NOVICE & NAGRADNE IGRE

Nagradni natečaj

Objavljeno: 06.03.2024

ZMAGOVALCI:

1. mesto: Galaxy Buds: Maja K
2. mesto: 10€ bon za After: Bine S
3. mesto: 10€ bon za After: Nikola J
4. mesto: 10€ bon za After: Katja S
5. mesto: 10€ bon za After: Aleksandar G


PRAVILA NAGRADNEGA NATEČAJA
„GALAXY AI je tu“
#PokaziteGalaxyAI
Namen teh pravil je zagotoviti enakopravnost vseh sodelujočih in enake možnosti za osvojitev nagrade ob izpolnjevanju pogojev, navedenih v teh pravilih.
Datum objave in začetka veljavnosti: 26. februar 2024
Pred začetkom postopka prijave za sodelovanje v nagradnem natečaju (v nadaljevanju »nagradni natečaj«) preberite ta pravila nagradnega natečaja (v nadaljevanju »pravila«).
Člen 1. Organizator in Skrbnik
Organizator nagradnega natečaja pod nazivom „ Galaxy AI je tu“ je podjetje MPG PLUS d.o.o. (sedež: Leskoškova cesta 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, DDV: SI17143632) v nadaljevanju „organizator“. Skrbnik nagradnega natečaja je tudi podjetje MPG PLUS d.o.o. (sedež: Leskoškova cesta 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, DDV: SI17143632), v nadaljevanju »skrbnik«.

