NOVICE & NAGRADNE IGRE

Nagradni natečaj - Oreo OOTD

Objavljeno: 30.05.2023

NAGRAJENCI:

vavčer Supernova 100,00 € Lejla H.
vavčer Supernova 100,00 € Branko P.
vavčer Supernova 100,00 € Tina P.
vavčer Supernova 100,00 € Nuša A. B.
vavčer Supernova 100,00 € Tina J.
vavčer Supernova 100,00 € Marko B.
vavčer Supernova 100,00 € Natalija B.
vavčer Supernova 100,00 € Bernarda B.
vavčer Supernova 100,00 € Petra B.
vavčer Supernova 100,00 € Sedin A.
vavčer Supernova 100,00 € Žiga Č.
vavčer Supernova 100,00 € Urban B.
vavčer Supernova 100,00 € Jure J.
vavčer Supernova 100,00 € Dado D.
vavčer Supernova 2.000,00 € Sanel Č.Namen teh pravil je zagotoviti enakopravnost vseh sodelujočih in enake možnosti za osvojitev nagrade ob izpolnjevanju pogojev, navedenih v pravilih.


PRAVILA NAGRADNEGA NATEČAJA
“Oreo tvojega dne“1. Člen - Organizator
Organizator nagradnega natečaja »Oreo tvojega dne« (v nadaljevanju »natečaj«) je MPG PLUS, agencija za marketing, d.o.o., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana, matična številka: 2146681000, ID za DDV: SI17143632 (v nadaljevanju: organizator), po naročilu podjetja Mondelez d.o.o. organizira nagradni natečaj v blagu in storitvah z naslovom »OREO tvojega dne«
Skrbnik za dostavo nagrad nagrajencem je MPG d.o.o., e-pošta: nagradne.igre@mpgplus.si.

Organizator si pridržuje pravico, da nagradni natečaj kadarkoli prekine ali spremeni brez navedbe razloga. O prekinitvi ali spremembi nagradnega natečaja bodo udeleženci obveščeni preko Instagram strani https://www.instagram.com/oreo_slovenia/ in spletne strani https://www.mpg.si/, kjer bodo objavljena tudi Pravila nagradne igre.

2. Člen – Udeleženci natečaja
Udeleženci nagradnega natečaja (v nadaljevanju »udeleženec«) so lahko vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejema ta pravila in splošne pogoje.

V nagradnem natečaju ne smejo sodelovati:
- zaposleni, lastniki in vodstvo organizatorja in/ali njihovi ožji družinski člani, kot so zakonci ali osebe, s katerimi živijo v življenjski skupnosti, ki je po zakonu enakovredna zakonski zvezi, otroci, vnuki, posvojenci, bratje in sestre ter starši ali posvojitelji;
- zaposleni, lastniki in vodstvo podjetja, v imenu katerega se organizira nagradni natečaj;
- osebe, ki neposredno sodelujejo pri pripravi nagradnega natečaja in razglasitvi nagrajencev;
- vse druge osebe, ki imajo dostop do podatkov, povezanih z nagradnim natečajem, ter njihovi ožji družinski člani.

3. Člen – Trajanje nagradnega natečaja
Trajanje nagradnega natečaja: 01.06.2023 ob 10:00 uri do 30.06.2023 do 23:59:59 uri.

4. Člen – Postopek in pogoji za sodelovanje v nagradnem natečaju
Nagradni natečaj bo potekala na uradni Instagram strani https://www.instagram.com/oreo_slovenia/ (@oreo_slovenia).

Za sodelovanje v nagradnem natečaju mora udeleženec:
- imeti "odklenjen" javni račun na družbenem omrežju Instagram
- ustvariti Instagram zgodbo o svojem modnem videzu tako, da spremlja tedenske izzive in uporabi ustrezne Oreo nalepke na Instagramu
- objavi zgodbo s hashtagom #OreoOfTheDay
- označi (tag) @oreo_slovenia
- poiskati Oreo nalepke, ki jih bo uporabil na Instagram zgodbah, ki jih najde pod ustreznimi hashtagi: #OreoOftheDay, #OreoOriginal, #OreoGolden, #OreoRemix.

