NOVICE & NAGRADNE IGRE

Promocija "Zagotovljeno zadovoljstvo z zobno kremo Oral-B"

Objavljeno: 17.10.2020

PRAVILA IN POGOJI
promocije »Zagotovljeno zadovoljstvo z zobno kremo Oral-B ali dvakratno povračilo kupnine«I. Organizator

Organizator promocije »Zagotovljeno zadovoljstvo z zobno kremo Oral-B ali dvakratno povračilo kupnine« (v nadaljevanju: »promocija«) je Procter & Gamble d. o. o., (sedež: Bani 110, 10010 Zagreb) (v nadaljevanju »organizator«).

Koordinator promocije je MPG d. o. o., (sedež: Nova Ves 17, 10000 Zagreb) (v nadaljevanju »koordinator«).


II. Pogoji sodelovanja v promociji

V promociji lahko sodeluje vsaka fizična oseba, ki ima stalno bivališče v Sloveniji in je starejša od 18 let (v nadaljevanju »sodelujoči«). Mali trgovci in prodajalci na drobno ne morejo sodelovati.


III. Obdobje promocije

Obdobje promocije je od 11.12.2020 do 30.06.2021. Skrajni rok za prejem vloge je 31.07.2021. V okviru promocije bosta organizator in koordinator izvedla vračilo za do 250 vlog.


IV. Sodelujoči izdelki

Garancija vračila kupnine velja za zobne kreme Oral-B, ki jih organizator dobavlja na območju Slovenije in ki so bile kupljene v obdobju promocije (v nadaljevanju »izdelek«).

Vključeni izdelki:
OB Gum&Enamel Extra Fresh 75 ml
OB Gum&Enamel Gentle Whitening 75 ml
OB Gum&Enamel Original 75 ml
OB Gum&Enamel Extra Fresh 75 ml
OB Gum&Enamel Original 75 ml
OB Gum&Enamel Gentle Whitening 75 ml
OB Professional Gumline PRO-Purify Gentle Whitening 75 ml CE
OB Professional Gumline PRO-Purify DEEP CLEAN 75 ml CE
OB Professional Gumline PRO-Purify EXTRA FRESH 75 ml CE
OB Gumline PURIFY EXTRA FRESH 75 ml
OB Gumline PURIFY GENTLE WHITENING 75 ml CE
OB Gumline PURIFY DEEP CLEAN 75 ml


V. Potek promocije

Sodelujoči, ki je v obdobju promocije kupil kateri koli izdelek, opisan v poglavju IV., lahko ta izdelek do navedenega datuma pošlje koordinatorju skupaj z opredelitvijo razloga za vračilo in zahteva vračilo kupnine. Izdelek mora poslati na naslov koordinatorja, vključno s kopijo originalnega računa (v nadaljevanju „račun“), s čitljivo napisanim (velike tiskane črke) imenom in naslovom ter z izpolnjenim obrazcem iz Priloge 1. Kupljeni izdelek mora biti razviden na računu. Koordinator mora prejeti izdelek in izpolnjeni obrazec najpozneje do 31.07.2021.

Sodelujoči bo upravičen do vračila kupnine samo, če bo porabljenega največ 50 % izdelka.

Sodelujoči bo prejel dvakratno polno nadomestilo kupnine za izdelek, ki je označen na računu, na bančni račun, ki ga navede v obrazec, v roku štirih tednov po tem, ko koordinator prejme izdelek, račun in izpolnjeni obrazec, ki jih je poslal sodelujoči.

Organizator bo pokril stroške dostave do zneska 2,50 €.

Sodelujoči ni upravičen do nadomestila, če izdelka ne pošlje do navedenega datuma ali kako drugače ne izpolnjuje vseh pravil in pogojev promocije.

Vsak sodelujoči lahko odda vlogo samo enkrat v okviru promocije.


VI. Obdelava osebnih podatkov

Organizator je upravljavec osebnih podatkov sodelujočih v promociji.

Upravljavec podatkov zaupa obdelavo osebnih podatkov sodelujočih v promociji koordinatorju. Organizator zbira in obdeluje osebne podatke sodelujočih (na primer ime in priimek, naslov, telefon, e-pošta, številka bančnega računa, potrdilo, da je sodelujoči starejši od 18 let) samo za namen izvedbe promocije v skladu z določili Splošne uredbe Evropskega parlamenta in sveta (EU) 2016/679 o varstvu osebnih podatkov z dne 27. aprila 2016 (GDPR). Osebni podatki se bodo obdelovali v skladu s politiko zasebnosti upravljavca podatkov, ki je predstavljena v Prilogi 2 pravil promocije in je na voljo na: [https://www.pg.com/privacy/slovenian/privacy_statement.shtml].

Osebni podatki se bodo uporabljali izključno za namen izvedbe promocije in bodo izbrisani iz baze podatkov v roku 10 let od zadnjega veljavnega dne promocije.

Sodelujoči lahko od koordinatorja ali organizatorja zahteva informacije o obdelavi svojih osebnih podatkov. Sodelujoči lahko uveljavlja pravice, povezane z njegovimi osebnimi podatki, prek organizatorjevega kontaktnega obrazca: https://www.pg.com/privacy/contact_us/contact_us/privacy-central-contact-interactive.html ali tako, da pošlje sporočilo na naslednji elektronski naslov koordinatorja: (info@mpg.hr). Vsak posameznik, katerega podatki se obdelujejo, ima pravico, da dostopa do svojih osebnih podatkov, zahteva njihov popravek, dopolnitev ali izbris oziroma omejitev obdelave ter pravico do prenosa podatkov. V primeru spremembe ali potrebe po dopolnitvi ali popravku osebnih podatkov jih je vsakdo, katerega podatki se obdelujejo, dolžan posodobiti. Za uveljavitev zgoraj navedenih pravic se mora sodelujoči obrniti na koordinatorja, ki bo izpolnil dolžnost, da se v imenu organizatorja odzove na njegove zahteve. Vloga zahteve za izbris osebnih podatkov, preden je izvedeno plačilo, je mogoča, vendar prepreči nadomestilo nakupne cene izdelka.

Katera koli oseba, katere podatki se obdelujejo, ima pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, ki je postavljen za zaščito osnovnih pravic in svoboščin posameznikov v odnosu do obdelave osebnih podatkov.


VII. Splošne določbe

Organizator in koordinator ne odgovarjata za kakršno koli škodo, če vračila kupnine ni mogoče dostaviti zaradi nepravilnega ali nečitljivega poštnega naslova ali številke bančnega računa ali zaradi dejstva, da posredovanega imena, naslova ali podatkov o bančnem računu ni mogoče identificirati.

Nakup izdelka mora biti opravljen v času promocije, zahtevki, ki prispejo pred ali po datumih, določenih v poglavju III, niso upravičeni do denarnega nadomestila.

Oral-B je registrirana blagovna znamka skupine Procter & Gamble.

Polno besedilo Pravil in pogojev promocije je na voljo na spletni strani www.nagradne.hr, informacije pa lahko zahtevate po telefonu +385 1 6064 600.


