NOVICE & NAGRADNE IGRE

Nagradna igra - Najljubši Milka okus

Objavljeno: 28.08.2023

ZMAGOVALCI:

NAGRADA IME PRIIMEK
Milka paket Lucija S.
Milka paket Slavica Z.
Milka paket Vesna J.
Milka paket Ana R.
Milka paket Maja Ž.
Milka paket Nika L.
Milka paket Nataša Ž.
Milka paket Adrijana K.
Milka paket Antonio Č.
Milka paket Sara G.
Milka paket Samo K.
Milka paket Tamara K.
Milka paket Tanja F.
Milka paket Tara F.
Milka paket Vesna M. K.
Milka paket Vida B.
Milka paket Drago S.
Milka paket Helena J.
Milka paket Maja M.
Milka paket Manja Š.
Milka paket Marjan M.
Milka paket Matjaz T.
Milka paket Štefka R.
Milka paket Vanja Š.
Milka paket Anastazija C.
Milka paket Branko K.
Milka paket Marija Č.
Milka paket Tanja V.
Milka paket Tjaša M.
Milka paket Uršula T.
Milka paket Urša S.
Milka paket Maja Z.
Milka paket Nina T.
Milka paket Jasmina D.
Milka paket Jure J.
Milka paket Maja O.
Milka paket Matjaž P.
Milka paket Metod L.
Milka paket Tina K.
Milka paket Matic Z.
Milka paket Aleš F.
Milka paket Anja K.
Milka paket Anja L.
Milka paket Damjan V.
Milka paket Danijel K.
Milka paket Kristian H.
Milka paket Marija M.
Milka paket Marjan G.
Milka paket Mojca Š.
Milka paket Slobodan B.
Kuhinjski robot Katarina K.
Kuhinjski robot Kaja D.
Kuhinjski robot Anže P.
Kuhinjski robot Marko Š.
Kuhinjski robot Katarina V. Č.
Kuhinjski robot Alenka V.
Kuhinjski robot Barbara L.
Kuhinjski robot Cvetka M.
Kuhinjski robot Jan O.
Kuhinjski robot Mojca P.
Eksotično potovanje Štefka J.
Eksotično potovanje Marko B.
Eksotično potovanje Petra K.



Namen teh pravil je zagotoviti enakopravnost vseh sodelujočih in enake možnosti za osvojitev nagrade ob izpolnjevanju pogojev, navedenih v pravilih.
PRAVILA NAGRADNE IGRE
"Najljubši Milka okus" (v nadaljevanju: Pravilnik)

1. ORGANIZATOR
Organizator nagradne igre »Najljubši Milka okus« (v nadaljevanju »nagradna igra«) je MPG PLUS, agencija za marketing, d.o.o., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana, matična številka: 2146681000, ID za DDV: SI17143632 (v nadaljevanju: organizator), ki po naročilu podjetja Mondelez d.o.o. organizira nagradno igro v blagu in storitvah z naslovom »Najljubši Milka okus«. Pravila vsebujejo določila, ki se nanašajo na Organizatorja nagradne igre, način prirejanja nagradne igre, nagradnem skladu, pogojih za sodelovanje, načinu obveščanja udeležencev nagradne igre, odgovornosti Organizatorja do udeležencev nagradne igre ter drugih zadevah, ki so pomembne za prirejanje nagradne igre v blagu.
Skrbnik za dostavo nagrad nagrajencem je MPG d.o.o., e-pošta: nagradne.igre@mpgplus.si.

2. TRAJANJE NAGRADNE IGRE IN TRG, NA KATEREM JE NAGRADNA IGRA ORGANIZIRANA
Organizira se nagradna igra blaga in storitev.
Ime nagradne igre je "Najljubši Milka okus".
Nagradna igra se organizira na ozemlju Republike Slovenije v času od 4.9.2023 do 23.10.2023.
Pravila nagradne igre bodo objavljena na spletni strani http://www.najljubsimilkaokus.si/ in https://www.mpg.si/.

3. POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI
Pravico do sodelovanja v nagradni igri imajo vse polnoletne fizične osebe, ki imajo prebivališče v Republiki Sloveniji.
V nagradni igri ne morejo sodelovati:
- Zaposleni pri Organizatorju in/ali člani njihovih ožjih družin (starši, zakonec, otroci, sestre in bratje);
- osebe, ki so zaposlene v podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri organizaciji nagradne igre in razglasitvi zmagovalcev;
- uslužbenci kurirske službe, ki bodo najeti za dostavo nagrad nagrajencem;
- druge osebe, ki imajo dostop do podatkov v zvezi z nagradno igro, ter člani njihovih ožjih družin.
Če je izžrebanec ene izmed nagrad oseba, ki ji je odvzeta poslovna sposobnost, bo nagrado v njenem imenu in za njen račun prevzel zakoniti zastopnik, po podpisu izjave, s katero organizatorja odvezuje kakršne koli odgovornosti, ki bi nastale v zvezi z podelitev nagrade, kot tudi plačilo odškodnin ali kakršnih koli zahtevkov. Premoženje zastopnika se dokazuje z veljavno originalno listino (Sklep o skrbništvu).
Organizator si pridržuje pravico, da po lastni presoji izvede preverjanje zgoraj navedenih dejstev.
S sodelovanjem v nagradni igri vsi udeleženci sprejemajo njena pravila.

4. OPIS NAGRADNE IGRE
Pravico do sodelovanja in možnost osvojitve ene od nagrad imajo vse polnoletne fizične osebe s prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki v času od 4. septembra 2023 od 00:00:01 do 23.10.2023 do 23:59:59 ure v katerem koli maloprodajnem objektu na območju Republike Slovenije opravijo posamezen nakup katerega koli spodaj navedenega izdelka "MILKA", ki ga morajo evidentirati na originalnem računu.
Izdelki "MILKA", katerih nakup izpolnjuje pogoje za sodelovanje v tej nagradni igri so:
ČOKOLADA
Alpine Milk 100
Caramel 100
Choco Mousse 100
Chios Ahoy! 100
MKA Choco Swing Biscuit 100g
Cream & Biscuit 100
Dessert au Chocolat 100
Milkinis 100
Hazelnuts 100
Oreo Strawberry Sandwich 92 LED
Milka Oreo Brownie 100
Milkinis 43,75
Almond 90
Milkinis 87,5
Noisette 100
Oreo 100
Oreo White 100
Raisins & Nuts 100
Raspberry 100
Strawberry & Yoghurt 100
White 100
Whole Nuts 100
Alpine Milk 250
Alpine Milk 270
Champiolade 270
Luflee Caramel 250
Gingerbread 300 LED
Noisette 270
Nutty Choco Wafer 270
Peanut 276
Raisins & Nuts 270
Triolade 280
Whole Nuts 250
Whole Nuts 270
Bubbly Milk 90
Bubbly White 95
Milka Almond 90
Milka White Almond 90
Peanut Caramel 90
Oreo 92
Triple Caramel 90
Triple Choco 90
Almond 300g
Almond and Truffle 300g
Chococookie 300
Nut Nougat 300
Oreo 300
Schoko & Keks 300
Strawberry & Yoghurt 300
Strawberry Cheescake 300
Toffee Nuts 300

Udeleženci, ki zgoraj opisani nakup opravijo na blagajni, prejmejo originalni račun, na katerem je unikatna številka računa.
Račun je potrebno hraniti ves čas trajanja nagradne igre ter po njenem zaključku do podelitve nagrad, glede na to, da mora nagrajenec na zahtevo organizatorja kot dokazilo o opravljenem nakupu predložiti originalni račun nakupa, ki vsebuje edinstveno številko računa.
Potrošnik mora za sodelovanje v nagradni igri po opravljenem nakupu katerekoli od navedenih Milka čokolad zgoraj, obiskati spletno stran www.najljubsimilkaokus.si in glasovati za svoj najljubši okus čokolade "MILKA", in sicer s klikom na pripadajoči gumb "glasuj". Nato se mora potrošnik na spletni strain registrirati in vnesti naslednje podatke: ime in priimek, telefonsko številko, e-naslov, regijo in številko računa.
Nakup ni pogoj za sodelovanje. Udeleženec v nagradni igri lahko sodeluje tudi brez nakupa Milka izdelkov. Udeleženci se lahko odločijo tudi za odgovor na vprašanje na spletni strain, ki se glasi: “Zakaj je to tvoj najljubši Milka okus?”. Udeleženec mora na vprašanje odgovoriti z jasnim in smiselnim odgovorom, ki mora vključevati razloge zakaj je določen okus Milke njihov najljubši.
Ena oseba se lahko v času trajanja nagradne igre, v enem dnevu registrira trikrat in vnese podatke za največ tri različne originalne račune.