Nagradni natečaj je organiziran za promocijo pametnih telefonov Samsung Galaxy s serije proizvajalca Samsung Electronics.
Člen 2. Trajanje in lokacija
Nagradni natečaj poteka od 26. februarja 2024 in traja do 11. marca 2024.
5 dni po zaključku nagradnega natečaja, to je 16.3.2024 ob 12.00 uri, bo organizator na uradni spletni strani MPG.si objavil zmagovalce in nato kontaktiral zmagovalce po elektronski pošti še isti dan.
Nagrajenci se morajo organizatorju javiti v roku 5 dni od prejema e-pošte.
S sodelovanjem v nagradnem natečaju udeleženci sprejemajo ta pravila.
Člen 3. Pravica do sodelovanja
Pravico do sodelovanja v nagradnem natečaju imajo vse polnoletne fizične osebe, ki imajo naslov za dostavo na območju Republike Slovenije. Vsak udeleženec nagradnega natečaja lahko sodeluje enkrat in lahko osvoji le eno nagrado. V nagradnem natečaju ne morejo sodelovati zaposleni pri organizatorju nagradnega natečaja Samsung Electronics Austria GmbH podružnica Ljubljana, skrbnik MPG PLUS d.o.o. kot tudi člani njihove ožje družine ter partnerji in podizvajalci partnerjev, ki so povezani s tem nagradnim natečajem.
Člen 4. Sodelovanje
Udeleženci natečaja se bodo pomerili v ustvarjanju in objavi fotografij na lastnem Instagram profilu.
Vsak udeleženec ima nalogo:
• če ste lastnik pametnega telefona iz serije Galaxy S24 ali ga trenutno uporabljate prek aktivnosti »Preizkusi in kupi«, posnemite fotografijo in z uporabo Photo Edit, tj. novih možnosti urejanja, ki jih poganja AI, povečajte ali pomanjšajte predmete ali sebe na fotografiji in jo objavite na svojem Instagram profilu, javno dostopnem z #PokaziGalaxyAI ali #PokaziteGalaxyAI in oznako profila @samsungslovenija.
• če nimate v lasti pametnega telefona iz serije Galaxy S24 ali ga trenutno ne uporabljate preko aktivnosti »Preizkusi in kupi«, lahko udeleženec obišče Samsung trgovine ali katerokoli prodajno mesto pogodbenega prodajnega partnerja Samsung in preizkusite tam prikazane naprave serije Galaxy S24 ter nove možnosti urejanja, ki jih poganja AI, da dobite želeno fotografijo z možnostmi povečave ali pomanjšanja motiva ali sebe na fotografiji. Z lastnim telefonom posnemite fotografijo, ki ste jo posneli s pametnim telefonom Galaxy S24, in jo objavite na svojem Instagram profilu, javno dostopnem z #PokaziGalaxyAI ali #PokaziteGalaxyAI, ter označite profil @samsungslovenija.
• Naredite screenshot objave in ga s povezavo do obvestila pošljite po elektronski pošti na naslov samsung@mpgplus.si z imenom in priimkom v podpisu sporočila.
S prijavo na nagradni natečaj sodelujoči sprejemajo ta pravila in soglašajo, da lahko, če postanejo nagrajenci, organizator in skrbnik javno objavita začetnice svojega imena in priimka.
V nagradnem natečaju sodelujejo vse registrirane osebe, ki izpolnjujejo pogoje teh Pravil.
Člen 5. Izbor zmagovalcev
Odločitev o nagrajencih sprejme komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja in skrbnika po izboru udeležencev, ki so opravili vse potrebne korake in objavili svoje fotografije. Zmagovalci bodo izbrani na podlagi najbolj kreativne fotografije v različici povečave ali pomanjšanja fotografije s funkcijami Photo Edit.
Člen 6. Diskvalifikacija
Organizator si pridržuje pravico, da kadarkoli diskvalificira udeležence v naslednjih primerih:
• Če udeleženci kršijo ta pravila
• Če udeleženci niso izpolnili vseh kvalifikacijskih korakov za nagradni natečaj.
Organizator ima tudi pravico brez obrazložitve diskvalificirati/zahtevati odstranitev vsakršne vsebine, ki prikazuje nasilje nad živalmi ali nasilje nasploh ali ki predstavlja diskriminacijo, slabšalne vsebine in žalitve na rasni, verski ali kakršni koli drugi podlagi, po lastni presoji. Če vsebina, ki jo ustvari udeleženec, krši pravice, patente ali zaščitene blagovne znamke tretjih oseb, ima organizator pravico diskvalificirati takšno vsebino/zahtevati njihovo odstranitev brez obrazložitve.
Organizator ne prevzema odgovornosti za morebitne posledice, ki bi nastale kot posledica zlorabe vsebin s strani sodelujočih in zlorabe sistema med izvajanjem nagradnega natečaja v škodo udeležencev ali tretjih oseb.
Organizator in izbrani skrbnik nagradnega natečaja sta pooblaščena, da na podlagi diskrecijske presoje kadarkoli in brez obrazložitve diskvalificirata katerega koli sodelujočega, če ta krši zakonske predpise, ki veljajo v Republiki Sloveniji, ali s svojim ravnanjem povzroči škodo, škoduje ugledu ali interesom organizatorja. Udeleženci nagradnega natečaja se s sprejetjem pravil sodelovanja v celoti odpovedujejo kakršnim koli zahtevkom s strani organizatorja na podlagi povračila kakršnih koli stroškov ali škode, ki bi lahko nastala pri izpolnjevanju nalog/meril, predpisanih s temi pravili.