Zagreb, 11.12.2020.
Priloga 1

Obrazec za vračilo izdelka - IZPOLNITE Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMIIme: …………………………………………………………………………………………………
Priimek: …………………………………………………………………………………………………
Naslov sodelujočega (ulica, poštna številka, kraj, država) ……………………………………………….
…...…………………………………………………………………………………………………………
E-pošta:…………………………………………………………………………………………………….
Razlog za vračilo:
1. Nezadovoljiv okus zobne kreme
2. Nezadovoljiva konsistenca zobne kreme
3. Nezadovoljiva svežina po uporabi zobne kreme
4. Nezadovoljiv učinek na stanje dlesni/sklenine

Prosim, da kupnino vrnete na naslednji transakcijski račun:
IBAN …………………………………………………………………………………..
Ime banke …………………………………………………………………………………………..
Naslov banke (ulica, poštna številka, kraj, država)………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
SWIFT koda banke ……………………………………………………………………………………….

□ Sprejemam politiko zasebnosti družbe P&G, ki je dostopna na: https://www.pg.com/privacy/slovenian/privacy_statement.shtml in v Prilogi 2 teh Pravil in pogojev.

□ Strinjam se s Pravili in pogoji promocije.

□ Izjavljam, da sem starejši/-a od 18 let.Datum: ……………………………………………………………


Podpis: ………………………………………………………..


Organizator je upravljavec osebnih podatkov sodelujočih v promociji.

Osebni podatki, ki jih tukaj posredujete, bodo uporabljeni samo za namen izvedbe te promocije in se ne bodo uporabili za nobeno drugo trženjsko aktivnost ali drug namen.
Po poteku obdobja namena in v skladu z zakonskimi določili bodo podatki izbrisani najpozneje 10 let po zadnjem veljavnem dnevu promocije, ki je naveden v Pravilih in pogojih te promocije. Obdelovalec podatkov za namen izvedbe te promocije je MPG d. o. o, Nova Ves 17, 10000 Zagreb, e-mail: info@mpg.hr, ki podatke obdeluje v imenu upravljavca podatkov, družbe Procter & Gamble, Bani 110, 10010 Zagreb.

Posredovanje takšnih osebnih podatkov ni obvezno, je pa potrebno za sodelovanje v tem programu.


Procter & Gamble, Bani 110, 10010 Zagreb je upravljavec vaših osebnih podatkov in bo obdeloval osebne podatke, ki jih boste poslali, v skladu z našo politiko zasebnosti za namen zagotovitve storitve, ki ste jo zahtevali. P&G lahko za te namene deli vaše osebne podatke z drugimi pravnimi osebami družbe P&G in tretjimi osebami, ki v svoji poslovni dejavnosti delujejo v njegovem imenu, in jih posreduje v države izven Evropske unije – vendar bodo vaši podatki še vedno deležni ustreznega varstva in zaščite. Uveljavljate lahko svoje pravice, povezane z varstvom podatkov, tj. pravico do dostopa, popravka, izbrisa, prenosa na drugega ponudnika, nasprotovanja ali omejitve naše obdelave osebnih podatkov, ki jih ima družba P&G o vas, ter preklica svojega privoljenja. Imate tudi pravico, da vložite pritožbo pri organu za varstvo podatkov. Našo celotno politiko zasebnosti, vključno z obdobjem hranjenja podatkov in informacijo, kako uveljavljati svoje pravice, povezane z varstvom podatkov, najdete na spletni strani https://www.pg.com/privacy/slovenian/privacy_statement.shtml ali v Prilogi 2 teh Pravil in pogojev.Priloga 2

Politika zasebnosti za potrošnike
07/22/2020
Trudimo se z grajenjem in vzdrževanjem odnosa zaupanja z vami. Torej, ko gre za ravnanje z vašimi podatki, to počnemo previdno in razumno ter na načine, ki so v skladu s tem zaupanjem. Ta politika zasebnosti vam sporoča kako to počnemo, vključno s tem, katere podatke zbiramo, kako jih uporabljamo in zaščitimo, in kako lahko sami odločate, kako lahko vaše podatke uporabljamo . Naš cilj je pomagati razumeti, kako so vaši podatki uporabljeni za izboljšanje naše vsebine, izdelkov, oglasov in storitev.

Uvod
Katere podatke zbiramo
Kaj pri tem uporabljamo
Kako varujemo vaše podatke
Katere podatke delimo
Vaše pravice in izbira

Piškotki in druga tehnologija
Oglaševanje na podlagi zanimanja
Obdelava, hramba in prenos podatkov v EU
Vsebine spletnih mest in aplikacije
Zasebnost otrok
Stopite v stik z nami