Ena oseba se lahko v času trajanja nagradne igre, z enega elektronskega naslova, v enem dnevu trikrat odgovori na zastavljeno vprašanja in to vedno z drugačnim, smiselnim odgovorom.

Udeleženec je dolžan potrditi, da se strinja s pravili, obvestilom o obdelavi osebnih podatkov, kot tudi potrditi, da je starejši od 18 let, to pomeni, da mora označiti s kljukico ustrezno polje.
Udeleženci se lahko registrirajo v nagradno igro med 4. septembrom 2023 od 00:00:01 do 23.10.2023 do 23:59:59 ure.
Udeleženec je dolžan hraniti originalni račun kot dokazilo o nakupu do prevzema nagrade.
En originalni račun z edinstveno številko računa daje udeležencu pravico do le ene prijave za sodelovanje v nagradni igri.
Vsak udeleženec, ki se bo poskušal registrirati z naključnim vnosom številke originalnega računa, bo diskvalificiran.
Več informacij o nagradni igri lahko udeleženci dobijo na spletni strani www.najljubsimilkaokus.si, www.mpg.si sli preko elektronskega naslova: nagradne.igre@mpgplus.si.

5. NAGRADNI SKLAD
Nagradni sklad je sestavljen iz blaga in storitev.
Število nagrad je omejeno in v nobenem primeru ne bo podeljenih več nagrad od števila, ki je navedeno v teh pravilih, niti jih ni mogoče zamenjati za druge nagrade ali denar.
Skupni nagradni sklad znaša 18.682€ in je sestavljen iz naslednjih nagrad:
- PRVA NAGRADA: 3 x glavna nagrada darilni bon za eksotično potovanje s turistično agencija ShaPPa v vrednosti po 5.000€
- DRUGA NAGRADA: 10 x kuhinjsi robot v vrednosti po 207,7€
- TRETJA NAGRADA: 50 x darilni paket MILKA v vrednosti po 32,1€ (minimalno 2 kg čokolade)
Dodaten opis in podrobnosti o glavni nagradi:
- Nagrajenci lahko nagradno potovanje realizirajo tako, da se potovanje izvede v roku 24 mesecev od dneva prevzema kupona.
- Če je za potovanje potreben vizum, ga organizator ne zagotovi, vendar mora nagrajenec sprožiti in sodelovati v postopku za izdajo potrebnega vizuma pred pristojnim organom te države. Organizator v tem postopku na noben način ne sodeluje. Organizator ne nosi nobenih stroškov v zvezi z izdajo vizuma, temveč le zmagovalec. Organizator ne odgovarja, če zmagovalec ne prejme vizuma.
- Organizator ne sodeluje pri izpolnjevanju obrazcev ali drugih dokumentov, potrebnih za oddajo vloge za izdajo vizuma.
- Organizator ne odgovarja, če nagrajenec iz kakršnegakoli razloga ne dobi vizuma, kot je npr. obstoj ovire zaradi obsodbe za kazniva dejanja ali obstoj ovire zaradi vodenja kazenskega postopka itd.
- Organizator ne odgovarja v primeru zamud leta ali samega potovanja iz kakršnega koli razloga, kot tudi v primeru omejitev potovanja in gibanja prebivalstva, kot so, na primer, v primeru prepovedi v zvezi z nalezljivo boleznijo COVID 19 ali katero koli drugo nalezljivo bolezen.
- Organizator ne more vplivati na ponudbo potovanja ShaPPa turistične agencije.