Organizator si pridržuje pravico, da kadarkoli po lastni presoji preveri, ali udeleženec izpolnjuje pogoje za sodelovanje (vključno s starostjo in naslovom za dostavo).
Sodelovanje je osebno. Identitete, ustvarjene izključno z namenom spreminjanja, ponarejanja ali manipuliranja parametrov, pomembnih za nagradni natečaj, kot tudi nepošteno sodelovanje v kateri koli drugi obliki, je prepovedano in ne bo sprejeto.
V primeru da se zmagovalec:
• na obvestilo o osvojitvi nagrade ne odzove v petih dneh;
• da ne izpolnjuje tukaj navedenih pogojev;
• da ni posredoval točne, veljavne in popolne kontaktne številke mobilnega telefona in/ali drugih podatkov;
• da iz katerega koli razloga ne more prejeti nagrade, kot je navedeno tukaj,
nagrajenec izgubi pravico do nagrade, v primeru zgoraj navedenih razlogov pa bo nagrada podeljena naslednjemu izbranemu nagrajencu po kriterijih, določenih v teh pravilih.
Nagrada ni prenosljiva ali zamenljiva in je ni mogoče zamenjati za denar ali drugo obliko nadomestila, bodisi v celoti bodisi delno.
Organizator in skrbnik ne prevzemata odgovornosti za prepozne, nepopolne, nepravilno oddane, nepravilne ali nepravilno poslane prijave, zahteve ali korespondenco, ki nastanejo zaradi napake, opustitve, spremembe, nepooblaščenega ravnanja, izbrisa, kraje, uničenja, komunikacijske napake ali napake v kateri koli drugi obliki. Enako velja za podatek o naslovu udeleženca, ki je nepravilen ali drugače napačen.
V izogib dvomu je udeleženec odgovoren, da se na povabilo organizatorja/skrbnika odzove pravočasno in tako zagotovi, da je povabilo prejel. Organizator/Skrbnik ne odgovarja za prepozen prevzem nagrade s strani udeleženca, če se iz kakršnega koli razloga na vabilo ne odzove v navedenem roku.
Organizator ima pravico, da nagradni natečaj v kateri koli fazi enostransko odpove z javnim obvestilom, če je prišlo do dogodka, ki ima značaj višje sile. Tudi razglasitev izrednega stanja in drugi ukrepi pristojnih državnih organov, ki omejujejo izvedbo nagradnega natečaja in/ali podelitev in prevzem nagrad se bodo, med drugimi, šteli kot višja sila.
V primeru nastopa katere koli od zgoraj navedenih okoliščin bo podeljevanje in razdeljevanje nagrad z enostransko odločitvijo organizatorja nemudoma prekinjeno, organizator pa bo razloge, ki so privedli do prekinitve nagradnega natečaja in dostave nagrad, javno objavil.
S sprejemom teh pravil vsi udeleženci tega nagradnega natečaja podeljujejo pravico do izključne uporabe avtorskih pravic na prijavljenih delih (fotografijah ali videoposnetkih) tako, da pooblaščajo organizatorja za oglaševanje prijavljenih del (skupaj z navedenimi začetnicami imena in priimka avtorjev) v medijih z namenom promocije, za nedoločen čas v neomejeni nakladi in številu izdaj na celotnem ozemlju Republike Slovenije in na spletnih kanalih, v skladu s temi pravili. Udeleženci nagradnega natečaja se strinjajo, da bodo vsi podatki in gradiva, pridobljeni med prijavo na nagradni natečaj, uporabljeni v promocijske namene, s ciljem pridobivanja javnosti in promocije. Udeleženec nagradnega natečaja izrecno potrjuje in izjavlja, da celotna prijava predstavlja njegovo avtorsko delo.
V primeru, da katerakoli tretja fizična ali pravna oseba sproži kakršenkoli sodni, upravni ali drug podoben postopek zoper organizatorja zaradi domnevne kršitve avtorskih ali drugih pravic v zvezi z oglaševanjem, produkcijo, reprodukcijo, distribucijo ali prodajo vsebin, ki so v oddanih delih, se udeleženec nagradnega natečaja, ki je oddal gradivo, zavezuje, da bo pristopil k takemu postopku in prevzel iste terjatve ter branil organizatorja pred morebitnimi zahtevki, se vključil v tak postopek in povrni vse stroške, ki bi lahko nastali zaradi take zahteve in uvedbe sodnega ali upravnega postopka.
Organizator se zavezuje, da bo udeležencu v nagradnem natečaju poslanega gradiva o uvedbi morebitnega takega postopka obvestil nemudoma, najkasneje pa v 7 (sedmih) delovnih dneh od dneva, ko je prejel obvestilo o uvedbi.
Organizator je pooblaščen, da na poslanih materialih izvaja določene spremembe, izboljšave in podobno, v kolikor ne predstavljajo kršitve avtorjevih pravic, ki bi bile podlaga za kakršenkoli zahtevek udeleženca nagradnega natečaja zoper organizatorja oz. tretja oseba. Za tovrstne spremembe, izboljšave in podobno organizator ne potrebuje dodatnega soglasja ali odobritve udeleženca.