Kratek uvod v naše postopke zagotavljanja zasebnosti
Katere podatke zbiramo
 podatke, ki nam jih posredujete sami
 podatke, ki jih zberemo, ko stopite v stik z nami, obiščete naše spletne strani, uporabite naše mobilne aplikacije ali storitve, uporabite naše izdelke ali naprave ali si ogledate naše oglase
 podatke, ki jih dobimo od drugih podjetij, ki so pridobili vaše soglasje za skupno rabo ali prodajo ali so zagotovila, da lahko druga podjetja, ki so so prejela vaše podatke, le-te delijo z njimi in nato z nami in/ali drugimi podjetji
 podatke, ki jih dobimo od drugih podjetij, po tem ko obiščete njihove spletne strani
Vse te podatke lahko združimo in jih uporabljamo kot pomoč pri ustvarjanju boljših izdelkov, storitev in izkušenj potrošnikov.
kako uporabljamo vaše podatke
 za pošiljanje izdelkov in storitev, za katere nas prosite
 za seznanjanje o naših izdelkih in storitvah in izdelkih in storitvah naših prodajnih partnerjev
 v pomoč pri delovanju naših spletnih strani in storitev
kako in kdaj delimo vaše podatke
 Ko imamo vaše soglasje o tem, da vam naši skrbno izbrani partnerji lahko pošljiljajo ponudbe, promocije ali oglase o svojih izdelkih in storitvah, za katere verjamemo, da vas morda zanimajo
 Z drugimi podjetji, ki jih najemamo za pomoč pri vodenju našega poslovanja
 Kot del prodaje blagovne znamke P&G ali podjetja drugemu podjetju
 Kot pomoč pri zaščiti naših pravic ali lastnine, na primer za preprečevanje goljufij ali za varstvo informacij
 Kadar to zahteva zakon ali državni organi
vaše pravice in izbira
S klikom na eno od spodnjih povezav, nam lahko zaupate na kakšen način lahko vaše podatke uporabimo:
 tržna komunikacija
 oglaševanje na podlagi zanimanja
Če živite v EU, imate določene pravice o osebnih podatkih, vključno z dostopom do osebnih podatkov, ki jih imamo o vas, popravkov ali posodobitev, sporočite nam lahko, da podatke izbrišemo, ali zahtevate kopijo vaših podatkov. Te pravice ne veljajo za vse situacije. Prosimo, kliknite na eno od spodnjih povezav:
 dostop do, ali posodobitev osebnih podatkov
 Zahtevajte popravek, izbris ali prenos vaših osebnih podatkov
Kako zbiramo vaše podatke
Podatke o vas zbiramo na več načinov in iz različnih mest. Nekateri podatki, ki jih zbiramo, lahko vsebujejo osebne podatke, ki jih lahko uporabimo za vašo identifikacijo; na primer vaše ime, elektronski naslov, telefonsko številko ali poštni naslov. V nekaterih državah, kot so države Evropske unije, se kot osebni podatki obravnavajo tudi IP-naslovi, piškotki in identifikatorji mobilnih naprav.
Prosimo, upoštevajte, da: vse te podatke lahko združimo in jih uporabljamo kot pomoč pri ustvarjanju boljših izdelkov, storitev in izkušenj potrošnikov.
ki ste nam jih posredovali. Podatke nam posredujete, ko se prijavite za račun na naših spletnih mestih ali v mobilnih aplikacijah, nas pokličete ali nam pošljete elektronsko pošto. Zahtevamo lahko stvari, kot so vaše ime, elektronski naslov ali poštni naslov, datum rojstva, podatke o plačilu, starost, spol, število oseb v vaši družini in način, na katerega želite, da vam pošiljamo informacije o naših izdelkih in storitvah - na primer na vaš domači naslov, elektronski naslov ali kot sporočilo na vaš mobilni telefon.
iz spletnih mest in elektronskih sporočil. Uporabljamo lahko tehnologije, ki samodejno zbirajo podatke, ko obiščete naše spletne strani, si ogledate naše oglase ali uporabljate naše izdelke ali storitve. Uporabljamo na primer piškotke (majhne datoteke, shranjeno v brskalniku vašega računalnika), ki nam povejo, kateri brskalnik in operacijski sistem uporabljate, vaš IP naslov, spletne strani, ki jih obiščete, povezave, na katere kliknete, ali ste odprli elektronsko pošto, ki smo vam jo poslali.
iz mobilnih aplikacij in internetnih povezanih naprav. Da vam zagotovimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo, lahko uporabljamo tehnologije, ki zbirajo podatke iz telefona, ko uporabljate naše mobilne aplikacije ali pametne naprave v vašem domu. S tem soglašate, ko prenesete aplikacijo ali namestite gospodinjske internetne naprave. Ti podatki lahko vključujejo ID za oglaševanje vašega mobilnega telefona ali druge naprave, podatke o operacijskem sistemu vašega telefona, kako uporabljate aplikacijo ali napravo in vašo fizično lokacijo. Na telefon ali napravo boste prejeli obvestilo, ki vam omogoča sprejetje ali zavrnitev sporočanja natančne geolokacije (mesta, kjer stojite ali kjer dostopate do interneta).
iz drugih mest. Podatke lahko dobimo od podjetij, ki jih delijo z nami ali nam jih prodajo. Na primer, morda ste dali soglasje drugemu podjetju, da nam sporoči vaše osebne podatke, ko ste z njimi sklenili pogodbo o telekomunikacijskih storitvah ali o programu za zbiranje točk zvestobe. Podatke lahko zbriramo tudi iz mest, za katere veste, da so dostopna vsem, na primer iz spletnih objav, vpisov v bloge, videoposnetkov ali spletnih mest družabnih omrežij. Prav tako lahko prejmemo informacije od drugih podjetij, ki poslujejo z zbiranjem ali združevanjem podatkov iz javno dostopnih podatkovnih zbirk ali iz privolitve, ki ste jo dali za njihovo uporabo in posledično tudi za uporabo vaših podatkov. To so morda podatki o ravni dohodka, starosti, spolu, številu ljudi v vašem gospodinjstvu in izdelkih, ki ste jih kupili preko spleta ali v trgovinah v vaši soseščini.

Kako uporabljamo vaše podatke
Vaše podatki so nam v pomoč pri izpolnjevanju našega namen, da se vsakodnevno dotaknemo in izboljšujemo življenje ljudi, kot ste vi, po vsem svetu. Vaše podatke uporabljamo, da odgovorimo na vaša vprašanja ali na zahteve po podatkih, da vam pošljemo izdelke ali vzorce, ki ste jih zahtevali od nas, da vam pomagamo upravljati spletno mesto ali nastavitve aplikacije P&G, da vam omogočimo sodelovanje v naših natečajih ali nagradnih igrah ali da obdelamo vaše plačilo za izdelke, ki ste jih kupili od nas. Vaše neosebne podatke (npr. podatke o nakupu, zahtevane vzorce itd.) lahko uporabimo v raziskavah potrošnikov ali analitiki (lahko uporabimo tudi osebne podatke, v kolikor ste se strinjali, da sodelujete pri takih raziskavah), da bi izvedeli več o tem, kaj si potrošniki želijo, da bi lahko naredili nove izdelke ali izboljšali tiste, ki jih že ponujamo.
Dodaten način, kako uporabljamo vaše podatke je, da zagotovimo, da je tisto, kar ste slišali o nas, pomembne in koristno za vas kot posameznika. Na primer, vam lahko pošiljamo informacije o izdelkih Gillette®, če ste na obisku Gillette.com pokazali zanimanje za naše izdelke za britje. Ko to storimo, bomo vaše podatke - ID piškotka ali ID naprave - uporabili, da omejimo število prikazov istega oglasa Gillette. Želimo vam poročati o izdelkih, ki jih uporabljate in jih imate radi, ne da bi vedno znova slišali isto sporočilo.
Lahko uporabimo tudi podatke skupine ljudi, ne da bi identificirali posameznike, da bi bolje razumeli, kako se uporabljajo naša spletna mesta, ali pa preučili potrošniške navade, da lahko izdelujemo izdelke in ponujamo storitve, ki ustrezajo potrebam potrošnikov z nekaterimi slupnimi lastnostmi. Veliko se lahko naučimo o potrošnikih, ki so, na primer, novopečenistarši, ki si ogledujejo naše spletne strani o otroških izdelkih, da bi lahko v svetovnem merilu bolje služili novopečenim staršem z izdelki in storitvami, ki jih potrebujejo. Uporaba osebnih podatkov na ta način pomaga zaščititi vašo zasebnost. Kadarkoli je le mogoče, bomo poskušali uporabljati neosebne podatke.
Za dodatno zaščito vaše zasebnosti bomo vedno uporabili najmanjšo količino podatkov, s katero lahko dosežemo rezultate zadane naloge, uvedli ukrepe za preprečevanje mešanja podatkov na načine, ki bi omogočili, da se piškotki in identifikatorji naprav specifično in neposredno identificirajo (npr. poimensko) in izbrisali vaše podatke, ko jih za naše poslovne namene ne bomo več potrebovali.

Kako varujemo vaše podatke
Vaše osebne podatke spoštujemo in jih ščitimo pred izgubo, zlorabo ali spremembo. Kadar je to primerno, lahko ti koraki vključujejo tehnične ukrepe, kot so požarni zidovi, sistemi za odkrivanje in preprečevanje vdorov, edinstvena in zapletena gesla ter šifriranje. Uporabljamo tudi organizacijske in fizične ukrepe, kot so usposabljanje osebja glede obveznosti pri obdelavi podatkov, prepoznavanje podatkovnih incidentov in tveganj, omejevanje osebnega dostopa do vaših osebnih podatkov in zagotavljanje fizične varnosti, vključno z ustreznimi varnostnimi zaščitamo dokumenovi, kadar se le-ti ne uporabljajo.