6. NAČIN, POSTOPEK IN TERMINI ŽREBANJA
Vsi sodelujoči v nagradni igri bodo vključeni v bazo, iz katere bodo izžrebani nagrajenci.
Vsi udeleženci, ki bodo v času trajanja nagradne igre kupili katero izmed zgoraj podrobneje opisanih čokolad MILKA, na spletni strani glasovali za najljubši okus ter se registrirali s pomočjo veljavne številke originalnega računa ali odgovorili na zastavljeno vprašanje, bodo vključeni v bazo podatkov, iz katere bo sistem (ustrezna programska oprema) na podlagi definiranega algoritma pod nadzorom Organizatorja in tri članske komisije samodejno izžrebal naključnega nagrajenca.
Osebe, ki imajo isto prebivališče, lahko v času nagradne igre osvojijo skupno največ po eno prvo, drugo in tretjo nagrado, s tem da druge in tretje nagrade ne morejo osvojiti v istem tednu, temveč v različnih tednih nagradne igre.
Ena oseba lahko osvoji največ eno po prvo, drugo in tretjo nagrado, s tem da druge in tretje nagrade ni mogoče osvojiti v istem tednu, temveč v različnih tednih nagradne igre.
ŽREBANJE PRVE NAGRADE (darilni bon za eksotično potovanje)
Žrebanje dobitnikov PRVE nagrade bo izvedeno:
- 24.10.2022. ob 10.00 uri (sodelujejo udeleženci, ki so glasovali in se registrirali v času med 4. septembrom 2023 od 00:00:01 do 23.10.2023 do 23:59:59 ure).
Izžrebani bodo 3 dobitniki prve nagrade.
Dobitniki prve nagrade bodo objavljeni na spletni strani www.najljubsimilkaokus.si in www.mpg.si najkasneje v 15 dneh od dneva žrebanja nagrajencev.
Ena oseba ne more biti dobitnik prve nagrade več kot enkrat.
ŽREBANJE DRUGE NAGRADE (kuhinjski robot)
Žrebanje dobitnikov DRUGE nagrade bo izvedeno:
- 18.09.2023 ob 10.00 uri (sodelujejo udeleženci, ki so glasovali in se registrirali v času med 4.9.2023 od 00:00:01 do 17.9.2023 do 23:59:59 ure). Izžreban bo 1 dobitnik kuhinjskega robota.
- 25.09.2023 ob 10.00 uri (sodelujejo udeleženci, ki so glasovali in se registrirali v času med 18.9.2023 od 00:00:01 do 24.9.2023 do 23:59:59 ure). Izžreban bo 1 dobitnik kuhinjskega robota.
- 02.10.2023 ob 10.00 uri (sodelujejo udeleženci, ki so glasovali in se registrirali v času med 25.9.2023 od 00:00:01 do 1.10.2023 do 23:59:59 ure). Izžreban bo 1 dobitnik kuhinjskega robota.
- 09.10.2023 ob 10.00 uri (sodelujejo udeleženci, ki so glasovali in se registrirali v času med 2.10.2023 od 00:00:01 do 8.10.2023 do 23:59:59 ure). Izžreban bo 1 dobitnik kuhinjskega robota.
- 16.10.2023 ob 10.00 uri (sodelujejo udeleženci, ki so glasovali in se registrirali v času med 9.10.2023 od 00:00:01 do 15.10.2023 do 23:59:59 ure). Izžreban bo 1 dobitnik kuhinjskega robota.
- 24.10.2023 ob 10.00 uri (sodelujejo udeleženci, ki so glasovali in se registrirali v času med 16.10.2023 od 00:00:01 do 23.10.2023 do 23:59:59 ure). Izžrebanih bo 5 dobitnikov kuhinjskega robota.
Ena oseba ne more biti dobitnik druge nagrade več kot enkrat.
Dobitniki druge nagrade bodo objavljeni na spletni strani www.najljubsimilkaokus.si in www.mpg.si najkasneje v 15 dneh od dneva žrebanja nagrajencev.
ŽREBANJE TRETJE NAGRADE (darilni paket Milka)
Žrebanje dobitnikov TRETJE nagrade bo izvedeno:
- 18.09.2023 ob 10.00 uri (sodelujejo udeleženci, ki so glasovali in se registrirali v času med 4.9.2023 od 00:00:01 do 17.9.2023 do 23:59:59 ure). Izžrebanih bo 8 dobitnikov paketa „Milka”.
- 25.09.2023 ob 10.00 uri (sodelujejo udeleženci, ki so glasovali in se registrirali v času med 18.9.2023 od 00:00:01 do 24.9.2023 do 23:59:59 ure). Izžrebanih bo 8 dobitnikov paketa „Milka”.
- 02.10.2023 ob 10.00 uri (sodelujejo udeleženci, ki so glasovali in se registrirali v času med 25.9.2023 od 00:00:01 do 1.10.2023 do 23:59:59 ure). Izžrebanih bo 8 dobitnikov paketa „Milka”.
- 09.10.2023 ob 10.00 uri (sodelujejo udeleženci, ki so glasovali in se registrirali v času med 2.10.2023 od 00:00:01 do 8.10.2023 do 23:59:59 ure). Izžrebanih bo 8 dobitnikov paketa „Milka”.
- 16.10.2023 ob 10.00 uri (sodelujejo udeleženci, ki so glasovali in se registrirali v času med 9.10.2023 od 00:00:01 do 15.10.2023 do 23:59:59 ure). Izžrebanih bo 8 dobitnikov paketa „Milka”.
- 24.10.2023 ob 10.00 uri (sodelujejo udeleženci, ki so glasovali in se registrirali v času med 16.10.2023 od 00:00:01 do 23.10.2023 do 23:59:59 ure). Izžrebanih bo 10 dobitnikov paketa „Milka”.
Ena oseba ne more biti dobitnik tretje nagrade več kot enkrat.
Dobitniki tretje nagrade bodo objavljeni na spletni strani www.najljubsimilkaokus.si in www.mpg.si najkasneje v 15 dneh od dneva žrebanja nagrajencev.

