NOVICE & NAGRADNE IGRE

OREO x PAC-MAN

Objavljeno: 29.02.2024

Pogoji in določila OREO X PAC-MAN

Namen teh pravil je zagotoviti enakopravnost vseh sodelujočih in enake možnosti za osvojitev nagrade ob izpolnjevanju pogojev, navedenih v pravilih.
1. Splošno
1.1. Organizator nagradne igre »Oreo x Pac-Man« (v nadaljevanju »nagradna igra«) je MPG PLUS, agencija za marketing, d.o.o., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana, matična številka: 2146681000, ID za DDV: SI17143632 (v nadaljevanju: organizator), ki po naročilu podjetja Mondelez d.o.o. organizira nagradno igro v blagu in storitvah z naslovom »Oreo x Pac-Man«.
Pravila vsebujejo določila, ki se nanašajo na Organizatorja nagradne igre, način prirejanja nagradne igre, nagradnem skladu, pogojih za sodelovanje, načinu obveščanja udeležencev nagradne igre, odgovornosti Organizatorja do udeležencev nagradne igre ter drugih zadevah, ki so pomembne za prirejanje nagradne igre v blagu.
Skrbnik za dostavo nagrad nagrajencem je MPG d.o.o., e-pošta: nagradne.igre@mpgplus.si.
Nagradna igra bo potekala na območju Republike Slovenije v času od 1.3.2024 ob 00:00 ure do 31.3.2024 ob 23:59 ure.
Pravila nagradne igre bodo objavljena na spletni strani http://www.oreo.eu in https://www.mpg.si/.

1.2. Pravico do sodelovanja v nagradni igri imajo vse polnoletne fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.
1.3. V nagradni igri ne morejo sodelovati:
- Zaposleni pri Organizatorju in/ali člani njihovih ožjih družin (starši, zakonec, otroci, sestre in bratje);
- osebe, ki so zaposlene v podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri organizaciji nagradne igre in razglasitvi zmagovalcev;
- druge osebe, ki imajo dostop do podatkov v zvezi z nagradno igro, ter člani njihovih ožjih družin.
Če je izžrebanec ene izmed nagrad oseba, ki ji je odvzeta poslovna sposobnost, bo nagrado v njenem imenu in za njen račun prevzel zakoniti zastopnik, po podpisu izjave, s katero organizatorja odvezuje kakršne koli odgovornosti, ki bi nastale v zvezi z podelitev nagrade, kot tudi plačilo odškodnin ali kakršnih koli zahtevkov. Premoženje zastopnika se dokazuje z veljavno originalno listino (Sklep o skrbništvu).
Organizator si pridržuje pravico, da po lastni presoji izvede preverjanje zgoraj navedenih dejstev.
S sodelovanjem v nagradni igri vsi udeleženci sprejemajo njena pravila.
1.4. Izdelki "OREO", katerih nakup izpolnjuje pogoje za sodelovanje v tej nagradni igri so:
• Oreo Brownie 154 g,
• Oreo Crumbs 300 g,
• Oreo Powder 300 g,
• Oreo Double 157 g,
• Oreo Golden Vanilla 154 g,
• Oreo Vanilla Bi-Tray 264 g,
• Oreo 110 g,
• Oreo 176 g regular,
• Oreo 176 g XBOX design,
• Oreo 66 g,
• Oreo 66 g XBOX design,
• Oreo Remix Caramel 157 g,
• Oreo Remix Raspberry 157g,
• Oreo Original 396 g.
• Oreo 66g
• Oreo 66g Bisc Pacman
• Oreo 110g Vanila
• Oreo 110g Bisc Pacman
• Oreo Powder 300g
• Oreo Crumbs 300g
• Oreo 154g Brownie
• Oreo Golden 154g Vanilla
• Oreo 176g Vanilla Filling
• Oreo 176g Vanilla Pacman
• Oreo 157g Double Stuff
• Oreo157g Remix Vanila & Raspberry
• Oreo 157g Remix Tiramisu
• Oreo 157g Remix Caramel
• Oreo 264g Vanila
• Oreo 264g Bisc Vanila Pacman
• Oreo 396g Bisc Vanila
• Oreo 396g Bisc Vanila Pacman
• Oreo 246g Milk Choco Covered
• Oreo 246g White Choco Covered
2. Dostop do nagradne igre
2.1 Za sodelovanje v tej nagradni igri morajo udeleženci:

• kupiti katere koli piškote OREO;, iz seznama zgoraj
• imeti dostop do interneta;
• imeti računalnik ali telefon z delujočo kamero;
• vnesti datum in številko računa;
• Udeleženec je dolžan potrditi, da se strinja s pravili, obvestilom o obdelavi osebnih podatkov, kot tudi potrditi, da je starejši od 18 let, to pomeni, da mora označiti s kljukico ustrezno polje,
• Odgovoriti na zastavljeno vprašanje/nalogo.

En račun lahko sodeluje v nagradni igri le enkrat, vsaka nadaljnja registracija z isto številko računa bo neveljavna.

2.2 Ista oseba lahko drugo nagrado osvoji samo enkrat.
Dobitnik druge nagrade je lahko tudi dobitnik glavne nagrade.
Osebe, ki imajo isto prebivališče, lahko v času nagradne igre osvojijo skupno največ po eno drugo nagrado.

3. Mehanizem nagradne igre
3.1. Udeleženci morajo kupiti OREo izdelek iz seznama v teh pravilih in obiskati spletno mesto, dostopno prek URL-ja www.oreo.eu. Lahko skenirajo QR kodo, ki se nahaja na izdelku OREO ali preko spletnega brskalnika.
3.2. Udeleženci morajo slediti naslednjim korakom:

a) Izbrati možnost za sodelovanje v nagradni igri
• Za sodelovanje v žrebanju in možnostjo osvojiti glavno nagrado in tedenske nagrade;
• zgolj za igranje igre PAC-MAN za zabavo (igra je za zabavo in z njo ni možno osvojiti nobene fizične nagrade, osvojite lahko le ozadje za telefon).
b) Vnesti naslednje obvezne osebne podatke:
i. ime in priimek;
ii. e-poštni naslov;
iii. imeti mobilni telefon s kamero za naložitev računa.
c) Soglašati s temi pogoji in prebrati obvestilo o zasebnosti ter potrditi, da so stari vsaj 18 let, tako da označijo ustrezno polje.