Katere podatke delimo
z drugimi podjetji. Ko pridobimo vaše soglasje, lahko vaše podatke delimo z izbranimi partnerji, ki vam lahko pošliljajo ponudbe, promocije ali oglase o izdelkih ali storitvah, za katere verjamemo, da vas morda zanimajo. Na primer, ljudje, ki prejemajo elektronska sporočila, na primer blagovne znamke Pampers® podjetja P&G, lahko soglašajo tudi s tem, da bodo obveščeni o podobnih izdelkih za otroke, ki jih izdelujejo druga podjetja. Vaših osebnih podatkov ne prodajamo tržnikom zunaj podjetja P&G. Podatke, ki vas osebno ne identificirajo, lahko z drugimi podjetji izmenjujemo za kakršenkoli namen.
s ponudniki storitev. Vaše podatke bomo morda morali ponuditi v skupno rabo s podjetji, ki nam pomagajo voditi naše poslovanje, vključno z gostovanjem naših spletnih mest, pošiljanjem elektronskih sporočil, analiziranjem podatkov, ki jih zbiramo, in pošiljanjem izdelkov in storitev, ki ste jih zahtevali. Delimo le osebne podatke, ki so tem podjetjem nujno potrebni za izpolnitev nalog, ki jih zahtevamo od njih. Ta podjetja so obvezana k zaščiti vaših podatkov na enak način, kot jih ščitimo mi in jih ne bodo delila ali uporabila za kakršenkoli drug namen.

v drugih situacijah. Če blagovno znamko ali eno od naših podjetij, kateremu ste posredovali osebne podatke, prodamo drugemu podjetju, bodo vaši podatki deljeni s tem podjetjem. Zato vaš račun in osebni podatki v njem ne bodo izbrisani, če ne poveste blagovni znamki ali novemu podjetju, da jih želite izbrisati. Vaše podatke lahko izmenjujemo tudi s podjetji, ki nam pomagajo zaščititi naše pravice in lastnino ali kadar to zahteva zakon ali državni organi.

Vaše pravice in izbira

trženje. Lahko nam sporočite vašo željo, da vam prenehamo pošiljati elektronska in besedilna sporočila, tako, da sledite navodilom za odstop, ki jih pošljemo skupaj s temi sporočili. Lahko pa se odločite tudi, da vam prenehamo pošiljati tržna elektronska, besedilna ali poštna sporočila s klikom tukaj. Vašo odločitev bomo spoštovali in uoštevali, a morda bomo vaše podatke morali hraniti še naprej. Če nam, na primer, sporočite, da želite, da vam prenehamo pošiljati tržna elektronska sporočila, bomo potrebovali vaš elektronski poštni naslov imeti shranjen v datoteki, da si bodo naši sistemi zapomnili, da ne želite več prejemati tržnih sporočil na ta elektronski naslov.

računi. Glede na državo, kjer ste se registrirali, vam lahko vaš P&G račun ponuja možnost dostopa do vaših podatkov in posodobitev ali brisanje podatkov. Če temu ni tako, lahko kliknete tukaj in zahtevate dostop.
European Union Residents. Če živite v EU, lahko dostopate do osebnih podatkov, ki jih imamo o vas, zahtevate, da se netočne, zastarelete ali nepotrebne podatkepopravi, izbriše ali omeji. Lahko nas prosite, da vam podatke, ki jih imamo o vas, posredujemo v obliki, ki vam omogoča da jih prenesejo k drugemu ponudniku storitev. Prav tako lahko kadarkoli prekličete tisto soglasje, kjer soglasje potrebujemo za obdelavo vaših osebnih podatkov. Ugovarjati lahko obdelavi vaših osebnih podatkov (to pomeni, da nam sporočite naj prenehamo z uporabo vaših osebnih podatkov), če ta obdelava temelji na našem legitimnem interesu (to pomeni, da imamo razlog za uporabo podatkov). Če želite več informacij o varstvu podatkov in varstvu osebnih podatkov na splošno, obiščite spletno mesto evropskega nadzornika za varstvo podatkov na naslovu https://edps.europa.eu/data-protection/ Če niste zadovoljni z našim odzivom na vaše zahteve, lahko vložite pritožbo pri organu za varstvo podatkov v vaši državi. Za posredovanje vaše zahteve, vas prosimo, da izberete eno izmed naslednjih možnosti:
Splošne zahteve Če želite vložiti zahtevo, ki se nanaša na osebne podatke, ki se uporabljajo za namen trženja in vsebujejo, na primer, podatke, ki ste nam jih posredovali, ko ste se registrirali na eni izmed naših spletnih strani ali aplikacij, stopite v stik z nami tukaj .
Medijsko oglaševanje. Če želite vložiti zahtevo glede osebnih podatkov, ki jih uporabljamo za oglaševanje in ki med drugim vključujejo podatke o vas, ki jih imamo na ravni piškotkov ali ID-številke naprave in na podlagi katerih vam zagotavljamo relevantne oglase, stopite v stik z nami tukaj. To povezavo lahko uporabite za vse zahteve za dostop, izbris in odjavo. Če zahtevate izbris, boste morali stopiti v stik tudi z družbo Tapad na privacy@tapad.com in zahtevati »izbris vaših podatkov P&G«, saj ta ponudnik za nas hrani nesinhronizirano kopijo istih podatkov. Prav tako nam lahko neposredno pošljete svojo številko cookieID ali MAID na [e-poštni naslov: corporateprivacy.im@pg.com], pri čemer lahko zgornjo poizvedbo izvedemo v vašem imenu. Podatki, povezani z vašimi piškotki in ID-številko vaše naprave, so lahko prisotni tudi na platformah partnerjev na strani povpraševanja (ali tistih, ki zagotavljajo oglase) ter partnerjev, ki izvajajo preverjanje oglasov. Za ogled teh podatkov kliknite tukaj in tukaj.
Raziskave potrošnikov. Če želite vložiti zahtevo, ki se nanaša na osebne podatke, ki jih morda uporabljamo kot del ene izmed naših raziskovalnih študij, prosimo najdite kontaktne podatke, ki so navedeni na vašem obrazcu za odobritev, pokličite ali obiščite raziskovalni center, ki vaše podatke uporablja.
Strokovnjaki dentalne medicine. Če ste strokovnjaki dentalne medicine in ste nam posredovali vaše podatke v okviru enega od naših programov strokovnega usposabljanja, tudi prek https://www.dentalcare.com, stopite v stik z nami preko ustreznih telefonskih številk in elektronskih naslovov, navedenih spodaj.
Država Klicni center elektronski naslov
Nemčija 0203 570 570 N/A
Avstrija 00800 570 570 00 N/A
Švica 00800 570 570 00 N/A
Velika Britanija 0870 242 1850 Klikni tukaj

Španija 900 670 270 Klikni tukaj

Italija +390650972534 N/A
Francija + 33 (0) 825 878 498 Klikni tukaj
Klikni tukaj
Klikni tukaj

Belgija N/A Klikni tukaj

Nizozemska N/A Klikni tukaj

Poljska 0 801 25 88 25 N/A
Zdravstveni delavci. Če ste zdravstveni delavec in ste nam posredovali vaše podatke, nas prosimo kontaktirajte preko številk in e-poštnih naslovov ustreznih držav, ki so navedeni spodaj.
Država Odgovorni medicinski e-poštni naslov za medicinske poizvedbe strank
Avstrija Holper-Schichel, Yvonne MedservicemsmMSM.im@pg.com

