NOVICE & NAGRADNE IGRE

Promocije »Zagotovljeno zadovoljstvo z zobno kremo Oral-B ali dvakratno povračilo kupnine«

Objavljeno: 22.07.2021

I. Organizator

Organizator promocije »Zagotovljeno zadovoljstvo z zobno kremo Oral-B ali dvakratno povračilo kupnine« (v nadaljevanju: »promocija«) je Procter & Gamble d. o. o., (sedež: Bani 110, 10010 Zagreb) (v nadaljevanju »organizator«).

Koordinator promocije je MPG d. o. o., (sedež: Nova Ves 17, 10000 Zagreb) (v nadaljevanju »koordinator«).
II. Pogoji sodelovanja v promociji

V promociji lahko sodeluje vsaka fizična oseba, ki ima stalno bivališče v Sloveniji in je starejša od 18 let (v nadaljevanju »sodelujoči«). Mali trgovci in prodajalci na drobno ne morejo sodelovati.

III. Obdobje promocije

Obdobje promocije je od 23.07. 2021 do 30.06.2022. Skrajni rok za prejem vloge je 31.07.2022. V okviru promocije bosta organizator in koordinator izvedla vračilo za do 100 vlog.


IV. Sodelujoči izdelki

Garancija vračila kupnine velja za zobne kreme Oral-B, ki jih organizator dobavlja na območju Slovenije in ki so bile kupljene v obdobju promocije (v nadaljevanju »izdelek«).

Vključeni izdelki:
OB Gum&Enamel Extra Fresh 75 ml
OB Gum&Enamel Gentle Whitening 75 ml
OB Gum&Enamel Original 75 ml
OB Gum&Enamel Extra Fresh 75 ml
OB Gum&Enamel Original 75 ml
OB Gum&Enamel Gentle Whitening 75 ml
OB Professional Gumline PRO-Purify Gentle Whitening 75 ml CE
OB Professional Gumline PRO-Purify DEEP CLEAN 75 ml CE
OB Professional Gumline PRO-Purify EXTRA FRESH 75 ml CE
OB Gumline PURIFY EXTRA FRESH 75 ml
OB Gumline PURIFY GENTLE WHITENING 75 ml CE
OB Gumline PURIFY DEEP CLEAN 75 mlV. Potek promocije

Sodelujoči, ki je v obdobju promocije kupil kateri koli izdelek, opisan v poglavju IV., lahko ta izdelek do navedenega datuma pošlje koordinatorju skupaj z opredelitvijo razloga za vračilo in zahteva vračilo kupnine. Izdelek mora poslati na naslov koordinatorja, vključno s kopijo originalnega računa (v nadaljevanju „račun“), s čitljivo napisanim (velike tiskane črke) imenom in naslovom ter z izpolnjenim obrazcem iz Priloge 1. Kupljeni izdelek mora biti razviden na računu. Koordinator mora prejeti izdelek in izpolnjeni obrazec najpozneje do 31.07.2022.

Sodelujoči bo upravičen do vračila kupnine samo, če bo porabljenega največ 50 % izdelka.

Sodelujoči bo prejel dvakratno polno nadomestilo kupnine za izdelek, ki je označen na računu, na bančni račun, ki ga navede v obrazec, v roku štirih tednov po tem, ko koordinator prejme izdelek, račun in izpolnjeni obrazec, ki jih je poslal sodelujoči.

Organizator bo pokril stroške dostave do zneska 2,50 €.

Sodelujoči ni upravičen do nadomestila, če izdelka ne pošlje do navedenega datuma ali kako drugače ne izpolnjuje vseh pravil in pogojev promocije.

Vsak sodelujoči lahko odda vlogo samo enkrat v okviru promocije.


VI. Obdelava osebnih podatkov

Organizator je upravljavec osebnih podatkov sodelujočih v promociji.