Če se udeleženci odločijo sodelovati v ročnem žrebanju, bodo naprošeni, naj vnesejo številko računa, ki jasno in vidno prikazuje nakup katerih koli piškotov OREO, ki so našteti v teh pravilih, in ustrezni datum računa, da bodo lahko nadaljevali in preverili, ali so dobili nagrado. Na fotografiji mora biti viden celotni račun, vključno z glavo in nogo.

3.2.1. Udeleženci, ki zgoraj opisani nakup opravijo na blagajni, prejmejo originalni račun, na katerem je unikatna številka računa.
Račun je potrebno hraniti ves čas trajanja nagradne igre ter po njenem zaključku do podelitve nagrad, glede na to, da mora nagrajenec na zahtevo organizatorja kot dokazilo o opravljenem nakupu predložiti originalni račun nakupa, ki vsebuje edinstveno številko računa.
3.2.2. En originalni račun z originalno številko originalnega računa (številka računa) daje pravico do samo ene prijave za sodelovanje v nagradni igri.
V času trajanja nagradne igre, lahko en sodelujoči z enega elektronskega naslova prijavi in vnese podatke za največ dva originalna računa v enem dnevu.
Nakup ni pogoj za sodelovanje. Sodelovanje po elektronski pošti: V nagradni igri lahko posameznik sodeluje tudi brez nakupa piškotov OREO, in sicer tako, da pošlje elektronsko sporočilo na e-poštni naslov nagradne.igre@mpgplus.si. V elektronskem sporočilu mora sodelujoči označiti, da soglaša s pravili in splošnimi pogoji nagradne igre, in predložiti naslednje podatke: ime in priimek, naslov, datum rojstva in telefonsko številko. Udeleženec mora poleg tega odgovoriti na zastavljeno vprašanje/nalogo: Kako bi opisali najbolj epsko izkušnjo med igranjem Pac-mana in uživanjem v okusu Oreo piškotov?
Odgovor mora biti dolg najmanj 10 besed.
V primeru sodelovanja po elektronski pošti lahko organizator sam odloči, ali je prijava udeleženca veljavna ali ne, če v elektronski pošti manjka kateri od zahtevanih elementov.
Na vprašanje/nalogo lahko iz enega elektronskega naslova sodeluje največ dvakrat v enem dnevu, in to vedno z drugačnim odgovorom. Enaki odgovori ne bodo upoštevani.

* Prosimo, upoštevajte, da vas želimo spodbujati k sodelovanju in uživanju v nagradni igri, vendar verjamemo v odgovorno uporabo naših izdelkov. Ne kupujte več izdelkov, kot jih lahko razumno uporabite ali porabite le za sodelovanje v tej nagradni igri.

3.3.3. Udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri od 1. marca 2024 od 00:00 ure do 31. marca 2024 do 23:59 ure. Vsi udeleženci nagradne igre, ki izpolnjujejo pogoje teh pravil, bodo vključeni v bazo podatkov, iz katere bodo izžrebani nagrajenci.
Vsi sodelujoči, ki v času trajanja nagradne igre kupijo katerega od navedenih izdelkov "OREO", kot je opisano v teh pravilih in izpolnijo obrazec (prijavo) s pomočjo originalne številke računa ali odgovorijo na zastavljeno nalogo, bodo vključeni v bazo podatkov, iz katere bo sistem (ustrezna programska oprema) na podlagi definiranega algoritma pod nadzorom Organizatorja in tri članske komisije samodejno izžrebal naključnega nagrajenca.

i. Za vsako posamezno nagrado bo izžrebanih pet rezervnih nagrajencev.
Prvi rezervni nagrajenec je udeleženec, ki je izžreban kot naslednji po izžrebanem prvem nagrajencu in ki prejme nagrado v primeru, da je prvi izžrebani nagrajenec iz kakršnega koli razloga, določenega v teh pravilih, diskvalificiran kot nagrajenec ali kadar koli v tej nagradni igri odstopi od sodelovanja ali se odreče nagradi.
Drugi in vsak naslednji rezervni nagrajenec je udeleženec, ki je bil izžreban kot naslednji po prejšnjem izžrebanem rezervnem nagrajencu in ki prejme nagrado v primeru, da sta prvi izžrebani nagrajenec in prvi izžrebani rezervni nagrajenec iz kakršnega koli razloga, določenega v teh pravilih, diskvalificirana kot nagrajenca ali kadar koli v tej nagradni igri odstopita od sodelovanja ali se odrečeta nagradi, in sicer po vrstnem redu, v katerem je bil izžreban kot rezervni nagrajenec.

ii. Sodelujoči ne morejo osvojiti tedenske nagrade več kot enkrat, vendar lahko dobitnik tedenske nagrade osvoji tudi glavno nagrado.

iii.Udeleženci, ki so se registrirali za sodelovanje v nagradni igri, bodo vključeni v ustrezno tedensko nagradno žrebanje, kot sledi:
Udeleženci, ki se prijavijo za sodelovanje v obdobju od 1. 3. 2024 ob 0:00 do 7. 3. 2024 ob 23:59, sodelujejo v žrebanju, ki bo potekalo v ponedeljek, 11. 3. 2024.

Udeleženci, ki se prijavijo za sodelovanje v obdobju od 8. 3. 2024 ob 0:00 do 14. 3. 2024 ob 23:59, sodelujejo v žrebanju, ki bo potekalo v ponedeljek, 18. 3. 2024.

Udeleženci, ki se za sodelovanje prijavijo v obdobju od 15. 3. 2024 ob 0:00 do 21. 3. 2024 ob 23:59, sodelujejo v žrebanju, ki bo potekalo v ponedeljek, 25. 3. 2024.

Udeleženci, ki se prijavijo za sodelovanje v obdobju od 22. 3. 2024 ob 0:00 do 28. 3. 2024 ob 23:59, sodelujejo v žrebanju, ki bo potekalo v ponedeljek, 1. 4. 2024.

Udeleženci, ki se prijavijo za sodelovanje v obdobju od 29. 3. 2024 ob 0:00 do 31. 3. 2024 ob 23:59, sodelujejo v žrebanju, ki bo potekalo v ali pred sredo, 10. 4. 2024.

V vsakem obdobju bo razdeljenih 7 tedenskih nagrad, pri čemer bodo v zadnjem obdobju, od 29. do 31. 3., podeljene vsega skupaj 3 nagrade.

*Nagrajenci bodo objavljeni v 96 urah po tem, ko bodo izžrebani.
3.3.4. Žrebanje nagrad

Vsi veljavni vnosi, prejeti med promocijskim obdobjem, bodo vključeni v bazo podatkov, iz katere bo elektronski sistem v 10 dneh po promocijskem obdobju naključno izžrebal dobitnika glavne nagrade.