Belgija Savoye, Thomas infochmbel.im@pg.com

Češka/Slowakia Chromkova, Hana prgreception.im@pg.com

Francija Safaei, Azadeh ServiceConsommateurMerckMF@e-deal.net

Nemčija Harmanus, Simone MedservicemsmMSM.im@pg.com

Madžarska Molnar, Krisztina medinfohungary.im@pg.com

Poljska Juszczynska, Katarzyna kontaktphc.im@pg.com

Portugalska Costa, Rita viverbemmepo.im@pg.com

Španija Ros, Josep Oriol
Združeno kraljestvo/Irska Matthews, Oliver info@sseas.com


Piškotki
Piškotki so majhne datoteke, poslane v vaš računalnik, medtem ko brskate po spletu. Shranijo uporabne informacije o tem, kako komunicirate z obiskanimi spletnimi mesti. Piškotki ne zbirajo nobenih informacij, ki so shranjene v računalniku, napravi ali v vaših datotekah. Piškotki ne vsebujejo podatkov, ki bi vas lahko neposredno identificirali kot osebo. Piškotki prikazujejo vaš računalnik in napravo zgolj kot naključno dodeljene številke in črke (npr. ID piškotka ABC12345) in nikoli kot npr. John E. Smith.
Piškotke uporabljamo iz več razlogov, kot so:
 služijo vam za ustrezno oglaševanje
 pomagajo nam izvedeti več o načinu komuniciranja z vsebino P&G
 pomagajo vam izboljšati vašo izkušnjo ob obisku naših spletnih strani
 zapomnijo si vaše nastavitve, kot je jezik ali regija, zato vam ni treba prilagajati spletnega mesta ob vsakem obisku
 prepoznajo napake in jih rešijo
 analizirajo, kako uspešna so naša spletna mesta
Uporabljamo naslednje tipe piškotkov:
 nujno potrebni piškotki. Spletne strani nimajo pomnilnika. Nujno potrebni piškotki si vas zapomnijo (z uporabo naključno ustvarjenega ID-ja, kot je: ABC12345), ko se premikate s strani na stran, tako da vas ni potrebno prositi za posredovanje identičnih informacij, ki ste jih že navedli na spletnem mestu. Nujno potrebni piškotki so na primer zelo koristni pri spletnem nakupovanju - brez njih bi artikli, ki jih položite v nakupovalno košarico, izginili še preden bi prišli do strani za plačilo! Ti piškotki se izbrišejo takoj, ko zapustite spletno mesto ali zaprete brskalnik.
 funkcionalni piškotki. Funkcionalni piškotki omogočajo, da si spletna mesta zapomnijo, kaj vas zanima, ko vrnete na določeno spletno stran. Na primer, če se ob prvem obisku odločite za branje spletnega mesta v francoščini, se naslednjič, ko se vrnete, samodejno pojavi spletno mesto v francoščini. To, da vam ni potrebno vsakič znova nastaviti jezika prikaza, je priročneje, učinkovitejše in uporabniku prijaznejše.
 oglasni piškotki. Ti piškotki se uporabljajo zato, da izvemo več o vaših splošnih interesih, na podlagi npr. tega, katere spletne strani obiskujete in katere izdelke kupujete. To omogoča sklepanje stvari, kot so vaša starost, zakonski status in morda število vaših otrok. Ti podatki nam omogočajo, da vam pošiljamo oglase za izdelke in storitve, ki bolje ustrezajo vašim željam ali potrebam. Omogoča nam tudi, da omejimo število prikazov istega oglasa.
 analitični piškotki. Ti piškotki nam sporočijo, kako delujejo naše spletne strani. V mnogih primerih za spremljanje uspešnosti naših spletnih mest uporabljamo piškotke Google Analytics. Naša zmožnost uporabe in izmenjave podatkov, ki jih je zbral o vaših obiskih na naših spletnih mestih Googlov analitik , omejujejo Pogoji uporabe Google Analytics Terms of Use in Googlov Pravilnik o zasebnosti. .
Kako lahko nadzorujete piškotke. Brskalnik lahko nastavite tako, da zavrne vse piškotke ali sporoči, kdaj se piškotek pošlje v računalnik. Vendar to lahko prepreči delovanje naših spletnih mest ali storitev. Brskalnik lahko nastavite tudi tako, da se vsakič, ko končate z brskanjem, piškotki zbrišejo.
druge tehnologije
 senzorji bližine. Senzorji pošiljajo enosmerne signale mobilnim aplikacijam, ki jih namestite v telefon, ki vam bodo, ko ste na zelo kratki razdalji, na primer povedali, kateri izdelki so v prodaji, ko hodite skozi trgovino. Signai so poslani v vašo napravo samo, ko ste dovolj blizu viru in po tem, ko ste to odobritvi v mobilni aplikaciji, povezani z določenim signalom. Aplikacija nam lahko ponudi informacije o lokaciji, ki nam pomagajo pri prilagajanju oglaševanja in ponudb, ki vam jih pošiljamo. Ko ste v bližini senzorja na oddelku za nego kože v supermarketu, vam, na primer, lahko posredujemo kupon za 4 USD.
 piksli. To so majhni nevidni elementi, vdelani v spletne strani. Znani so tudi kot oznake (tags), spletni hrošči (web bugs) ali slikovne točke (pixel gifs). Piksle uporabljamo zato, da dostavljamo piškotke v vaš računalnik, spremljamo spletno dejavnost, za lažjo prijavo na naša spletna mesta in spletno marketinško dejavnost. Piksle vključujemo tudi v naša promocijska elektronska sporočila ali glasila, da ugotovimo, ali jih odprete in preberete.
 identifikatorji mobilnih naprav in SDK-jev. V naših mobilnih aplikacijah uporabljamo programsko kodo za zbiranje informacij, podobnih tistim, ki jih zbirajo piškotki na internetu. To so podatki, kot na primer identifikatorji vaših mobilnih telefonov (iOS IDFA in oglaševalski ID-ji za Android) in način uporabe naših aplikacij. Podatki o napravi, ki jih zberemo samodejno, ko uporabljate naše aplikacije, vas ne , podobno kot piškotki, nikoli ne bodo identificirali kot osebo. Mobilno napravo poznamo le kot naključno dodeljene številke in črke (npr. oglaševalski ID EFG4567) in nikoli kot npr. John E. Smith.
 natančna geolokacija Ko boste uporabili naše mobilne aplikacije, bomo morda prejeli podatke o vaši natančni lokaciji iz koordinat globalnega sistema pozicioniranja (GPS) (zemljepisna širina in zemljepisna širina). V telefon ali napravo boste vedno prejeli 'pop-up' obvestilo, ki vas bo prosilo, da sprejmete ali zavrnete privolitev, ki nam bo omogočilo natančno določiti, kje se nahajate. Razumeti morate, da ne bomo vedno zahtevali privolitve, da bi na splošno določili vašo širšo lokacijo, tj. mesto, poštno številko ali pokrajino. Na primer, če vemo samo, da ste nekje v Manili na Filipinih, se to ne šteje kot natančna geolokacija.