Ena oseba lahko ustvari in objavi neomejeno število zgodb.
Ena oseba lahko tedensko nagrado osvoji le enkrat.
Oseba, ki je osvojila tedensko nagrado, je lahko dobitnik glavne nagrade.
Kriteriji, na podlagi katerih bodo izbrani potencialni nagrajenci v tem natečaju, so kreativnost, izražena v uporabi Oreo nalepk glede na tedenske izzive pri ustvarjanju udeleženčevega modnega videza, kot tudi dejstvo, da sama zgodba sledi vrednotam, ki jih podpira Znamka Oreo, predvsem pripravljenost na avanturo, zabavo, igro in druženje.

Udeleženec nagradnega natečaja zagotavlja, da je avtor in izključni imetnik vseh avtorskih pravic na objavljeni fotografiji, to pomeni, da ne obstajajo avtorske, sorodne in druge pravice ter zahtevki tretjih oseb, da je izključno on pooblaščen za dajanje soglasja za uporabo, javno objavo, javno razstavo ali razpolaganje z objavljeno fotografijo.

Sodelujoči se zavezuje, da bo pridobil vsa soglasja, dovoljenja ali odobritve tretjih oseb za uporabo elementov, ki pripadajo tem tretjim osebam, kot tudi za objavo podobe tretjih oseb na fotografijah. Prepovedana je objava fotografij otrok, iz katerih bi bil viden obraz.

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitne spore v zvezi z lastništvom ali avtorskimi pravicami na objavljeni fotografiji, ki jo sodelujoči objavi z namenom sodelovanja v tem natečaju, kot tudi ne za osebnostne pravice oseb, ki so na teh fotografijah.

Organizator ne odgovarja, če udeleženec nagradnega natečaja nepooblaščeno objavi fotografijo s podobo tretje osebe.

Udeleženec potrjuje, da so vse osebe, ki se pojavljajo na objavljenih fotografijah, seznanjene in soglašajo z objavo zadevne fotografije na Instagramu za sodelovanje v nagradnem natečaju.
Udeleženec se strinja, da se njegova zgodba objavi v vrhuncih uradne Instagram strani https://www.instagram.com/oreo_slovenia/.

Udeleženec potrjuje, da je prebral in sprejel pravila tega nagradnega natečaja.

RAZGLASITEV ZMAGOVALCEV
Nagrado lahko prejmejo vsi udeleženci, ki pravilno sodelujejo v nagradnem natečaju, ki traja od 01.06.2023 od 10:00 ure do 30.6.2023 do 23:59:59 ure.
Strokovna žirija bo izbrala skupno 30 tedenskih zmagovalcev in 1 glavnega zmagovalca.

Zmagovalci tedenskega tekmovanja bodo izbrani v naslednjih terminih:
- 13.06.2023: sodelujejo udeleženci, ki so objavili zgodbo v skladu s pravili in pogoji sodelovanja v tem nagradnem natečaju v obdobju od 01.06.2023 ob 10:00 uri do 11.06.2023 ob 09:59:59 uri. Izbranih bo 11 zmagovalcev
- 20.06.2023: sodelujejo udeleženci, ki so objavili zgodbo v skladu s pravili in pogoji sodelovanja v tem nagradnem natečaju v obdobju od 11.06.2023 ob 10:00 uri do 18.06.2023 ob 09:59:59 uri. Izbranih bo 7 zmagovalcev
- 27.06.2023: sodelujejo udeleženci, ki so objavili zgodbo v skladu s pravili in pogoji sodelovanja v tem nagradnem natečaju v obdobju od 18.06.2023 ob 10:00 uri do 25.06.2023 ob 09:59:59 uri. Izbranih bo 7 zmagovalcev
- 04.07.2023: sodelujejo udeleženci, ki so objavili zgodbo v skladu s pravili in pogoji sodelovanja v tem nagradnem natečaju v obdobju od 25.06.2023 ob 10:00 uri do 30.06.2023 ob 09:59:59 uri. Izbranih bo 5 zmagovalcev.

Med vsemi udeleženci, ki so sodelovali v nagradnem natečaju med 01.06.2023 ob 10:00 uri do 30.06.2023 do 23:59:59 uri, bo dne 04.07.2023 strokovna žirija izbrala zmagovalca nagradnega natečaja, ki bo prejel glavno nagrado.

V primeru manjšega števila zmagovalcev v enem tednu, se ne podeljene nagrade prenesejo v naslednji teden.

