnih pogojih.

Po poteku 60 dni od zaključka nagradne igre organizator nagradne igre ni dolžan sprejeti nikakršnih pritožb v zvezi z nagradno igro.

V primeru spora med organizatorjem in sodelujočim v nagradni igri je za reševanje le-tega pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Podrobnejše informacije lahko dobite pri Organizatorju vsak delavnik od 9. do 17. preko e-pošte info@mpgplus.si.

MPG PLUS agencija za marketing d.o.o.

Quote

Več NOVIC & NAGRADNIH IGER

NOVICE & NAGRADNE IGRE
Red Bull / Lidl
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Microsoft NT konferenca ponovno uspešna
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Red Bull prodajni avtomati
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Prodajni avtomati
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Red Bull Red Edition
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Promocije »Oral-B garancija vračila kupnine«
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Milka vas nagrajuje
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Samsung | Odpri svoj svet
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Iščemo sodelavca: Predstavnik na terenu / Field Expert
NOVICE & NAGRADNE IGRE
NT REMOTE VEEAM RAFFLE