Oglaševanje na podlagi zanimanja
Ko obiščete naše partnerske strani, vam lahko pokažemo oglase ali drugo vsebino, za katero menimo, da vas zanima. Na primer, morda boste prejeli oglase za detergent za pranje perila Tide®, če opazimo, da obiskujete spletna mesta, ki prodajajo otroška oblačila ali šolske potrebščine. Iz teh informacij lahko sklepamo, da imate otroke, zato bi vas lahko zanimal izdelek za pranje perila. Na ta način vam bomo pošiljali pomembne informacije o naših izdelkih, ki bi vam lahko koristile.
učimo se iz skupin potrošnikov, ki imajo podobne interese. Lahko vas dodamo v določeno skupino potrošnikov, ki si delijo iste interese. Na primer, lahko vas dodamo v skupino »ljubiteljev britvic«, če vidimo, da pogosto kupujete britvice na spletu ali v skupino »kupčije«, če opazimo, da uporabljate spletne kupone ali iščete popuste ali razprodaje. Te stvari opazimo, ko si ogledujete spletne strani, povezave, ki jih kliknete na naših spletnih mestih in drugih spletnih mestih, ki jih obiščete, mobilnih aplikacijah, ki jih uporabljate, ali naših elektronskih sporočil blagovne znamke, ki si jih ogledate, in povezav, ki jih kliknete v elektronskih sporočilih. Združujemo piškotke in ID-je naprav, ki nam pomagajo spoznati splošne trende, navade ali značilnosti skupine potrošnikov, ki delujejo podobno na spletu kot tudi v vsakodnevnem življenju. Na ta način lahko najdemo in pomagamo tudi drugim, ki delujejo na podoben način kot ljudje, ki so že pripisani določeni skupini, in jim tako začnemo pošiljati tiste ponudbe in informacije o izdelkih, za katere menimo, da bodo pomembne in koristne.
na vaše piškotke in ID-je naprav navezujemo druge podatke Vaši piškotki in ID-jem naprav se lahko dopolnijo z drugimi informacijami, kot so podatki o izdelkih, ki jih kupite brez povezave, ali informacije, ki jih pošljete neposredno pri ustvarjanju računa na naših spletnih mestih. Na splošno to počnemo na način, ki vas osebno ne bo neposredno identificiral. Na primer, vemo, da ID piškotka ABC12345 pripada skupini britvic, ki temelji na osebnih spletnih mestih, obiskih, starosti, spolu in nakupovalnih navadah, vendar ne poznamo imena ali naslova osebe ali drugih podatkov, ki bi pomagali pri identificiranju posameznika. Če bi kdaj želeli prepoznati osebne podatke preko vaših piškotkov ali naprav (zgodovina ogledov v spletu in aplikacijah), vas bomo pred tem vedno prosili za soglasje.
lahko vas poznamo preko vaših računalnikov, tabličnih računalnikov, telefonov in drugih naprav. Vemo, da je ID piškotka ABC12345 iz računalnika, ki je lahko povezan z isto osebo ali gospodinjstvom, ki je lastnik mobilnega telefona z ID-jem naprave EFG15647. To pomeni, da lahko na prenosnem računalniku iščete plenice, kliknete na Googlov rezultat iskanja, ki smo ga sponzorirali, in nato na svojem mobilnem telefonu opazite oglas za naše plenice Pampers®. Predpostavljamo lahko, da je ista oseba lastnik računalnika in telefona, ker se, na primer, vsak dan ob istem času prijavi v isto WiFi omrežje. Če razberemo, katere naprave uporablja oseba ali gospodinjstvo, nam to pomaga omejiti število prikazov istega oglasa v vseh vaših napravah. In to je pomembno zato, ker vas na ta način ne bomo nadlegovali s prikazi vedno istega oglasa, in mi ne bomo plačevali za takšne ponavljajoče oglase, ki jih ne želite prejemati.
kako ustaviti prejemanje oglasov na podlagi zanimanja Če ne želite prejemati oglasov P&G na podlagi zanimanja, kliknite tukaj ali kliknite ikone WebChoices ali AppChoices na enem od naših spletnih mest ali v eni od naših mobilnih aplikacij. Prav tako lahko preprečite prejemanje oglasov na podlagi zanimanja na spletnih mestih tako, da v brskalniku odstranite piškotke, s čimer zavrnete zahteve dostopa do podatkov, ki jih običajno zahtevajo aplikacije, ko jih namestite, ali pa prilagodite nastavitve za sledenje oglasov v svoji napravi.
tudi če zavrnete oglase na podlagi zanimanja, boste še vedno prejemalo »kontekstualne« oglase. Tudi če prenehamo pošiljati oglase na podlagi zanimanja, boste na vaš računalnik ali mobilno napravo še vedno prejemali oglase naših blagovnih znamk. Ti oglasi temeljijo na kontekstu obiskanih spletnih mest in se imenujejo kontekstualni oglasi. Za razliko od oglasov na podlagi zanimanja, ki temeljijo na straneh, ki jih obiščete preko vašega mobilnega telefona ali računalnika, so kontekstualni oglasi prikazani na podlagi konteksta določenega spletnega mesta, ki ga obiskujete. Na primer, lahko še vedno vidite oglas za eno od naših blagovnih znamk za dojenčke, medtem ko si na spletu ogledujete vrtnarske izdelke, ker si te strani tradicionalno ogledujejo večinoma novopečeni ali pričakujoči starši. Prav tako morate vedeti, da lahko z vašega računalnika ali naprave še vedno zbiramo podatke in jih uporabimo za druge namene, kot so ocenjevanje delovanja naših spletnih strani, raziskave potrošnikov ali odkrivanje goljufij.
Izbris piškotkov izbriše tudi vaše izbire. Ko se odločite za izbris oglaševanja na podlagi zanimanja, v brskalnik pošljeemo piškotek za onemogočanje, ki nam pove, da ne želite več prejemati oglasov na podlagi zanimanja. Ta piškotek za izključitev bo izbrisan, če se odločite izbrisati vse piškotke. To pomeni, da boste morali ponovno zavrniti oglaševanje na podlagi zanimanja, če še vedno ne želite prejemati oglasov na podlagi zanimanja.
Facebook-ove funkcije za dodatno ujemanje Nekatere naše spletne strani uporabljajo Facebook-ove funkcije za dodatno ujemanje [povezava], kar je storitev, ki jo ponujajo oglaševalcem. Preko teh funkcij bomo Facebooku poslali nekatere podatke, ki jih vnesete v polja obrazca naše spletne strani (npr. vaše ime, e-poštni naslov in telefonsko številko - ne kakršnih koli občutljivih podatkov ali podatkov posebne kategorije) v razpršeni obliki (šifrirano) ali pa bo Facebook piksel razpršil (šifriral) in te podatke pridobil samodejno, z namenom, da pomaga povezati vas in piškotek vašega brskalnika ali ID naprave. To naredimo zato, da lahko bolje ciljamo in merimo učinkovitost oglaševanja na Facebookovi platformi. Tako lahko vemo, da ste kliknili na oglas, ki smo vam ga prikazali na Facebooku, prišli na našo spletno stran in nekaj kupili - ali ne - in posledično ali naj še naprej plačujemo oglase na Facebooku - ali ne.