Organizator lahko uporablja vsa prijavljena gradiva (fotografije in videe), ki so v skladu s temi pravili, s potrebnimi spremembami in obveznim umikom osebnih podatkov, ki niso potrebni za izpolnitev obveznosti organizatorja v obliki izvajanja nagradnega natečaja, za oglaševanje v vseh medijih (tiskani promocijski material, televizija, časopisi, internet...).
S prijavo na nagradni natečaj se udeleženec odpoveduje kakršnim koli nadaljnjim zahtevkom do organizatorja na kakršni koli podlagi.
Člen 7. Rezultati
Razglasitev zmagovalcev, ki so sodelovali in se prijavili na nagradni natečaj, bo 16. marca 2024 ob 12. uri na spletni strani MPG.si z začetnico zmagovalcev. Zmagovalce bo nato po telefonu kontaktiral skrbnik nagradnega natečaja, za posredovanje osebnih podatkov za dostavo osvojene nagrade ali da se dogovorijo za osebni prevzem v pisarni skrbnika.
Člen 8. Nagrade
Udeleženci tega nagradnega natečaja lahko v skladu s temi Pravili osvojijo spodaj navedeno nagrado:
1. nagrada – 1 x Samsung Galaxy Buds
2. - 5. nagrada – 1 x bon za v vrednosti 10 EUR v restavraciji Aftr
Vsi udeleženci s profilom na https://si.youniversity.club/ prejmete 200 YOU točk za sodelovanje v tekmovanju, ne glede na druge nagrade.
Nagrajenci nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade od tiste, za katero so se potegovali in jo osvojili v postopku v skladu s temi Pravili.
Nagrade ni mogoče zamenjati za denar, druge izdelke ali storitve, niti je ni mogoče prenesti na drugo osebo ob prevzemu nagrade.
Člen 9. Podelitev nagrade
Nagrajence bo organizator pisno obvestil v 24 urah po objavi nagrajenca, da se dogovorimo o podrobnostih prevzema nagrade in zberemo potrebne podatke za izročitev nagrade.
Nagrajenec se mora javiti administratorju v roku 5 dni od prejema obvestila.
Zmagovalec bo sodeloval z Administratorjem za namene podelitve nagrad in vodenja vse potrebne dokumentacije.
Organizator bo zagotovil nagrado in izpolnil vse zakonske obveznosti v zvezi z njo.
Nagrade je možno dostaviti le, in sicer na naslov v Republiki Sloveniji.
Nagrado bo osebno dostavil skrbnik, v kolikor nagrajenec nagrade ne more osebno prevzeti, pa najkasneje v 10 dneh od dneva izbora nagrajenca.
Kot dokazilo o prevzemu nagrade bo Organizator/Administrator uporabil podpisano potrdilo o prevzemu nagrade, brez katerega prevzem nagrade ni mogoč.
Z realizacijo nagrade prenehajo vse obveznosti Organizatorja in Skrbnika nagradnega natečaja do nagrajencev, nagrade pa ni mogoče zamenjati za denar, druge izdelke ali storitve, niti je ni mogoče prenesti na drugo osebo ob prevzemu. nagrada. Organizator ne bo podelil nobenih dodatnih nagrad razen tistih, ki so navedene v teh Pravilih.
Člen 10. Varstvo osebnih podatkov
Udeleženec s prijavo k sodelovanju v nagradni natečaj sprejema ta pravila. Upravljavec osebnih podatkov udeležencev nagradnega natečaja je MPG PLUS d.o.o., Leskoškova cesta 2, 1000 Ljubljana.
S sodelovanjem v nagradnem natečaju vsak sodelujoči sprejema pravice in obveznosti iz teh pravil in je v zvezi s tem obveščen:
- da se njegovi osebni podatki, s katerimi razpolaga organizator, hranijo v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov EU 2016/679 in se lahko uporabljajo le za namene izpolnjevanja obveznosti organizatorja v obliki izvedbe nagradnega natečaja. V zvezi z osebnimi podatki nagrajencev se zbirajo: ime, priimek, naslov, številka mobilnega telefona.
- Upravljavec osebne podatke udeležencev nagradnega natečaja obdeluje izključno za namene izvedbe nagradnega natečaja na območju Republike Slovenije, pri čemer je pri obdelavi omejen na obdobje 120 dni, ki teče od dneva zaključka nagradnega natečaja, določene v teh pravilih nagradnega natečaja, po kateri bodo osebni podatki izbrisani.
S sodelovanjem v nagradnem natečaju vsak sodelujoči sprejema pravice in obveznosti iz teh pravil, s tem, da se nagrajenec tudi strinja, da se njegove osebne podatke, s katerimi razpolaga organizator, hrani v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov EU 2016/679 in Zakonom o računovodstvu, v zvezi z izročitvijo nagrade, za obdobje 11 let in da se le-ti (samo ime, priimek in kraj) v zvezi s podelitvijo nagrade lahko brez nadomestila objavijo v člankih in poročilih, z namenom javnega obveščanja o rezultatih nagrade in nagradnega natečaja.
Sodelujoči izrecno soglaša, da se njegovi registrirani osebni podatki zbirajo in hranijo v bazi skrbnika in organizatorja nagradnega natečaja. Poleg tega sodelujoči soglašajo, da upravljavec in organizator brez nadomestila upravljata z njihovimi osebnimi podatki za namene izvedbe tega nagradnega natečaja.
Upravitelj in organizator vse osebne podatke obdelujeta v skladu z določili Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (EU) 2016/679.

