NOVICE & NAGRADNE IGRE

Promocije »Oral-B garancija vračila kupnine«

Objavljeno: 27.08.2021

PRAVILA IN POGOJI
promocije »Oral-B garancija vračila kupnine«I. Organizator

Organizator promocije »Oral-B garancija vračila kupnine« (v nadaljevanju: »promocija«) je Procter & Gamble d. o. o., (sedež: Bani 110, 10010 Zagreb) (v nadaljevanju »organizator«).

Koordinator promocije je MPG d. o. o., (sedež: Nova Ves 17, 10000 Zagreb) (v nadaljevanju »koordinator«).II. Pogoji sodelovanja v promociji

V promociji lahko sodeluje vsaka fizična oseba, ki ima stalno bivališče v Sloveniji in je starejša od 18 let (v nadaljevanju »sodelujoči«). Mali trgovci in prodajalci na drobno ne morejo sodelovati.


III. Obdobje promocije

Obdobje promocije je od 12. 07. 2021 do 30. 6. 2022. Skrajni rok je rok za prejem vloge, ki ne sme biti daljši od 100 dni od datuma nakupa izdelka v obdobju promocije.


IV. Sodelujoči izdelki

Stodnevna garancija vračila kupnine velja za električne zobne ščetke Oral-B (razen baterijskih ščetk in nastavkov), ki jih organizator dobavlja na območju Slovenije in ki so bile kupljene v obdobju promocije (v nadaljevanju „izdelek“).V. Potek promocije

Sodelujoči, ki je kupil kateri koli izdelek, opisan v poglavju IV., lahko v obdobju promocije ta izdelek pošlje koordinatorju skupaj z opredelitvijo razloga in zahteva vračilo kupnine. Izdelek mora poslati na naslov podizvajalca koordinatorja v Sloveniji (MPG Plus d. o. o., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana), vključno s kopijo originalnega računa (v nadaljevanju „račun“), s čitljivo napisanim (velike tiskane črke) imenom in naslovom ter z izpolnjenim obrazcem iz Priloge 1. Kupljeni izdelek mora biti razviden na računu. Koordinator mora prejeti izdelek in izpolnjeni obrazec najpozneje v 100 dneh od dneva nakupa izdelka v obdobju promocije.

Sodelujoči bo prejel polno nadomestilo kupnine za izdelek, ki je označena na računu, na bančni račun, ki ga navede v obrazec, v roku štirih tednov po tem, ko koordinatorjev podizvajalec prejme izdelek, račun in izpolnjeni obrazec, ki jih je poslal sodelujoči. Koordinator, njegov podizvajalec in organizator ne krijejo stroškov dostave.

Sodelujoči ni upravičen do nadomestila, če izdelka ne pošlje do konca obdobja promocije ali kako drugače ne izpolnjuje vseh pravil in pogojev promocije.

Vsak sodelujoči lahko odda vlogo samo enkrat v obdobju promocije.


VI. Obdelava osebnih podatkov

Organizator je upravljavec osebnih podatkov sodelujočih v promociji.

Upravljavec podatkov zaupa obdelavo osebnih podatkov sodelujočih v promociji koordinatorju. Organizator zbira in obdeluje osebne podatke sodelujočih (na primer ime in priimek, naslov, telefon, e-pošta, številka bančnega računa, potrdilo, da je sodelujoči starejši od 18 let) samo za namen izvedbe promocije v skladu z določili Splošne uredbe Evropskega parlamenta in sveta (EU) 2016/679 o varstvu osebnih podatkov z dne 27. aprila 2016 (GDPR). Osebni podatki se bodo obdelovali v skladu s politiko zasebnosti upravljavca podatkov, ki je predstavljena v Prilogi 2 pravil promocije in je na voljo na: [https://www.pg.com/privacy/slovenian/privacy_statement.shtml].

Osebni podatki se bodo uporabljali izključno za namen izvedbe promocije in bodo izbrisani iz baze podatkov v roku 10 let od zadnjega veljavnega dne promocije.

Sodelujoči lahko od koordinatorja ali organizatorja zahteva informacije o obdelavi svojih osebnih podatkov. Sodelujoči lahko uveljavlja pravice, povezane z njegovimi osebnimi podatki, prek organizatorjevega kontaktnega obrazca: https://www.pg.com/privacy/contact_us/contact_us/privacy-central-contact-interactive.html ali tako, da pošlje sporočilo na naslednji elektronski naslov koordinatorja: (info@mpg.hr). Vsak posameznik, katerega podatki se obdelujejo, ima pravico, da dostopa do svojih osebnih podatkov, zahteva njihov popravek, dopolnitev ali izbris oziroma omejitev obdelave ter pravico do prenosa podatkov. V primeru spremembe ali potrebe po dopolnitvi ali popravku osebnih podatkov jih je vsakdo, katerega podatki se obdelujejo, dolžan posodobiti. Za uveljavitev zgoraj navedenih pravic se mora sodelujoči obrniti na koordinatorja, ki bo izpolnil dolžnost, da se v imenu organizatorja odzove na njegove zahteve. Vloga zahteve za izbris osebnih podatkov, preden je izvedeno plačilo, je mogoča, vendar prepreči nadomestilo nakupne cene izdelka.

Katera koli oseba, katere podatki se obdelujejo, ima pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, ki je postavljen za zaščito osnovnih pravic in svoboščin posameznikov v odnosu do obdelave osebnih podatkov.


VII. Splošne določbe

Organizator in koordinator ne odgovarjata za kakršno koli škodo, če vračila kupnine ni mogoče dostaviti zaradi nepravilnega ali nečitljivega poštnega naslova ali številke bančnega računa ali zaradi dejstva, da posredovanega imena, naslova ali podatkov o bančnem računu ni mogoče identificirati.

Nakup izdelka mora biti opravljen v času promocije, zahtevki, ki prispejo pred ali po datumih, določenih v poglavju III, niso upravičeni do denarnega nadomestila.

Oral-B je registrirana blagovna znamka skupine Procter & Gamble.

Polno besedilo Pravil in pogojev promocije je na voljo na spletni strani www.nagradne.hr, informacije pa lahko zahtevate po telefonu +385 1 6064 600.


Zagreb, 12.7.2021.

Priloga 1: Obrazec za vračilo izdelka

Priloga 2: Politika zasebnosti za potrošnike

Quote

Več NOVIC & NAGRADNIH IGER

NOVICE & NAGRADNE IGRE
PRAVILA IN POGOJI promocije »Zadovoljstvo zagotovljeno ali 100 dni jamstva vračila kupnine«
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Red Bull Krila zabavi
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Ponovno odkrij vse s SAMSUNG GALAXY S21 serijo
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Ulovi Samsung Galaxy S9+
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Nagradna igra
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Red Bull - Prodajni avtomati
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Zadovoljstvo zagotovljeno ali 100 dni jamstva vračila kupnine
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Red Bull Cartoons
NOVICE & NAGRADNE IGRE
TUC - Začni zabavo
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Prodajni avtomati