Ko bo strokovna žirija izbrala zmagovalce, bodo naslednji dan imena njihovih Instagram profilov objavljena na uradni Instagram strani @oreo_slovenia.

Organizator bo ta nagradni natečaj organiziral tako, da bo strokovna žirija razglasila dobitnike vseh nagrad, nagradni sklad pa bo v celoti razdeljen med udeležence nagradnega natečaja v skladu s temi Pravili.

Strokovno žirijo, ki bo izbirala zmagovalce, sestavljajo:
- Branislava Markovic
- Andreea Vergelea
- Mirto Deli
- Tjaša Anžič

5. Člen – Nagradni sklad
Nagradni sklad:
Skupni nagradni sklad znaša 5.000 € in je sestavljen iz naslednjih nagrad:
- 1x darilni bon v vrednosti 2.000€ za nakupovanje s stilistom v Supernovi Slovenija, ki vključuje:
- Nakupovanje s stilistko Anjo Medle (največ 3 ure), ki je tudi prejemnica nagrade Elle Style 2023 v kategoriji mladi talent
- Personalizirano svetovanje
- Profesionalno snemanje Reels in Instagram zgodbe o celotni izkušnji z zmagovalcem
- Glavno nagrado lahko zmagovalec izkoristi do konca leta 2023
-30x darilni bon v vrednosti 100€ za modno nakupovanje v Supernovi
- Tedenske nagrade je mogoče unovčiti v roku 4 let

Darilnih bonov ni mogoče zamenjati za denar.

Pravila nagradnega natečaja bodo objavljena na Instagram strani https://www.instagram.com/oreo_slovenia/ in spletni strani https://www.mpg.si/.

6. Člen – Obveščanje o dobljeni nagradi in prevzem nagrade
Imena nagrajencev (ime nagrajenčevega Instagram profila) bodo objavljena v 15 dneh po zaključku nagradne igre, v namenski objavi za zmagovalce tedenskega izziva, kot tudi na zgodbi, objavljeno na Instagram strani https://www.instagram.com/oreo_slovenia/ in na https://www.mpg.si/.

Udeleženec bo v roku 72 ur od objave na Instagram strani https://www.instagram.com/oreo_slovenia/ kontaktiran tudi preko »direktnega sporočila« (chata) na socialnem omrežju Instagram, vse z namenom dodatnega obvestila, da so osvojili nagrado in kako jo prevzeti.

Hkrati z obvestilom morebitnih zmagovalcev, da so osvojili nagrado, jih bo Organizator pozval, da v 48 urah od prejema obvestila pošljejo e-mail na: nagrade.igre@mpgplus.si in Organizatorju posredujejo določene podatke, vse zaradi preverjanja izpolnjevanja pogojev in podelitve nagrade. Podatki, ki jih mora potencialni nagrajenec posredovati Organizatorju so: ime in priimek, polni naslov za dostavo nagrade, telefonska številka, datum rojstva in davčna številka. Če potencialni nagrajenec navedenih podatkov ne odda v 48 urah od trenutka prejema obvestila, ga bo organizator opomnil, da to stori tisti dan.

Če se morebitni dobitnik nagrade ne odzove na prvi poziv Organizatorja ali ne posreduje podatkov v 48 urah od prejema obvestila v obliki opomina, izgubi pravico do nagrade, nagrada pa se podeli naslednjemu udeležencu, ki ima po mnenju žirije naslednje najboljše kreativno delo za potencialnim zmagovalcem.

Če potencialni nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, predpisanih s temi Pravili (npr. prebivališče izven Republike Slovenije), izgubi pravico do nagrade, njegova nagrada pa se podeli naslednjemu udeleženemu, ki ima po mnenju žirije naslednje najboljše ustvarjalno delo za potencialnim zmagovalcem.

Če morebitni nagrajenec ne odda pravilnih podatkov ali odda tuje podatke, izgubi pravico do nagrade, njegovo nagrado pa prejme naslednji udeleženi, ki ima po mnenju žirije naslednje najboljše kreativno delo za potencialnim zmagovalcem.

Organizator bo nagrajencu nagrado dostavil v 30 delovnih dneh od dneva zaključka nagradnega natečaja z dostavno službo na navedeni naslov, ob prevzemu nagrade pa je nagrajenec dolžan podpisati ustrezno potrdilo o prevzemu nagrade.

V primeru, da nagrade ni bilo mogoče izročiti nagrajencu brez krivde organizatorja, nagrajenec izgubi pravico do nagrade.