V času od 1. 3. 2024 do 31. 3. 2024 bo potekalo žrebanje nagrad izmed vseh veljavnih udeležencev.

Med 1. 3. 2024 in 31. 3. 2024 bo potekalo 6 nagradnih žrebanj (5 tedenskih žrebanj in glavno žrebanje) in izžrebanih bo 31 nagrad ter glavna nagrada.

Žrebanje za glavno nagrado: vključuje registracije, opravljene med 1. 3. 2024 in 31. 3. 20243.3.5. Dobitniki tedenskih nagrad v obdobju nagradne igre niso upravičeni do sodelovanja v žrebanju za druge tedenske nagrade.
3.3.6. Žrebanje tedenskih nagrad je odprto samo za registracije, vnešene v ustreznem tednu promocijskega obdobja, v izogib dvomu pa naj navedemo, da nedobitniki ne bodo niti prenešeni niti ne bodo sodelovali v žrebu tedenskih nagrad v naslednjem tednu promocijskega obdobja. Vendar pa se bodo take nedobitniške tedenske registracije uvrstile v žrebanje glavne nagrade – VIP potovanja v Tokio).
3.4. Obvestilo dobitnikom
Organizator bo nagrajenca o osvojeni nagradi obvestil v 8 dneh po žrebanju s poslanim SMS-sporočilom na navedeno kontaktno telefonsko številko ali z elektronskim sporočilom na elektronski naslov, ki ga je nagrajenec navedel ob prijavi, ter ga pozval, naj mu v roku 48 ur posreduje davčno številko, datum rojstva in poštni naslov, na katerega mu bo nagrada dostavljena.
Če se nagrajenec v roku 48 ur ne odzove na telefonski klic organizatorja in ne predloži potrebnih dodatnih informacij, izgubi pravico do nagrade, ki bo podeljena rezervnemu nagrajencu, kot je pojasnjeno v teh pravil in splošnih pogojev. Organizator ni odgovoren za zamudo udeleženca pri prevzemu nagrade, če ta iz kakršnega koli razloga spregleda elektronsko pošto ali SMS-sporočilo.
Če organizator iz kakršnega koli razloga podvomi v točnost in zakonitost računa, ki služi kot dokazilo o nakupu, lahko od nagrajenca brez pojasnila zahteva takojšnjo predložitev originalnega račun za pregled. Nagrajenec mora dokazilo o nakupu predložiti neposredno ali po pošti oz. s kurirsko službo v treh delovnih dneh od dneva take zahteve, sicer izgubi pravico do nagrade, s čimer prenehajo nadaljnje obveznosti organizatorja do nagrajenca, zadevna nagrada pa se podeli rezervnemu nagrajencu.
Organizator bo nagrade nagrajencem dostavil po pošti ali s kurirsko službo na naslove, ki jih bodo navedli nagrajenci in ki se lahko nahajajo izključno na območju Republike Slovenije, in sicer najpozneje v 120 dneh od konca nagradne igre.
Ob prevzemu nagrade je nagrajenec dolžan podpisati soglasje za prevzem nagrade.
Če nagrajenec na zahtevo organizatorja ne predloži dodatnih podatkov ali originalnega računa, s katerim je nagrajenec sodeloval in bil izžreban v nagradni igri za pregled ali če nagrade ne prevzame v skladu s temi pravili, v navedenih rokih in na zgoraj opisani način, izgubi pravico do nagrade, s čimer prenehajo nadaljnje obveznosti organizatorja do nagrajenca, zadevna nagrada pa se podeli rezervnemu nagrajencu.
Ob prevzemu nagrade nagrajenec ali oseba, ki jo nagrajenec za to pooblasti s posebnim pooblastilom, podpiše izjavo o prevzemu nagrade, s čimer prenehajo vse nadaljnje obveznosti organizatorja nagradne igre do nagrajenca, vse v skladu z veljavnimi predpisi.
Osvojene nagrade niso prenosljive in jih nagrajenci pri organizatorju ne morejo zamenjati za denarno protivrednost ali za drugo nagrado. Če nagrada iz kakršnega koli razloga ni na voljo, si organizator pridržuje pravico, da jo po lastni presoji nadomesti z drugo nagrado enake ali višje vrednosti..
3.4.1. Igra PAC-MAN: Po tem, ko udeleženci uspešno zaključijo vse, zgoraj opisane korake, bodo preusmerjeni na pregledno stran igre PAC-MAN, kjer lahko udeleženci začnejo igro ali si ogledajo navodila za igranje.
Cilj je usmerjati rumeni lik PAC-MAN-a skozi labirinte in pojesti vse PAC-DOT-e v labirintu. Udeleženci morajo paziti, da štirje duhovi, BLINKY (rdeči), INKY (modri), CLYDE (oranžni) in PINKY (roza), ne ujamejo rumenega PAC-MAN-a.
Ko PAC-MAN poje eno od večjih MOČNIH KROGLIC, se duhovi za kratek čas obarvajo temno modro. PAC-MAN lahko te duhove poje za bonus točke. Če poje sadje, ki se občasno pojavi, to prav tako prinese dodatne točke. Udeleženci lahko zaporedoma pojejo več duhov in dosežejo visoke rezultate.

Po koncu vsake stopnje labirinta bodo udeleženci prejeli ozadje z navdihom PAC-MAN-a/piškota OREO, ki ga lahko prenesejo na svojo napravo.

3.4.2. Registracija in igralni račun za PAC-MAN-a:
Udeleženci lahko po svoji želji ustvarijo svoj individualni igralni račun, tako da registrirajo svoje igralno ime. Igralno ime sestoji iz treh črk in enega emoji-ja.
3.4.3. Igralno ime za igro PAC-MAN: Pri izbiri individualnega igralnega imena morajo udeleženci upoštevati naslednje smernice:

• Ne smejo izbrati igralnega imena, ki vsebuje kletvice ali besede, ki so po razumnem mnenju organizatorja za razumno osebo verjetno žaljive.
• Ne smejo izbrati igralnega imena, ki vsebuje verbalno nasilje, spolne opazke, ki ustrahujejo, zasmehujejo ali zlonamerno ponižujejo posameznika, njegovo raso, kulturo, vero, spolno usmerjenost ali poreklo.