7. ŽREBANJE IN DOLOČITEV REZERVNIH NAGRAJENCEV
Za vsako posamezno nagrado bo izžrebanih pet rezervnih nagrajencev.
Prvi rezervni nagrajenec je udeleženec, ki je izžreban kot naslednji po izžrebanem prvem nagrajencu in ki prejme nagrado v primeru, da je prvi izžrebani nagrajenec iz kakršnega koli razloga, določenega v teh pravilih, diskvalificiran kot nagrajenec ali kadar koli v tej nagradni igri odstopi od sodelovanja ali se odreče nagradi.
Drugi in vsak naslednji rezervni nagrajenec je udeleženec, ki je bil izžreban kot naslednji po prejšnjem izžrebanem rezervnem nagrajencu in ki prejme nagrado v primeru, da sta prvi izžrebani nagrajenec in prvi izžrebani rezervni nagrajenec iz kakršnega koli razloga, določenega v teh pravilih, diskvalificirana kot nagrajenca ali kadar koli v tej nagradni igri odstopita od sodelovanja ali se odrečeta nagradi, in sicer po vrstnem redu, v katerem je bil izžreban kot rezervni nagrajenec.

8. NADZOR NAD POSTOPKOM ŽREBANJA NAGRAD
O izidu določitve nagrajenca se vodi zapisnik, ki mora vsebovati naslednje podatke: ime in priimek organizatorja, ime nagradne igre, kraj in čas določitve nagrajenca, imena in priimke treh članov komisije, način določitve nagrajenca, ime in priimek nagrajenca ter naziv in vrednost nagrade.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.
Nadzor nad postopkom določitve zmagovalcev nagradne igre izvaja komisija treh članov, in sicer:
- Una Lučić
- Marina Nesković
- Tjaša Anžič.

9. NAČIN OBJAVE ZMAGOVALCEV NAGRADNE IGRE
Nagradni sklad in nagrajenci nagradne igre bodo objavljeni na spletni strani www.najljubsimilkaokus.si in www.mpg.si.
Organizator ne bo objavil osebnih podatkov nagrajenca, temveč le nagrado, številko originalnega računa in mesto iz katerega prihaja nagrajenec.

10. OBVEŠČANJE ZMAGOVALCEV O DOBJENIH NAGRADAH

Organizator bo nagrajenca o osvojeni nagradi obvestil v 8 dneh po žrebanju s poslanim SMS-sporočilom na navedeno kontaktno telefonsko številko ali z elektronskim sporočilom na elektronski naslov, ki ga je nagrajenec navedel ob prijavi, ter ga pozval, naj mu v roku 48 ur posreduje davčno številko, datum rojstva in poštni naslov, na katerega mu bo nagrada dostavljena.

Če se nagrajenec v roku 48 ur ne odzove na telefonski klic organizatorja in ne predloži potrebnih dodatnih informacij, izgubi pravico do nagrade, ki bo podeljena rezervnemu nagrajencu, kot je pojasnjeno v točki VII. teh pravil in splošnih pogojev.