Upravljavec podatkov zaupa obdelavo osebnih podatkov sodelujočih v promociji koordinatorju. Organizator zbira in obdeluje osebne podatke sodelujočih (na primer ime in priimek, naslov, telefon, e-pošta, številka bančnega računa, potrdilo, da je sodelujoči starejši od 18 let) samo za namen izvedbe promocije v skladu z določili Splošne uredbe Evropskega parlamenta in sveta (EU) 2016/679 o varstvu osebnih podatkov z dne 27. aprila 2016 (GDPR). Osebni podatki se bodo obdelovali v skladu s politiko zasebnosti upravljavca podatkov, ki je predstavljena v Prilogi 2 pravil promocije in je na voljo na: [https://www.pg.com/privacy/slovenian/privacy_statement.shtml].

Osebni podatki se bodo uporabljali izključno za namen izvedbe promocije in bodo izbrisani iz baze podatkov v roku 10 let od zadnjega veljavnega dne promocije.

Sodelujoči lahko od koordinatorja ali organizatorja zahteva informacije o obdelavi svojih osebnih podatkov. Sodelujoči lahko uveljavlja pravice, povezane z njegovimi osebnimi podatki, prek organizatorjevega kontaktnega obrazca: https://www.pg.com/privacy/contact_us/contact_us/privacy-central-contact-interactive.html ali tako, da pošlje sporočilo na naslednji elektronski naslov koordinatorja: (info@mpg.hr). Vsak posameznik, katerega podatki se obdelujejo, ima pravico, da dostopa do svojih osebnih podatkov, zahteva njihov popravek, dopolnitev ali izbris oziroma omejitev obdelave ter pravico do prenosa podatkov. V primeru spremembe ali potrebe po dopolnitvi ali popravku osebnih podatkov jih je vsakdo, katerega podatki se obdelujejo, dolžan posodobiti. Za uveljavitev zgoraj navedenih pravic se mora sodelujoči obrniti na koordinatorja, ki bo izpolnil dolžnost, da se v imenu organizatorja odzove na njegove zahteve. Vloga zahteve za izbris osebnih podatkov, preden je izvedeno plačilo, je mogoča, vendar prepreči nadomestilo nakupne cene izdelka.

Katera koli oseba, katere podatki se obdelujejo, ima pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, ki je postavljen za zaščito osnovnih pravic in svoboščin posameznikov v odnosu do obdelave osebnih podatkov.


VII. Splošne določbe

Organizator in koordinator ne odgovarjata za kakršno koli škodo, če vračila kupnine ni mogoče dostaviti zaradi nepravilnega ali nečitljivega poštnega naslova ali številke bančnega računa ali zaradi dejstva, da posredovanega imena, naslova ali podatkov o bančnem računu ni mogoče identificirati.

Nakup izdelka mora biti opravljen v času promocije, zahtevki, ki prispejo pred ali po datumih, določenih v poglavju III, niso upravičeni do denarnega nadomestila.

Oral-B je registrirana blagovna znamka skupine Procter & Gamble.

Polno besedilo Pravil in pogojev promocije je na voljo na spletni strani www.nagradne.hr, informacije pa lahko zahtevate po telefonu +385 1 6064 600.


Zagreb, 23.07.2021.

Priloga 1 - Obrazec za vračilo izdelka

Priloga 2 - Politika zasebnosti za potrošnike

Quote

Več NOVIC & NAGRADNIH IGER

NOVICE & NAGRADNE IGRE
AXE Wild Challenge
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Knorr in Hellmann's
NOVICE & NAGRADNE IGRE
VEEAM RAFFLE
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Promocije »Zagotovljeno zadovoljstvo z zobno kremo Oral-B ali dvakratno povračilo kupnine«
NOVICE & NAGRADNE IGRE
NT Remote Nagradna igra
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Ulovi Samsung Galaxy S9+
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Milka
NOVICE & NAGRADNE IGRE
SoloQ
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Iščemo sodelavca: Predstavnik na terenu / Field Expert
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Red Bull Red Edition