Nagrajenci nimajo pravice zahtevati nagrade, ki ni navedena v teh Pravilih. Nagrad ni mogoče zamenjati za denar, druge izdelke ali storitve, niti niso prenosljive na drugo osebo po prevzemu nagrade. S podpisom potrdila o prejemu se šteje, da je nagrajenec nagrado prevzel in s tem prenehajo vse obveznosti Organizatorja do nagrajencev nagradnega natečaja.

7. Člen - Udeleženci nagradnega natečaja
Pravico do sodelovanja v nagradnem natečaju imajo vse osebe, ki so stare najmanj 18 let in prebivajo na območju Republike Slovenije.

Udeleženec nagradnega natečaja s sodelovanjem sprejema pravice in obveznosti, predpisane s temi Pravili.

Organizator se zavezuje, da podatkov, pridobljenih pri identifikaciji potencialnih nagrajencev, ne bo posredoval tretjim osebam ter da bo v največji možni meri varoval zasebnost in zaupnost osebnih podatkov sodelujočih.

Vsi udeleženci so odgovorni za vse stroške, ki bi lahko nastali kot posledica sodelovanja v nagradnem natečaju (vključno s stroški dostopa do interneta).

Organizator si pridržuje pravico, da udeležence kadarkoli izključi iz nagradnega natečaja v naslednjih primerih:
1. Udeleženec je kršil pravila nagradnega natečaja;
2. Udeleženec je na kakršen koli način promoviral drug izdelek ali blagovno znamko;
3. Udeleženec je objavljal žaljivo vsebino na rasni, etnični, spolni ali kateri koli drugi podlagi;
4. Udeleženec krši zakonske predpise Republike Slovenije;
5. Prepovedana je uporaba katere koli vrste računalniške kode, virusa ali česar koli, kar bi lahko motilo, onemogočilo, povzročilo škodo ali predstavljalo zlorabo.

8. Člen – Dohodnina za državljane
Organizator bo v imenu nagrajenca plačal dohodnino od nagrad iz nagradnih iger v skladu z Zakonom o dohodnini. Če nagrajenec v roku 48 ur po tem, ko je bil obveščen, da je izžrebani nagrajenec, organizatorju ne sporoči svoje davčne številke, se šteje, da se je nagradi odrekel. Organizator bo nagrajenca za namen izpolnitve dohodninske napovedi obvestil o vrednosti prejete nagrade ob koncu dohodninskega leta.
Podrobnejše informacije so na voljo pri organizatorju vsak delavnik od 9. do 17. ure po elektronski pošti nagradne.igre@mpgplus.si.

9. Člen – Izjava o omejitvi odgovornosti
Organizator ni odgovoren za nastalo premoženjsko ali nepremoženjsko škodo (vključno z dejansko škodo in izgubo dobička), ki bi bila posledica sodelovanja v nagradnem natečaju in prejetja nagrad, razen za odgovornost, ki je ni mogoče zakonsko izključiti.
Organizator si pridržuje pravico, da po lastni presoji kadar koli preveri upravičenost katerega koli udeleženca (vključno z njegovo starostjo in prebivališčem).
Vsi udeleženci s tem, ko sodelujejo v tem nagradnem natečaju, soglašajo s temi pravili in splošnimi pogoji nagradnega natečaja.
Če se katera od določb v tem pravilniku izkaže za nezakonito, neveljavno ali kako drugače neizvršljivo, se iz tega pravilnika izloči in izbriše, preostale določbe pa se ohranijo in ostanejo v celoti veljavne.
V primeru neskladja ali nekonsistentnosti s katero koli drugo komunikacijo, vključno z oglaševalskim gradivom ali gradivom, ki se nanaša na nagradni natečaj, prevladajo določbe teh pravil in splošnih pogojev. Za vse vrste prijav in navodil velja, da so del teh splošnih pogojev, s sodelovanjem pa se šteje, da vsi udeleženci sprejemajo te pogoje in so ti zanje zavezujoči. Prosimo, da zavoljo kasnejše informiranosti shranite izvod tega dokumenta.

V primeru spora, ki bi lahko nastal v zvezi z razlago, uporabo ali neupoštevanjem določb teh pravil in splošnih pogojev ali v zvezi s promocijo, zanj velja slovensko pravo in je v izključni pristojnosti pristojnega sodišča v Ljubljani.