Ne smejo izbrati igralnega imena, ki bi verjetno negativno odražalo ime, ugled ali dobro ime katere koli blagovne znamke ali osebe.
4. Omejitve in goljufivo sodelovanje
4.1. Sodelovanje v tej nagradni igri je mogoče le s sodelujočimi pakiranji piškotov OREO ali z odgovorom na zastavljeno vprašanje. Organizator ne prevzema odgovornosti za nakup ali posredovanje nesodelujočih ali poškodovanih pakiranj piškotov OREO s potencialno nedelujočimi kodami s strani kateregakoli udeleženca in ne bodo izvedena nobena vračila ali zamenjave.
4.2. Za to nagradno igro se lahko uporabljajo le originalne številke računov in računi.
Vsak poskus ponarejanja, spreminjanja ali samostojnega ustvarjanja ponarejenih računov (številk računov) bo preganjan po zakonu.
Organizator si pridržuje pravico izvesti ustrezne preglede pakiranj ali jih delegirati skrbnikom.
4.3. Avtomatizirana posredovanja/vnosi in/ali posredovanja/vnosi s strani tretjih oseb ne bodo sprejeti.
Identitete, ustvarjene zgolj za namen spreminjanja, ponarejanja ali manipulacije katerega koli z igro povezanega parametra ter goljufivo sodelovanje v kakršni koli drugi obliki so prepovedani in ne bodo sprejeti.
4.4. Če dobitnik

• ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih
• navede neveljaven elektronski naslov;
• v zahtevi prek SMS-a ali e-maila ne posreduje pravilnih ali popolnih podatkov o naslovu;
• ignorira e-poštno sporočilo z opominom in ne izpolni podatkov, zahtevanih prek SMS-a ali e-maila, v predpisanem roku 5 (petih) dni od prejema omenjenega e-poštnega sporočila z opominom;
• ne podpiše/predloži drugih dokumentov, ki so potrebni za dokazovanje istovetnosti, če se to od njega zahteva, in/ali ne podpiše/predloži drugih potrebnih dokumentov;
• ne posreduje paketa piškotkov OREO z dobitno kodo, če to zahteva organizator;
• iz kakršnega koli razloga ne more sprejeti nagrade, kot je navedeno tukaj;
si organizator pridržuje pravico, da prekliče dano nagrado ali jo ponudi rezervnemu dobitniku, izbranemu pod enakimi pogoji.
Za dostavo nagrad bodo sprejeti le zakoniti poštni naslovi v Sloveniji.
4.5. Nagrade niso prenosljive ali zamenljive in jih ni mogoče niti v celoti niti delno zamenjati za denar ali katerokoli drugo obliko nadomestila.
Če nagrada iz kakršnega koli razloga ni na voljo, si organizator pridržuje pravico, da jo po lastni presoji zamenja z drugimi nagradami enake ali večje vrednosti.
4.6. V primeru, da dobitniki v času, ki ga določi organizator, iz kakršnega koli razloga ne prejmejo/unovčijo/izkoristijo bodisi celotne nagrade bodisi katerega od njenih delov, jim bo nagrada oziroma tisti del nagrade odvzet in namesto nje oziroma njega ne bodo prejeli niti denarja niti katere koli druge oblike nadomestila.
4.7. Sodelovanje/vnos mora biti izveden neposredno s strani osebe, ki želi sodelovati v nagradni igri, in v skladu s temi pogoji. Vnosi s strani tretjih oseb ter vsiljeni in masovni vnosi ne bodo sprejeti.
Organizator si pridržuje pravico, da diskvalificira vsakega posameznika, ki posega v postopek vnosa ali ne izpolnjuje teh pogojev, ter lahko prekliče, konča, spremeni ali prekine nagradno igro ali razveljavi kakršne koli zadevne vnose.
Vnosi, ki zahtev teh pogojev ne izpolnjujejo v celoti, bodo diskvalificirani in se ne bodo upoštevali.
Če postane očitno, da bodisi udeleženec bodisi gospodinjstvo uporablja kakršna koli sredstva za izogib tega pogoja, kot na primer in brez omejitev uporabe več identitet, goljufivega ponarejanja podatkov ali pa goljufivega ali nepoštenega ravnanja po mnenju organizatorja ali kakšnega drugačnega ravnanja v nasprotju s temi pogoji, bo udeleženec ali gospodinjstvo diskvalificirano, kakršna koli pravica do nagrade pa bo nična.
4.8 Organizator si prizadeva za izvedbo poštene in varne nagradne igre ter preprečevanje zlorab in goljufanja. Če sodelujete na način, ki ni skladen s temi pogoji, bo vaše sodelovanje (in sodelovanje kateregakoli izmed vaših tozadevnih psevdonimov) diskvalificirano, kakršna koli podeljena nagrada se lahko določi za povračljivo, organizator pa si pridržuje pravico, da vam prepove sodelovanje v prihodnjih nagradnih igrah za obdobje najmanj šestih mesecev. Iz tega razloga si organizator pridržuje pravico, da kadarkoli:
a) preveri upravičenost udeležencev in/ali začasnih dobitnikov, tako da zahteva informacije, ki jih šteje za razumno potrebne za ta namen (tako sodelovanje kot katerakoli nagrada se lahko zadrži, dokler preverjanje ni zadovoljivo zaključeno);
b) diskvalificira vnose, ki niso izvedeni neposredno s strani posameznika, ki želi sodelovati v nagradni igri;
c) diskvalificira masovne vnose s strani posameznikov, skupin potrošnikov ali tretjih oseb, nepopolne vnose in vnose, posredovane s strani makrov ali drugih avtomatiziranih sredstev;
e) diskvalificira vnose nad dovoljenim maksimumom ali take, kot je »skriptiranje«;
f) diskvalificira udeležence, ki uporabljajo »grobo silo«, več SIM kartic za besedilne vnose, maskirajo identiteto z manipuliranjem IP naslovov, uporabljajo psevdonime ali identitete, ki niso njihove, ali kakšna druga sredstva;
g) diskvalificira vnose, ki na kakšen drug način v celoti ne izpolnjujejo zahtev teh pogojev.
5. Nagrade
5.1. 1. stopnja /glavna nagrada: VIP potovanje v Tokio v vrednosti do 6975 EUR, vključno s:
• povratnimi leti v ekonomskem razredu, odhod 19. 8. 2024 in povratek 25. 8. 2024, z mednarodnega letališča, ki je najbliže dobitniku, s prevozom do hotela, za katerega se [organizator/skrbnika] po lastni presoji odloči/ta, da bosta v njem bivala dobitnik ter njegov sopotnik;
• 7-dnevno/6-nočno namestitvijo (ena dvoposteljna soba) v hotelu s 4 zvezdicami, ki vključuje tudi zajtrk, in ki ga po lastni presoji določi organizator.
5.2. Dodatne podrobnosti o glavni nagradi:
a) Nagrada mora biti koriščena v skladu z vladnimi smernicami ter zdravstvenimi predpisi in omejitvami, ki veljajo v času potovanja. Dobitnik in sopotnik morata upoštevati vse zdravstvene predpise in omejitve, ki veljajo v času izkušnje. Vsi dogovori in dodatni stroški za kakršne koli dodatne ukrepe, kot so na primer, vendar ne omejeno na testiranje, namestitev v karanteni ali drugi stroški, ki lahko nastanejo, so izključna odgovornost dobitnika in sopotnika.
b) Dobitnik in sopotnik morata biti starejša od 18 let in sta pred prejemom kakršnih koli vozovnic ali hotelskih vavčerjev dolžna predložiti veljaven osebni dokument. Potni listi so edini dokaz istovetnosti, ki se sprejema, z minimalno veljavnostjo 180 dni od datuma vrnitve glavne nagrade.
c) Namestitev temelji na tem, da si dobitnik in sopotnik delita dvoposteljno sobo.
d) Dobitnik in sopotnik morata potovati skupaj, zato je treba let in nastanitev ter druge elemente nagrade koristiti istočasno.
e) Letalske vozovnice/nastanitveni boni/potrditve dobitniku ne bodo poslani prej kot 5 dni pred potovanjem.
f) Vsi leti ne vključujejo prtljage, rezerviranih sedežev ali obrokov, razen če ni določeno drugače. Skrbnika ali organizator ne krijejo nobenih dodatnih stroškov, ki nastanejo med potovanjem, in jih mora plačati dobitnik ali njegov sopotnik.
g) Vstopi v salone in nadgradnje niso dovoljeni. Leti se ne morejo uporabljati v povezavi s programi zvestobe, kakršnim koli drugim popustom, kuponom(i) za popust ali vavčerjem(i), nagradno(imi) igro(ami) ali posebnimi ponudbami.
h) Letalski dodatki niso vključeni v nagrado (letalski dodatki vključujejo, vendar niso omejeni na obroke ter pijače na letalu).
i) Nagrada ne vključuje potovanja/prevoza med dobitnikovim/sopotnikovim domom in odhodnim/prihodnim letališčem.
j) Določene nastanitve, restavracije in ogledi so odvisni od razpoložljivosti v času rezervacije. Glede na razpoložljivost se lahko ponudijo alternative.
k) Vsi ogledi in doživetja bodo potekali v angleškem jeziku.
l) Veljajo pogoji posameznih dobaviteljev. Dobitnik se strinja, da bo upošteval in da zanj veljajo objavljeni pogoji prevoza letalske družbe.
m) Vse nagrade, vključno z leti, so nespremenljive, nevračljive in neprenosljive.
n) Ko je nagrada enkrat rezervirana, je ni mogoče spremeniti ali spreminjati.
o) Dobitniki bodo morali podpisati in izpolniti obrazec s podatki dobitnika in soglasjem z nagrado ter posredovati veljavne podatke o svojih potnih listih ali osebnih izkaznicah (številko potnega lista/osebne izkaznice, datum rojstva, datum izdaje, datum poteka veljavnosti, izdajatelja, državljanstvo), da bo izvajalska agencija lahko rezervirala njihovo potovanje.
p) Vsi potrebni vizumi, cepljenja, potni listi in vsi tozadevni stroški so odgovornost dobitnika in njegovega sopotnika.
q) Vključene so hotelske in sobne takse. Vse druge stroške, letoviške pristojbine in mestne takse mora dobitnik plačati lokalno in jih ni mogoče plačati vnaprej.
r) Dobitniki morajo imeti dostop do osebnega e-poštnega računa.
s) Dobitniki bodo potrebovali kreditno/debetno kartico za prijavo v hotelu.
t) Dobitnik in (po potrebi) njegov sopotnik bosta odgovorna za sklenitev vseh ustrezni zavarovanj (vključno, vendar ne omejeno na zdravstveno in potovalno zavarovanje, zavarovanje za krajo, izgubo in poškodbe premoženja), ki bodo morda potrebna ali jih bo priporočljivo skleniti.
u) Vizualna vsebina nagrad na promocijskih izdelkih je zgolj za ilustrativne namene. Možne so razlike v primerjavi z dejansko podeljenimi nagradami.
v) Vsi elementi in vidiki organizacije nagrade so odvisni od organizatorjeve lastne presoje.
w) Nagrada bo odvzeta, če:
a. dobitnik ali njegov sopotnik do datuma, ki ga določi organizator, ne pridobi vseh ustreznih potovalnih dokumentov;
b. ima dobitnik ali njegov sopotnik kakršne koli težave z imigracijo, ki preprečujejo izvedbo nagrade;
c. ima dobitnik ali njegov sopotnik kakršen koli zdravstveni, pravni ali drug razlog, ki bi jima preprečil sprejem in/ali koriščenje nagrade.
x) Dobitnik ne bo upravičen do nobenega nadomestila in ne bo imel noben pravice nasproti organizatorju, če bo VIP potovanje v Tokio ali kateri koli drug dogodek, ki sestavlja del nagrade, zakasnjen, odložen, prestavljen ali preklican zaradi višje sile.
y) Odgovornost dobitnika in katerega koli sopotnika je, da preverita vsa potovalna opozorila, ki jih izda gostiteljska država VIP potovanja v Tokio, da ugotovita, ali želita sprejeti tveganje potovanja na takšno destinacijo. Organizator ne bo odgovoren za nobeno izgubo ali škodo, ki bi jo utrpel kateri koli dobitnik ali njegov(i) sopotnik(i) in bi bila posledica njihovega neupoštevanja kakršnih koli potovalnih opozoril, ki jih izda vlada vpletenih držav. Dobitnik in njegov(i) sopotnik(i) morajo upoštevati in so odgovorni za pridobitev vseh informacij o priporočenih cepljenjih, za to, da se cepijo, in za izpolnjevanje zdravstvenih predpisov, kot to zahteva gostiteljska država VIP potovanja v Tokio. Dobitnik mora organizatorja obvestiti o kakršnih koli posebnih potrebah pri namestitvi (invalidski voziček ipd.) ali kakršnih koli drugih podobnih potrebah v zvezi z dostopom.
5.3. Dodatne storitve glavne nagrade:
a) Dodeljen koordinator nagrade, ki govori angleško, ter bo glavna kontaktna oseba med potovanjem.
b) Dobitnik bo kontaktiran v roku 10 delovnih dni po prejemu njegovih podatkov.
c) Dostava končnih dokumentov dobitniku bo izvedena prek e-pošte.
d) Dobitniku bo omogočen dostop do telefonske številke za nujne primere, na kateri bo osebje na voljo 24 ur na dan in 7 dni v tednu.
5.4. Druge nagrade
Na voljo je skupno 31 drugih nagrad.
Podeljene ne bodo nobene druge nagrade.