Obdelava, hramba in prenos podatkov v Evropski uniji
To poglavje se nanaša le na našo obdelavo osebnih podatkov rezidentov EU. Njegov namen je zagotoviti večjo preglednost pri obdelavi, hrambi in prenosu osebnih podatkov rezidentov EU, ki je v skladu s splošno uredbo o varstvu podatkov.
pravne osebe. Različne P&G pravne osebe so lahko nadzorniki vaših osebnih podatkov. Nadzornik za varstvo podatkov je pravna oseba, ki usmerja obdelovalno dejavnost in je v odgovorna za podatke. Spodnja tabela prikazuje naše nadzornike za varstvo podatkov v državah EU. Na primer, če se prijavite za prejemanje elektronskih sporočil na enem od naših francoskih spletnih mest, bo nadzornik za varstvo teh osebnih podatkov P&G pravna oseba, ki je navedena poleg imena te države (npr. Procter&Gamble France SAS (LE 577)).
država Nadzornik za varstvo podatkov
Avstrija Procter & Gamble Austria – Zweigniederlassung der Procter & Gamble GmbH, Wiedner Gürtel 13, 100 Wien
Bolgarija Procter & Gamble Bulgaria EOOD, Sofia 1592, 161 Iztochna Tangenta Blvd, Bulgaria
Romunija Za natečaje: Procter & Gamble Distribution SRL, 9-9A Dimitrie Pompei Blvd., Building 2A, District 2, Bucharest 020335, Romania
Za druga spletna mesta: Procter & Gamble Marketing Romania SR, 9-9A Dimitrie Pompei Blvd., Building 2A, District 2, Bucharest 020335, Romania
Poljska Procter and Gamble DS Polska sp z o.o. , ul. Zabraniecka 20, 03-872 Warszawa
Belgija Procter & Gamble Distribution Company (Europe) BVBA
Za P&G Healthcare: P&G Health Belgium BVBA,
Temselaan 100, 1853 Strombeek-Bever
Češka Procter & Gamble Czech Republic s.r.o., 269 32 Rakovnik, Ottova 402, Czech Republic
Madžarska Procter & Gamble RSC Regionális, 1082 Budapest, Kisfaludy utca 38., Hungary
Slovaška Procter & Gamble, spol. s.r.o. , Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovakia
Hrvaška Procter & Gamble d.o.o. za trgovinu, Bani 110, Buzin, 10010 Zagreb, Croatia
Francija Procter & Gamble France SAS
Za P&G HealthCare:
Procter & Gamble Pharmaceuticals France SAS / P&G Health France SAS
163/165 quai Aulagnier, 92600 Asnières-sur-Seine
Nemčija Procter & Gamble Service GmbH, Sulzbacher Strasse 40, 65824 Schwalbach am Taunus
Za P&G Health: P&G Health Germany GmbH, Sulzbacher Strasse 40, 65824 Schwalbach am Taunus
Grčija P&G Hellas Ltd., 49 Ag. Konstantinou str., 15124 Maroussi – Athens, Greece
Irska Procter & Gamble UK, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XP
Italija Procter & Gamble Srl, viale Giorgio Ribotta 11, 00144 Roma
Nizozemska Procter & Gamble Nederland B.V., Watermanweg 100, 3067-GG Rotterdam
Nov naslov April 27, 2020: Weena 505, 3013 AL Rotterdam
Portugalska Procter & Gamble Portugal, Productos de Consumo Higiene de Saude, S.A., S.A. Edificio Alvares Cabral 3º, Quinta da Fonte, 2774-527 Paço D'Arcos, Portugal
Španija Procter & Gamble España, S.A., Avenida de Bruselas, 24, 28108 Alcobendas, Madrid Spain
Združeno kraljestvo Procter & Gamble UK, Seven Seas Limited, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XP
Države EU, ki niso navedene Procter & Gamble International Operations SA, Route de Saint-Georges 47 1213 PETIT-LANCY Geneve
obdelava in hramba. Vaše podatke praviloma hranimo samo toliko časa, kolikor je potrebno za dokončanje namena, za katerega so bili podatki zbrani ali kot to zahteva zakon. Vaše podatke bomo morda morali hraniti dlje kot določajo naša obdobja hrambe, da bomo lahko izpolnjevali vaše zahteve, vključno s tem, da bomo še naprej ohranjali vašo zavrnitev tržnih elektornskih sporočil ali izpolnjevali zakonske ali druge obveznosti. Spodnji grafikonprikazuje vrsto podatkov, ki jih zbiramo, namene, za katerepodatke uporabljamo, zakaj so takšne uporabe v skladu z zakonom (pravna podlaga) in kako dolgo podatke običajno hranimo (obdobje hrambe).
Vrsta podatkov Zakaj zbiramo te podatke Pravna podlaga Obdobje hrambe podatkov
Trženje
elektronski naslov, ime, telefonska številka, fizični naslov, vaša zanimanja, vaši interesi, poklic, vaše navade, kaj ste kupili, fotografije ali videoposnetki, ki jih naložite, informacije o vaših otrocih in vašem gospodinjstvu, sestavi vaše družine, številu ljudi v vašem gospodinjstvu, tip las, tip kože, vaš najljubši vonj, ali imate hišne ljubljenčke podatke, povezane z zdravjem (na primer predviden datum poroda) itd. Za pošiljanje materialov, ki tržijo naše izdelke ali storitve ali izdelke ali storitve naših partnerjev. Vaša privolitev za sprejemanje elektronskih ter podatke o katerihkoli posebnih kategorijah in besedilnih sporočil ter, če jo dobimo, privolite za pošiljanje pošte. Pravni interesi za vse ostalo. Dokler ne zahtevate izbrisa osebnih podatkov ali prekličete soglasja. Če tega ne zahtevate, bodo osebni podatki izbrisani po naslednjem razporedu:
elektronski naslov: po <50 mesecih vse-kanalne neaktivnosti. Neaktivnost določimo s pomočjo več notranjih meril.
besedilna sporočila: po <50 mesecih vse-kanalne neaktivnosti. Neaktivnost določimo s pomočjo več notranjih meril.
fizični naslov: po <50 mesecih vse-kanalne neaktivnosti. Neaktivnost določimo s pomočjo več notranjih meril.
Natečaji
Elektronski naslov, ime, telefonska številka, včasih tudi drugi podatki. Nuditi udeležencem natečajev informacije o natečaju, vključno z objavo zmagovalca(-ev) tekmovanja. Vaša privolitev. Po 24 mesecih, če lokalni zakoni ne zahtevajo, da podatke zadržimo dlje.
Nakupi izdelkov
Elektronski naslov, ime, telefonska številka, podatki o plačilu (vključno z bančnim računom IBAN ali PayPal), včasih tudi drugi podatki. Za obdelavo nakupov naših izdelkov, ponudb cashback ali garancij in pošiljanja pomembnih sporočil v zvezi z nakupom. Vaše soglasje. Za Cashback ponudbe in nakupi, izvajanje pogodbe Dokler je to potrebno za izpolnitev vašega naročila in za pošiljanje sporočil o vašem naročilu, razen če lokalni zakoni zahtevajo, da podatke zadržimo dlje. Ponavadi obdržimo podatke 24 mesecev za ponudbe cashback in 10 let za garancije.
Stik z nami
Elektronski naslov, ime, telefonska številka, včasih tudi drugi podatki. Kadar želimo odgovoriti na vaše poizvedbe in se prepričati, ali smo ustrezno ukrepali ali kakor to zahteva zakon ali politika podjetja P&G. Naš zakoniti poslovni interes pri upravljanju povpraševanja potrošnikov, kot tudi vaše soglasje za zbiranje posebnih podatkov, ki se lahko zbirajo za nekatere primere neželenih dogodkov. Od 0 do 10 let, odvisno od narave preiskave, naših zakonitih interesov za obdelavo podatkov in naših zakonskih obveznosti.
Raziskave
Elektronski naslov, ime, telefonska številka, poštni naslov, identifikacijske fotografije ali videoposnetki včasih tudi drugi podatki. Za preizkušanje naših zamisli o izdelkih in seznanitve z vašimi želji in navadami, da bomo z njihovo pomočjo lahko izboljšali naše izdelke in življenja naših potrošnikov. Vaša privolitev. Osebne podatke, ki so bili zbrani v okviru kliničnih raziskav, bomo obdržali dokler jih bomo potrebovali za namen, za katerega so bili zbrani, in/ali toliko časa, kolikor je to določeno z lokalnim zakonom ali predpisom, kar je lahko do 25 let. Vaše osebne podatke, zbrane v namen nekliničnih raziskav, bomo ohranili največ 5 let. Vaše podpisane dokumente soglasja bomo obdržali.
Ciljanje medijev
oglasni piškotki, ID naprave, demografski podatki, kot so spol in starost, vedenjski podatki, kot so ogledi strani, včasih tudi drugi podatki. Da bi izvedeli več o vaših internetnih zanimanjih in prilagodili oglase, ki vam jih pošiljamo. Naši zakoniti poslovni interesi vam bodo služili pri ustreznem oglaševanju. Vašo privolitev za uvajanje piškotkov bomo pridobili na naših spletnih straneh.
Kadar od naših založnikov in prodajalcev pridobimo piškotke/podatke o napravi preko piksla na njihovih spletnih straneh, sodelujemo v IAB Europe okvirju o Transparentnosti in soglasju obdelave podatkov in upoštevamo njegove specifikacije in pravilnike. Naša identifikacijska številka v okvirju je 577. Te podatke bomo obdržali 13 mesecev od datuma pridobitve ali dokler ne prekličete privolitve, kar nastopi prej.
prenosi podatkov v druge države. Vaši osebni podatki se lahko prenesejo na, shranijo in obdelajo v državi, ki ni država, v kateri so bili pridobljeni, vključno z Združenimi državami. Na primer, podatke lahko shranimo na strežnik v Združenih državah Amerike, ker gre za gostovanje določene baze podatkov, ti pa se lahko 'prenesejo', ko eden od naših tržnikov dostopi teh podatkov iz Švice, da bi vam poslal vzorec izdelka. Takšne prenose opravljamo med pravnimi osebami P&G in med P&G in našimi ponudniki storitev, ki podpišejo pogodbo o varovanju podatkov, ki so jo EU nadzorniki predhodno odobrili, da bi zagotovili, da so vaši podatki zaščiteni (tj. vzorčne pogodbene klavzule). Če želite kopijo pogodbe o prenosu, nam pišite.