10. Člen – Obdelava podatkov
Upravljavec osebnih podatkov je Mondelez trgovska družba d.o.o. Trzin, Planjava 2, 1236 Trzin, Slovenija.
Družba Mondelez trgovska družba d.o.o. Trzin ima imenovano pooblaščeno osebo za varstvo podatkov (v nadaljevanju: »pooblaščena oseba«), ki je dosegljiva na naslovu MDLZDataProtectionOfficeMEU@mdlz.com.
Upravljavec bo osebne podatke udeleženih obdeloval za namen izvedbe nagradnega natečaja. Posredovanje osebnih podatkov za namen udeležbe na nagradni natečaj je obvezno, sicer sodelovanje v nagradnem natečaju ni mogoče. Za sodelovanje v nagradnem natečaju od vas pričakujemo naslednje osebne podatke:
• ime Instagram profila
• ime in priimek,
• e-poštni naslov,
• naslov za dostavo nagrade,
• kontaktna telefonska številka,
• datum rojstva,
• davčna številka.
Osebni podatki nagrajenca se obdelujejo za namene in pod pogoji iz prejšnjega odstavka, pa tudi za naslednje namene:
• podelitev nagrade;
• obveščanje zainteresirane javnosti o rezultatih nagradnega natečaja;
• preverjanje izpolnjevanja obveznosti zmagovalca v skladu s temi Splošnimi pogoji in pravili;
• izpolnjevanje davčnih obveznosti organizatorja (odmera in plačilo akontacije dohodnine).
Posredovanje osebnih podatkov za te namene je obvezno, sicer zmagovalec ne more prejeti nagrade.
Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov sodelujočih v nagradnem natečaju je zakoniti interes upravljalca, da izvede nagradni natečaj in izpolni svoje zakonske obveznosti v zvezi z izvedbo nagradnega natečaja. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov izven namena izvedbe nagradnega natečaja, je posameznikova privolitev.
Osebni podatki zmagovalcev ne bodo posredovani tretjim. Izjema so:
• objava imena in prve črke priimka na Instagram profilu https://www.instagram.com/oreo_slovenia/ in spletni strani www.mpg.si,
• posredovanje pristojnim davčnim organom za namen odmere, plačila akontacije in obračuna davka od dohodkov.
Pri obdelavi osebnih podatkov lahko upravljavec posamezne obdelave ali dele obdelav zaupa tudi pogodbenim obdelovalcem, s katerimi ima sklenjeno pogodbo o pogodbeni obdelavi. Ti obdelovalci lahko zaupane jim podatke obdelujejo izključno v imenu upravljavca, v mejah pooblastil, ki so zapisana v pisni pogodbi oz. drugem pravnem aktu in skladno z nameni, ki so opredeljeni v tem poglavju splošnih pogojev. Nekateri od obdelovalcev lahko obdelujejo osebne podatke udeležencev v t.i. tretjih državah na podlagi standardnih pogodbenih določil, ki jih je sprejela Evropska komisija in so sklenjena z vsakim od obdelovalcev.
Podatke o sodelujočih hrani upravljavec še 3 mesece po zaključku nagradnega natečaja. Za namene izpolnjevanja davčnih obveznosti se podatki zmagovalcev hranijo še 10 let po preteku koledarskega leta, v katerem je bila podeljena ali izplačana nagrada.
Udeleženi v nagradnem natečaju igri imajo pravico zahtevati:
• dostop do svojih osebnih podatkov;
• popravek osebnih podatkov in v zvezi s tem pravico do omejitve obdelave;
• izbris osebnih podatkov, če hkrati izjavijo, da odstopajo od sodelovanja v nagradnem natečaju
• posredovanje osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki.
Zmagovalci imajo pravico zahtevati:
• dostop do svojih osebnih podatkov;
• popravek osebnih podatkov in v zvezi s tem pravico do omejitve obdelave;
• izbris osebnih podatkov pred podelitvijo nagrade, če hkrati izjavijo, da nagrade ne sprejemajo,
• posredovanje osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki.
Udeleženci in zmagovalci v nagradnem natečaju lahko uresničujejo svoje pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov iz tega poglavja z naslovitvijo pisne zahteve po navadni pošti na naslov upravljavca: Mondelez trgovska družba d.o.o., Planjava 2, 1236 Trzin ali e-pošti na kontaktni naslov MDLZDataProtectionOfficeMEU@mdlz.com.
Organizator izvaja obdelavo osebnih podatkov kot obdelovalec izključno za račun in v imenu upravljavca Mondelez trgovska družba d.o.o., s katerim ima sklenjeno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov. Organizator ne obdeluje osebnih podatkov za svoj namen.
Za vsa vprašanja in uveljavljanje pravic se lahko obrnete neposredno na zgoraj omenjene naslove upravljavca. V primeru, da se z vprašanjem o varstvu osebnih podatkov obrnete na nas kot organizatorja, bomo vaše vprašanje – skladno s pogodbo med nami in upravljavcem – v roku 5 dni posredovali na Mondelez.
V primeru, da menite, da so vam pravice iz tega poglavja kršene, se lahko za zaščito ali pomoč obrnete na nadzorni organ, ki je v Sloveniji Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si/.