Nagrada 2. stopnje: igri Nintendo Switch Lite in PAC-MAN v vrednosti [274,4 evrov];
5.5. V primeru trenutno potrebnih ukrepov za boj proti boleznim ali za zmanjšanje tveganj za zdravje, ki lahko povzročijo spremembe, mora biti dobitnik prilagodljiv, saj se lahko datum glavne nagrade spremeni. Dobitnika bo o podrobnostih urnika obvestila agencija, ki bo pripravila njegove potovalne aranžmaje. V času objave teh pogojev je izvedba glavne nagrade načrtovana od 19. 8. 2024 do 25. 8. 2024.
5.6. Dobitnik ne bo upravičen do nobenega nadomestila in ne bo imel nobene pravice nasproti organizatorju, če bo potovanje v Tokio ali kateri koli drug dogodek, ki sestavlja del nagrade, zakasnjen, odložen, prestavljen ali preklican zaradi višje sile.
5.7. Višja sila: organizator ni odgovoren nasproti nobeni drugi stranki in se zanj ne šteje, da ne izpolnjuje ali da krši te pogoje (pravila), če pride do neizpolnitve ali zakasnitve pri izpolnjevanju ali izvajanju katerega koli pogoja teh pravil, ko in v tolikšnem obsegu kot je takšna neizpolnitev ali zakasnitev povzročena ali je rezultat dejanj izven razumnega nadzora prizadete stranke (»prizadeta stranka«), vključno, vendar ne omejeno na naslednje dogodke višje sile (»dogodek(i) višje sile«), ki onemogočajo namen teh pravil: (a) naravne katastrofe; (b) poplavo, požar, potres ali eksplozijo; (c) vojno, invazijo, sovražnosti (ne glede na to, ali je vojna razglašena ali ne), teroristične grožnje ali dejanja, izgred ali kak drug družbeni nemir; (d) vladno uredbo ali zakon; (e) ukrepe, embarge ali blokade, ki veljajo na datum ali po datumu te pogodbe; (f) ukrep katerega koli vladnega organa; (g) nacionalne ali regionalne izredne razmere; (h) stavke, prekinitve dela ali upočasnitve ali druge industrijske motnje; (i) epidemijo, pandemijo ali podobno okužbo z gripo ali bakterijami (ki jo ameriški Center za obvladovanje bolezni opredeljuje kot virulentno človeško gripo ali okužbo, ki lahko povzroči globalen izbruh, pandemijo ali hudo bolezen); (j) izredno stanje; (k) pomanjkanje ustreznih medicinskih pripomočkov in opreme; (l) pomanjkanje električne energije ali prevoznih zmogljivosti; in (m) druge podobne dogodke izven razumnega nadzora prizadete stranke.
6.DOSTAVA NAGRAD
6.1. Za dostavo nagrad bodo sprejeti samo poštni naslovi v Sloveniji.
6.2. Nagrade bodo dobitniku prek kurirske službe ali drugih podobnih in varnih sporočilnih storitev dostavljene v roku 120 dni od datuma obvestila o dobitnikovem potrditvenem e-poštnem sporočilu. Dobitniki bodo obveščeni prek e-poštnega naslova, ki so ga predhodno posredovali na spletnem mestu www.oreo.eu.
6.3. Nagrada bo dostavljena na naslov, ki ga je udeleženec navedel med registracijo. Če nagrade ni mogoče dostaviti na ta naslov, kar se šteje po enem neuspelem poskusu dostave, bo pravica do nagrade zapadla in nagrada bo odvzeta. V tem primeru bo izmed preostalih udeležencev pod enakimi pogoji izžreban rezervni dobitnik.
Ob prejemu nagrad dobitnik ali oseba, ki jo dobitnik za to pooblasti s posebnim pooblastilom, podpiše izjavo o sprejetju nagrade, ki konča vse nadaljnje obveznosti organizatorja in skrbnika nagradne igre do dobitnika.
6.4. Nagrade niso prenosljive in ne bodo izplačane v gotovini.
6.5. Organizator si pridržuje pravico, da ponudi katero drugo nagrado z enako ali večjo denarno vrednostjo, kot je bila prvotno predvidena, če to oceni za potrebno.
6.6. Osebni podatki, potrebni za dostavo nagrade
Od dobitnikov bodo za zagotovitev pravilne dostave nagrade prek SMS-a/e-pošte zahtevani naslednji osebni podatki:

• ime, priimek;
• datum rojstva;
• e-poštni naslov;
• ulica, hišna številka/številka stanovanja (po potrebi);
• poštna številka, kraj, okrožje;
• telefonska številka,
• davčna številka.

Več podrobnosti o obdelavi osebnih podatkov udeležencev je na voljo v izjavi o varstvu podatkov na spletnem mestu www.oreo.eu.
Dobitniku je pravica do nagrade priznana šele potem, ko skrbnik pregleda veljaven(e) račun(e) za nakup(e), ki jih lahko izbere izmed vseh računov za nakupe, ki jih je udeleženec posredoval, sicer lahko izgubi pravico do nagrade.
Organizator bo osebne podatke, posredovane s strani udeležencev, uporabljal samo za namene izvajanja te nagradne igre (razen če se udeleženci strinjajo s prejemanjem tržnih sporočil med sodelovanjem) in v skladu s svojo Izjavo o varstvu podatkov, ki je dostopna na www.oreo.eu.