Če organizator iz kakršnega koli razloga podvomi v točnost in zakonitost računa, ki služi kot dokazilo o nakupu, lahko od nagrajenca brez pojasnila zahteva takojšnjo predložitev originalnega račun za pregled. Nagrajenec mora dokazilo o nakupu predložiti neposredno ali po pošti oz. s kurirsko službo v treh delovnih dneh od dneva take zahteve, sicer izgubi pravico do nagrade, s čimer prenehajo nadaljnje obveznosti organizatorja do nagrajenca, zadevna nagrada pa se podeli rezervnemu nagrajencu.
Organizator bo nagrade nagrajencem dostavil po pošti ali s kurirsko službo na naslove, ki jih bodo navedli nagrajenci in ki se lahko nahajajo izključno na območju Republike Slovenije, in sicer najpozneje do 31.12.2023.
Ob prevzemu nagrade je nagrajenec dolžan podpisati soglasje za prevzem nagrade.
Če nagrajenec na zahtevo organizatorja ne predloži dodatnih podatkov ali originalnega računa, s katerim je nagrajenec sodeloval in bil izžreban v nagradni igri za pregled ali če nagrade ne prevzame v skladu s temi pravili, v navedenih rokih in na zgoraj opisani način, izgubi pravico do nagrade, s čimer prenehajo nadaljnje obveznosti organizatorja do nagrajenca, zadevna nagrada pa se podeli rezervnemu nagrajencu.
Ob prevzemu nagrade nagrajenec ali oseba, ki jo nagrajenec za to pooblasti s posebnim pooblastilom, podpiše izjavo o prevzemu nagrade, s čimer prenehajo vse nadaljnje obveznosti organizatorja nagradne igre do nagrajenca, vse v skladu z veljavnimi predpisi.
Ko nagrajenec prejme glavno nagrado, se zaključijo vse obveznosti Organizatorja, nagrajenec pa se za naslednje korake dogovarja s turistično agencijo.


11. POSTOPEK V PRIMERU ODPOVEDI NAGRADNE IGRE
Organizator ima pravico z javnim obvestilom enostransko odpovedati nagradno igro v kateri koli fazi, če nastopi dogodek višje sile. Predvsem, vendar ne izključno, razglasitev epidemije nalezljive bolezni na območju Republike Slovenije ali delu njenega ozemlja, razglasitev izrednih razmer in drugi ukrepi pristojnih državnih organov, ki omejujejo izvedba nagradne igre in/ali podelitev in prevzem nagrad.
Če nastopi katera od zgoraj navedenih okoliščin, bosta žreb in podelitev nagrad z enostranskim sklepom organizatorja nemudoma prekinjena, organizator pa bo javno objavil razloge, zaradi katerih sta bila žreb in podelitev nagrad prekinjena.

12. ODGOVORNOST ORGANIZATORJA DO UDELEŽENCEV NAGRADNEIGRE
Organizator zagotavlja, da bo pri izvedbi nagradne igre v vseh pogledih upošteval zgoraj navedena Pravila in splošne pogoje ter pravne predpise.
Organizator ne odgovarja za prekinitev sodelovanja zaradi tehničnih težav, okvar sistema ali programske opreme, zamud ali drugih težav, ki bi udeležencem lahko preprečile sodelovanje v nagradni igri. Organizator bo nemudoma sprejel vse potrebne ukrepe, da bi ugotovil vzroke prekinitve in jih v najkrajšem možnem času odpravil.
Organizator si pridržuje pravico do diskvalifikacije udeležencev, ki ne upoštevajo pravil.
Organizator zagotavlja, da bodo nagrajenci prejeli nagrade, ki so podrobneje opisane v V. točki, in da jih v nobenem primeru ni mogoče zamenjati za denar.
Vse potrebne informacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženec dobi na spletnem mestu www.najljubsimilkaokus.si in www.mpg.si ali s povpraševanjem na elektronski naslov nagradne.igre@mpgplus.si.

13. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV UPORABNIKOV
Upravljavec osebnih podatkov je Mondelez trgovska družba d.o.o. Trzin, Planjava 2, 1236 Trzin, Slovenija.
Družba Mondelez trgovska družba d.o.o. Trzin ima imenovano pooblaščeno osebo za varstvo podatkov (v nadaljevanju: »pooblaščena oseba«), ki je dosegljiva na naslovu MDLZDataProtectionOfficeMEU@mdlz.com.
Upravljavec bo osebne podatke udeleženih obdeloval za namen izvedbe nagradne igre. Posredovanje osebnih podatkov za namen udeležbe na nagradni igri je obvezno, sicer sodelovanje v nagradni igri ni mogoče. Za sodelovanje v nagradni igri od vas pričakujemo naslednje osebne podatke:
• ime in priimek,
• e-poštni naslov,
• naslov za dostavo nagrade,
• kontaktna telefonska številka,
• datum rojstva,
• davčna številka.
Osebni podatki nagrajenca se obdelujejo za namene in pod pogoji iz prejšnjega odstavka, pa tudi za naslednje namene:
• podelitev nagrade;
• obveščanje zainteresirane javnosti o rezultatih nagradne igre;
• preverjanje izpolnjevanja obveznosti zmagovalca v skladu s temi Splošnimi pogoji in pravili;
• izpolnjevanje davčnih obveznosti organizatorja (odmera in plačilo akontacije dohodnine).
Posredovanje osebnih podatkov za te namene je obvezno, sicer zmagovalec ne more prejeti nagrade.
Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov sodelujočih v nagradni igri je zakoniti interes upravljalca, da izvede nagradno igro in izpolni svoje zakonske obveznosti v zvezi z izvedbo nagradne igre. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov izven namena izvedbe nagradne igre, je posameznikova privolitev.
Osebni podatki zmagovalcev ne bodo posredovani tretjim. Izjema so:
• objava nagrade, številke original računa in mesta iz katerega prihaja na spletni strani www.najljubsimilkaokus.si in spletni strani www.mpg.si,
• posredovanje pristojnim davčnim organom za namen odmere, plačila akontacije in obračuna davka od dohodkov.
Pri obdelavi osebnih podatkov lahko upravljavec posamezne obdelave ali dele obdelav zaupa tudi pogodbenim obdelovalcem, s katerimi ima sklenjeno pogodbo o pogodbeni obdelavi. Ti obdelovalci lahko zaupane jim podatke obdelujejo izključno v imenu upravljavca, v mejah pooblastil, ki so zapisana v pisni pogodbi oz. drugem pravnem aktu in skladno z nameni, ki so opredeljeni v tem poglavju splošnih pogojev. Nekateri od obdelovalcev lahko obdelujejo osebne podatke udeležencev v t.i. tretjih državah na podlagi standardnih pogodbenih določil, ki jih je sprejela Evropska komisija in so sklenjena z vsakim od obdelovalcev.
Podatke o sodelujočih hrani upravljavec še 3 mesece po zaključku nagradne igre. Za namene izpolnjevanja davčnih obveznosti se podatki zmagovalcev hranijo še 10 let po preteku koledarskega leta, v katerem je bila podeljena ali izplačana nagrada.
Udeleženi v nagradni igri imajo pravico zahtevati:
• dostop do svojih osebnih podatkov;
• popravek osebnih podatkov in v zvezi s tem pravico do omejitve obdelave;
• izbris osebnih podatkov, če hkrati izjavijo, da odstopajo od sodelovanja v nagradni igri
• posredovanje osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki.
Zmagovalci imajo pravico zahtevati:
• dostop do svojih osebnih podatkov;
• popravek osebnih podatkov in v zvezi s tem pravico do omejitve obdelave;
• izbris osebnih podatkov pred podelitvijo nagrade, če hkrati izjavijo, da nagrade ne sprejemajo,
• posredovanje osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki.
Udeleženci in zmagovalci v nagradni igri lahko uresničujejo svoje pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov iz tega poglavja z naslovitvijo pisne zahteve po navadni pošti na naslov upravljavca: Mondelez trgovska družba d.o.o., Planjava 2, 1236 Trzin ali e-pošti na kontaktni naslov MDLZDataProtectionOfficeMEU@mdlz.com.
Organizator izvaja obdelavo osebnih podatkov kot obdelovalec izključno za račun in v imenu upravljavca Mondelez trgovska družba d.o.o., s katerim ima sklenjeno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov. Organizator ne obdeluje osebnih podatkov za svoj namen.
Za vsa vprašanja in uveljavljanje pravic se lahko obrnete neposredno na zgoraj omenjene naslove upravljavca. V primeru, da se z vprašanjem o varstvu osebnih podatkov obrnete na nas kot organizatorja, bomo vaše vprašanje – skladno s pogodbo med nami in upravljavcem – v roku 5 dni posredovali na Mondelez.
V primeru, da menite, da so vam pravice iz tega poglavja kršene, se lahko za zaščito ali pomoč obrnete na nadzorni organ, ki je v Sloveniji Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si/.

14. IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI V PRIMERU SPORIH
Zahtevki za podelitev nagrad, ki jih organizator prejme po izteku trajanja nagradne igre ali rokov za uveljavljanje določenih pravic, opredeljenih v teh pravilih, ne bodo upoštevani, prav tako pa udeleženec na podlagi teh zahtevkov ne bo mogel uveljavljati nobenih pravic na račun organizatorja.
Udeleženci, ki sodelujejo v nagradni igri, nimajo pravice zahtevati drugačnih nagrad ali nagrad v večjih količinah, kot so določene v teh pravilih in splošnih pogojih.

15. IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI
Vse zahteve v zvezi z uporabno vrednostjo in kakovostjo nagrad bodo nagrajenci posredovali neposredno ponudniku nagrad, zastopnikom blagovnih znamk nagrad in turistični agenciji.
Organizator ne odgovarja za povzročeno materialno ali nematerialno škodo (vključno z dejansko škodo in izgubljenim dobičkom), ki bi nastala kot posledica sodelovanja v nagradni igri, razen odgovornosti, ki je zakonsko ni mogoče izključiti.
Organizator si pridržuje pravico, da po lastni presoji kadar koli preveri upravičenost katerega koli udeleženca (vključno z njegovo starostjo in prebivališčem).
Vsi udeleženci s tem, ko sodelujejo v tem nagradni igri, soglašajo s temi pravili in splošnimi pogoji nagradne igre.
Če se katera od določb v tem pravilniku izkaže za nezakonito, neveljavno ali kako drugače neizvršljivo, se iz tega pravilnika izloči in izbriše, preostale določbe pa se ohranijo in ostanejo v celoti veljavne.
V primeru neskladja ali nekonsistentnosti s katero koli drugo komunikacijo, vključno z oglaševalskim gradivom ali gradivom, ki se nanaša na nagradno igro, prevladajo določbe teh pravil in splošnih pogojev. Za vse vrste prijav in navodil velja, da so del teh splošnih pogojev, s sodelovanjem pa se šteje, da vsi udeleženci sprejemajo te pogoje in so ti zanje zavezujoči. Prosimo, da zavoljo kasnejše informiranosti shranite izvod tega dokumenta.
V primeru spora, ki bi lahko nastal v zvezi z razlago, uporabo ali neupoštevanjem določb teh pravil in splošnih pogojev ali v zvezi s promocijo, zanj velja slovensko pravo in je v izključni pristojnosti pristojnega sodišča v Ljubljani.

16. DOHODNINA ZA DRŽAVLJANE
Organizator bo v imenu nagrajenca plačal dohodnino od nagrad iz nagradnih iger v skladu z Zakonom o dohodnini. Če nagrajenec v roku 48 ur po tem, ko je bil obveščen, da je izžrebani nagrajenec, organizatorju ne sporoči svoje davčne številke, se šteje, da se je nagradi odrekel. Organizator bo nagrajenca za namen izpolnitve dohodninske napovedi obvestil o vrednosti prejete nagrade ob koncu dohodninskega leta.
Podrobnejše informacije so na voljo pri organizatorju vsak delavnik od 9. do 17. ure po elektronski pošti nagradne.igre@mpgplus.si.

17. STROŠKI NAGRADNE IGRE
Stroške izvedbe nagradne igre nosi organizator.

Gallery

64ec97b64e6f3_Brez naslova.png
Quote

Več NOVIC & NAGRADNIH IGER

NOVICE & NAGRADNE IGRE
Nagradna igra OREO BATMAN
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Kriiila za tek
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Nagradni natečaj: „YOUniversity – COOOL BOX“
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Wings for Life World Run
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Poletne Dogodivščine
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Jamstvo zadovoljstva Corega
NOVICE & NAGRADNE IGRE
IZJEMNO JE ZA VSE S SAMSUNG GALAXY A serijo
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Red Bull Winter Edition
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Milka - začuti okus nežnih trenutkov
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Samsung Holidays 2022