11. Člen – prenehanje obveznosti
S prevzemom nagrade oziroma potekom roka za prevzem prenehajo vse obveznosti Organizatorja nagradnega natečaja do nagrajenca.

12. Člen – izključitev odgovornosti
Organizator ne odgovarja, če udeleženec iz kakršnega koli razloga ne uspe dostopati do organizatorjevega Instagram računa.
Organizator ne odgovarja za kakršno koli izgubo vsebin znotraj Instagram strani, kot tudi za napačno usmerjene, poškodovane ali nedostavljene podatke, pa naj gre za tehnične težave, ki bi lahko vplivale na elektronsko komunikacijo ali kakšne druge okoliščine.
Organizator natečaja ali katera koli tretja oseba ali subjekt, ki sodeluje pri zagotavljanju storitev gostovanja, ustvarjanju, ustvarjanju ali distribuciji Instagram strani, ne odgovarja za nobeno neposredno, posredno, naključno, posebno ali posledično škodo, ki bi lahko nastala zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe Instagram strani ali zaradi kršitve katerega koli jamstva, sodelovanja v nagradnem natečaju ali kako drugače.

Materialno sestavino avtorskih pravic na zmagovalnih komentarjih pridobi organizator nagradnega natečaja.

Po preteku 60 dni od dneva zadnje objave zmagovalca nagradne igre Organizator ne bo sprejemal nobenih pritožb v zvezi z nagradnim natečajem.

Organizator nagradnega natečaja je pooblaščen, da na podlagi diskrecijske presoje kadarkoli in brez obrazložitve diskvalificira katerega koli udeleženega, če krši zakonske predpise, ki veljajo v Republiki Sloveniji, ali s svojimi dejanji škoduje ugledu ali interese organizatorja. Udeleženci nagradnega natečaja se s sprejetjem pravil sodelovanja v celoti odpovedujejo kakršnim koli zahtevkom s strani organizatorja na podlagi povračila kakršnih koli stroškov ali škode, ki bi lahko nastala pri izpolnjevanju nalog/meril, predpisanih s temi pravili.

Organizator si pridržuje pravico, da kadarkoli po lastni presoji preveri, ali udeleženi izpolnjuje pogoje za sodelovanje (vključno z veljavnostjo Instagram profila, s katerega udeleženi sodeluje v nagradnem natečaju).

13. Člen – sprememba razpisanih pravil
Organizator si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni pravila nagradnega natečaja, pri čemer je dolžan o tem pravočasno obvestiti vse udeležence z objavo na uradni Instagram strani znamke https://www.instagram.com/oreo_slovenia/.
Več o obdelavi podatkov udeležencev in zmagovalcev si lahko preberete v Obvestilu o obdelavi podatkov.

Quote

Več NOVIC & NAGRADNIH IGER

NOVICE & NAGRADNE IGRE
Red Bull – Kriiila za študij
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Red Bull Summer Edition
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Nagradna igra - Najljubši Milka okus
NOVICE & NAGRADNE IGRE
TUC - Začni zabavo
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Milka vas nagrajuje
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Nagradna igra OREO BATMAN
NOVICE & NAGRADNE IGRE
NT Remote 2020 – hitra in uspešna transformacija dogodka
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Microsoft NT Conference - Best B2B Event 2018
NOVICE & NAGRADNE IGRE
OREO x PAC-MAN
NOVICE & NAGRADNE IGRE
TikTok challenge