Storitve, ki jih nudita www.facebook.com in www.instagram.com, zagotavlja Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irska. Ni mogoče izključiti, da bo Facebook poslane podatke hranil in obdeloval samostojno. Organizator ne vpliva na namen zbiranja in nadaljnje uporabe teh podatkov s strani Facebooka. Informacije tretjega ponudnika o varstvu podatkov najdete na naslednjih spletnih straneh Facebook in Instagram:
https://www.facebook.com/about/privacy
https://help.instagram.com/519522125107875
Možno je, da bo Facebook vaše podatke prenesel tudi matičnemu podjetju Facebook Ltd., Facebook Inc., s sedežem v ZDA.
7. OBVESTILO O VARSTVU PODATKOV
Upravljavec osebnih podatkov je Mondelez trgovska družba d.o.o. Trzin, Planjava 2, 1236 Trzin, Slovenija.
Družba Mondelez trgovska družba d.o.o. Trzin ima imenovano pooblaščeno osebo za varstvo podatkov (v nadaljevanju: »pooblaščena oseba«), ki je dosegljiva na naslovu MDLZDataProtectionOfficeMEU@mdlz.com.
Upravljavec bo osebne podatke udeleženih obdeloval za namen izvedbe nagradne igre. Posredovanje osebnih podatkov za namen udeležbe na nagradni igri je obvezno, sicer sodelovanje v nagradni igri ni mogoče. Za sodelovanje v nagradni igri od vas pričakujemo naslednje osebne podatke:
• ime in priimek,
• e-poštni naslov,
• naslov za dostavo nagrade,
• kontaktna telefonska številka,
• datum rojstva,
• davčna številka.
Osebni podatki nagrajenca se obdelujejo za namene in pod pogoji iz prejšnjega odstavka, pa tudi za naslednje namene:
• podelitev nagrade;
• obveščanje zainteresirane javnosti o rezultatih nagradne igre;
• preverjanje izpolnjevanja obveznosti zmagovalca v skladu s temi Splošnimi pogoji in pravili;
• izpolnjevanje davčnih obveznosti organizatorja (odmera in plačilo akontacije dohodnine).
Posredovanje osebnih podatkov za te namene je obvezno, sicer zmagovalec ne more prejeti nagrade.
Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov sodelujočih v nagradni igri je zakoniti interes upravljalca, da izvede nagradno igro in izpolni svoje zakonske obveznosti v zvezi z izvedbo nagradne igre. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov izven namena izvedbe nagradne igre, je posameznikova privolitev.
Osebni podatki zmagovalcev ne bodo posredovani tretjim. Izjema so:
• objava nagrade, imena in prve črke priimka in mesta iz katerega prihaja na spletni strani www.oreo.eu in spletni strani www.mpg.si,
• posredovanje pristojnim davčnim organom za namen odmere, plačila akontacije in obračuna davka od dohodkov.
Pri obdelavi osebnih podatkov lahko upravljavec posamezne obdelave ali dele obdelav zaupa tudi pogodbenim obdelovalcem, s katerimi ima sklenjeno pogodbo o pogodbeni obdelavi. Ti obdelovalci lahko zaupane jim podatke obdelujejo izključno v imenu upravljavca, v mejah pooblastil, ki so zapisana v pisni pogodbi oz. drugem pravnem aktu in skladno z nameni, ki so opredeljeni v tem poglavju splošnih pogojev. Nekateri od obdelovalcev lahko obdelujejo osebne podatke udeležencev v t.i. tretjih državah na podlagi standardnih pogodbenih določil, ki jih je sprejela Evropska komisija in so sklenjena z vsakim od obdelovalcev.
Podatke o sodelujočih hrani upravljavec še 3 mesece po zaključku nagradne igre. Za namene izpolnjevanja davčnih obveznosti se podatki zmagovalcev hranijo še 10 let po preteku koledarskega leta, v katerem je bila podeljena ali izplačana nagrada.
Udeleženi v nagradni igri imajo pravico zahtevati:
• dostop do svojih osebnih podatkov;
• popravek osebnih podatkov in v zvezi s tem pravico do omejitve obdelave;
• izbris osebnih podatkov, če hkrati izjavijo, da odstopajo od sodelovanja v nagradni igri
• posredovanje osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki.
Zmagovalci imajo pravico zahtevati:
• dostop do svojih osebnih podatkov;
• popravek osebnih podatkov in v zvezi s tem pravico do omejitve obdelave;
• izbris osebnih podatkov pred podelitvijo nagrade, če hkrati izjavijo, da nagrade ne sprejemajo,
• posredovanje osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki.
Udeleženci in zmagovalci v nagradni igri lahko uresničujejo svoje pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov iz tega poglavja z naslovitvijo pisne zahteve po navadni pošti na naslov upravljavca: Mondelez trgovska družba d.o.o., Planjava 2, 1236 Trzin ali e-pošti na kontaktni naslov MDLZDataProtectionOfficeMEU@mdlz.com.
Organizator izvaja obdelavo osebnih podatkov kot obdelovalec izključno za račun in v imenu upravljavca Mondelez trgovska družba d.o.o., s katerim ima sklenjeno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov. Organizator ne obdeluje osebnih podatkov za svoj namen.
Za vsa vprašanja in uveljavljanje pravic se lahko obrnete neposredno na zgoraj omenjene naslove upravljavca. V primeru, da se z vprašanjem o varstvu osebnih podatkov obrnete na nas kot organizatorja, bomo vaše vprašanje – skladno s pogodbo med nami in upravljavcem – v roku 5 dni posredovali na Mondelez.
V primeru, da menite, da so vam pravice iz tega poglavja kršene, se lahko za zaščito ali pomoč obrnete na nadzorni organ, ki je v Sloveniji Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si/.

8. Omejitev odgovornosti
8.1. Organizator ni odgovoren za pozne, nepopolne, nepravilno posredovane, spremenjene ali napačno naslovljene vnose, zahtevke ali korespondenco, bodisi zaradi napake, opustitve, spreminjanja, ponarejanja, brisanja, kraje, uničenja, prekinitve prenosa, neuspele komunikacije ali kako drugače.

Enako velja za naslovne podatke, ki jih posreduje udeleženec in so spremenjeni ali kako drugače napačni. V izogib dvomu naj navedemo, da je udeleženec odgovoren za preverjanje nezaželene pošte, da se prepriča, ali je prejel promocijska sporočila.