Vsebine spletnih mest in aplikacije
vtičniki. Naša spletna mesta lahko vključujejo vtičnike drugih podjetij, kot so socialne mreže. Primer vtičnika je gumb »Všeč mi je« na Facebooku. Ti vtičniki lahko zbirajo podatke (npr. URL strani, ki ste jo obiskali), in jih pošljejo nazaj podjetju, ki jih je ustvaril. To se lahko zgodi tudi, če ne kliknete na vtičnik. Vtičniki so podrejeni pravilom o zasebnosti in pogojih podjetja, ki so jih ustvarili, čeprav se pojavljajo na naših spletnih mestih. Ti vtičniki so nenujni piškotki in bodo delovali na naših EU spletnih mestih le v primeru, da sprejemate piškotke.
prijave. Naša spletna mesta vam omogočajo, da se prijavite z vašim računom, ki ga imate odprtega pri drugem podjetju, na primer »Prijava s Facebookom«. Ko to storite, bomo imeli dostop le do informacij, za katere ste v nastavitvah vašega računa, odprtega pri drugem podjetju, soglašali, da jih v primeru prijave s tem računom, prejmemo.
uporabniška vsebina. Nekatera naša spletna mesta in aplikacije vam omogočajo, da si naložite svojo vsebino za natečaje, bloge, videoposnetke in druge funkcije. Upoštevajte, da vse informacije, ki jih pošljete ali objavite, postanejo javne informacije. Nimamo nadzora nad tem, kako drugi uporabljajo vsebino, ki jo pošljete našim spletnim mestom in aplikacijam. Za tako uporabo, ki bi lahko kršila politiko zasebnosti, zakon ali vašo zasebnost in varnost, nismo odgovorni.
povezave. Spletna mesta P&G lahko vsebujejo povezave do drugih spletnih mest, ki jih ne nadzorujemo. Te spletne strani so urejene v skladu z lastno politiko in pogoji za zasebnost in ne z našo.

Zasebnost otrok
zakoni o zasebnosti otrok na spletu. Pri spletnem zbiranju osebnih podatkov otrok, sledimo vsem veljavnim zakonom o varstvu podatkov. Na primer, v EU ne zbiramo osebnih podatkov otrok, mlajših od 16 let, če ne prejmemo soglasja staršev. Podobno je v ZDA, kjer moramo prejeti soglasje staršev pri zbiranju osebnih podatkov otrok, mlajših od 13 let.
objave, namenjene mladoletnikom. Ponujamo interaktivne storitve, ki omogočajo najstnikom, mlajšim od 18 let, da si naložijo svoje vsebine (npr. videoposnetke, komentarje, posodobitve stanja ali slike). To vsebino lahko, z upoštevanjem navodil na naših spletnih mestih, kadarkoli odstranite ali izbrišete. Če imate vprašanja o tem, kako to storiti, se obrnite na nas. Zavedajte se, da so takšne podatke mordaa kopirali, posredovali ali objavili na drugih mestih in da nismo odgovorni za takšna dejanja. V takih primerih se boste morali obrniti na lastnike drugih spletnih mest in zahtevali odstranitev vsebine, povezane z vami in vašimi otroci.

Stopite v stik z nami
Če imate vprašanja o vaši zasebnosti in naših praksah varovanja podatkov ali če ste potrošnik z invalidnostjo in potrebujete izvod tega obvestila v alternativi obliki, stopite v neposredni stik. Če imate glede naše obdelave vaših osebnih podatkov tovrstna ali druga vprašanja ali pomisleke, se lahko obrnete tudi na našo globalno pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov preko naslednjih kontaktnih podatkov, e-poštni naslov: pgprivacyofficer.im@pg.com, telefon: +1 (513) 622-0103, poštni naslov: 1 Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, ZDA

Gallery

Quote

Več NOVIC & NAGRADNIH IGER

NOVICE & NAGRADNE IGRE
Red Bull / Lidl
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Rok Mišvelj nominiran za najbolj vplivno osebnost v industriji srečanj Nove Evrope
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Nagradna igra SIGNAL / Nagradni natječaj SIGNAL
NOVICE & NAGRADNE IGRE
HEINEKEN NOGOMET 2018
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Red Bull Krila zabavi
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Prodajni avtomati
NOVICE & NAGRADNE IGRE
IZJEMNO JE ZA VSE S SAMSUNG GALAXY A serijo
NOVICE & NAGRADNE IGRE
PRAVILA IN POGOJI promocije »Zadovoljstvo zagotovljeno ali 100 dni jamstva vračila kupnine«
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Samsung | Odpri svoj svet
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Milka