Organizator ni odgovoren za to, da udeleženec prepozno zahteva nagrado, če je udeleženec to elektronsko sporočilo kakorkoli prejel.
8.2. Organizator ne odgovarja za prekinitev sodelovanja zaradi tehničnih težav, okvar sistema ali programske opreme, zamud ali drugih težav, ki bi udeležencem lahko preprečile sodelovanje v nagradni igri. Organizator bo nemudoma sprejel vse potrebne ukrepe, da bi ugotovil vzroke prekinitve in jih v najkrajšem možnem času odpravil.
8.3. Organizator izključuje svojo odgovornost za kakršne koli napade na spletno mesto ali strežnik, ki upravlja spletno mesto. Organizator ne odgovarja, če je spletno mesto ali kateri koli strežnik spletnega mesta tarča kibernetskih napadov, ki lahko povzročijo, da udeleženci prejemajo lažna sporočila kakršne koli vrste.
8.4. Če udeleženec med vnašanjem podatkov zapre okno svojega brskalnika ali če (iz kakršnega koli razloga) pride do motenj v povezavi s strežniki spletnega mesta/omrežjem, organizator ni odgovoren za nobeno izgubo podatkov.
8.5. Če iz kakršnega koli razloga katerega koli vidika te nagradne igre ni mogoče izvajati, kot je načrtovano, vključno zaradi okužbe računalnika z virusom, izpada omrežja, incidenta z zlonamerno programsko opremo, napak, okvar, nepooblaščenega vmešavanja, goljufije, tehničnih napak ali kakršnega koli vzroka izven nadzora organizatorja, ki spremeni ali vpliva na skrbništvo, varnost, poštenost, celovitost ali pravilno izvajanje te nagradne igre, lahko organizator po lastni presoji brez vnaprejšnjega obvestila kadar koli prekliče, konča, spremeni ali prekine celotno nagradno igro ali le njen del ali pa prekliče vse zadevne vnose.
8.6. Organizator in z njim povezane agencije ter podjetja niso odgovorni za nobeno izgubo (vključno, vendar ne omejeno na posredne, posebne ali posledične izgube ali izgubljene dobičke), strošek ali utrpelo škodo (ne glede na to, ali gre za malomarnost katere koli osebe ali ne) v povezavi s to nagradno igro ali sprejetjem ali uporabo nagrade, razen za to, česar ni mogoče izključiti z zakonom, kjer pa je taka odgovornost omejena na minimalni obseg, ki ga dovoljuje zakon.
8.7. Organizator ni odgovoren za nobeno zakasnitev ali neizpolnjevanje svojih obveznosti zaradi razlogov izven svojega razumnega nadzora, ki izhajajo iz, vendar niso omejeni na višjo silo, kot je opredeljeno v točki 6.8., ali kakršnih koli drugih okoliščin.
9. Razno
9.1. Organizator si vseskozi pridržuje pravico, da po lastni presoji preveri upravičenost katerega koli udeleženca (vključno, vendar ne omejeno na starost in kraj prebivališča).
9.2. Z izrekom soglasja v kontekstu izbire in s sodelovanjem v tej nagradni igri vsi udeleženci sprejemajo te pogoje.
9.3. Organizatorji si pridržujejo pravico do spreminjanja teh pogojev. Najnovejša različica teh pogojev je med nagradno igro vseskozi dostopna na spletnem mestu www.oreo.eu in https://www.mpg.si/.

9.4. Če se za katera koli določila ugotovi, da so nezakonita, nična, neveljavna ali kako drugače neizvršljiva, se jih odstrani in izbriše iz teh pogojev, preostale določbe pa ostanejo v celoti veljavne in učinkovite.
9.5. Ti pogoji prevladajo v primeru kakršnega koli nasprotja ali neskladja s kakršno koli drugo komunikacijo, vključno z oglaševalskim ali promocijskim gradivom. Vsi vnosni obrazci in navodila se štejejo za sestavni del teh pogojev, s sodelovanjem pa se za vse udeležence šteje, da sprejemajo in jih zavezujejo ti pogoji. Hranite kopijo za svojo referenco.
9.6. Ta nagradna igra ni povezana s Facebookom ali Instagramom in je na noben način ne sponzorira, podpira ali upravlja Facebook. Facebook ali Instagram ne odgovarjata za vsebino, objavljeno v okviru te nagradne igre.
Prejemnik informacij, ki jih posreduje udeleženec, ni Facebook ali Instagram, temveč organizator, ki v zameno odškodnini Facebooku ali Instagramu pred pravnimi zahtevki tretjih oseb v zvezi s to nagradno igro. Vsa vprašanja, komentarje ali pritožbe v zvezi s to nagradno igro ne pošiljajte Facebooku ali Instagramu, temveč Organizatorju.
9.7. V primeru neskladja ali nekonsistentnosti s katero koli drugo komunikacijo, vključno z oglaševalskim gradivom ali gradivom, ki se nanaša na nagradno igro, prevladajo določbe teh pravil in splošnih pogojev. Za vse vrste prijav in navodil velja, da so del teh splošnih pogojev, s sodelovanjem pa se šteje, da vsi udeleženci sprejemajo te pogoje in so ti zanje zavezujoči. Prosimo, da zavoljo kasnejše informiranosti shranite izvod tega dokumenta.
V primeru spora, ki bi lahko nastal v zvezi z razlago, uporabo ali neupoštevanjem določb teh pravil in splošnih pogojev ali v zvezi z nagradno igro, zanj velja slovensko pravo in je v izključni pristojnosti pristojnega sodišča v Ljubljani.

10. DOHODNINA ZA DRŽAVLJANE
Organizator bo v imenu nagrajenca plačal dohodnino od nagrad iz nagradnih iger v skladu z Zakonom o dohodnini. Če nagrajenec v roku 48 ur po tem, ko je bil obveščen, da je izžrebani nagrajenec, organizatorju ne sporoči svoje davčne številke, se šteje, da se je nagradi odrekel. Organizator bo nagrajenca za namen izpolnitve dohodninske napovedi obvestil o vrednosti prejete nagrade ob koncu dohodninskega leta.
Podrobnejše informacije so na voljo pri organizatorju vsak delavnik od 9. do 17. ure po elektronski pošti nagradne.igre@mpgplus.si.

Quote

Več NOVIC & NAGRADNIH IGER

NOVICE & NAGRADNE IGRE
Microsoft NT Conference - Best B2B Event 2018
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Postani član Milka ekipe
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Wings for Life World Run
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Ponovno odkrij vse s SAMSUNG GALAXY S21 serijo
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Nagradna igra Milka: Ujemi Mmmax trenutek
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Janez Kopač Lebar, MPG: »NT Remote bo digitalni dogodek, kot ga pri nas še ni bilo«
NOVICE & NAGRADNE IGRE
NT Remote Nagradna igra
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Red Bull prodajni avtomati
NOVICE & NAGRADNE IGRE
»OSVOJI VRH 2019«
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Kriiila za tek