Oddaja podatkov s strani udeleženca nagradnega natečaja je prostovoljna, a nujna za sodelovanje udeleženca v nagradnem natečaju. V primeru, da udeleženec meni, da je obdelava podatkov v nasprotju z varstvom njegove zasebnosti ali v nasprotju z zakonom, se lahko obrne na upravljavca osebnih podatkov in/ali zahteva dostop, izbris ali omejitev obdelave osebnih podatkov, tj. uveljavlja pravico do ugovora zoper obdelavo in pravico do prenosljivosti podatkov tako, da se kadarkoli obrne na upravljavca podatkov na e-naslov: samsung@mpgplus.si ali piše na naslov: MPG PLUS d.o.o., Leskoškova cesta 2, 1000 Ljubljana. S pisno zahtevo, poslano na naslov upravljavca osebnih podatkov, se lahko zahteva popravek podatkov in informacij o upravljanju podatkov, pri čemer ima udeleženec pravico kadarkoli preklicati soglasje, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, ki je temeljila na soglasju preden je bilo soglasje umaknjeno. Navsezadnje se udeleženci lahko obrnejo na Informacijskega pooblaščenca RS (več informacij o vložitvi pritožbe oziroma prijave na spletni strani Informacijskega pooblaščenca: www.ip-rs.si) ali pristojno sodišče, če se ne strinjajo z odločitvijo ali delom upravljavca podatkov.

S prijavo v nagradni natečaj sodelujoči soglašajo, da lahko upravljavec kot obdelovalec osebnih podatkov in kot upravljavec zbirke s strani organizatorja obdeluje podatke za namene izvedbe nagradnega natečaja.
Po preteku 60 dni od dneva zadnje objave zmagovalca nagradnega natečaja organizator ne bo sprejemal nobenih pritožb v zvezi z nagradnim natečajem.

V primeru sodnega spora med organizatorjem in udeleženci je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
Člen 11. Dohodnina za državljane
Organizator bo v imenu nagrajenca plačal dohodnino od nagrad iz nagradnih iger v skladu z Zakonom o dohodnini. Če nagrajenec v roku 48 ur po tem, ko je bil obveščen, da je izžrebani nagrajenec, organizatorju ne sporoči svoje davčne številke, se šteje, da se je nagradi odrekel. Organizator bo nagrajenca za namen izpolnitve dohodninske napovedi obvestil o vrednosti prejete nagrade ob koncu dohodninskega leta.
Podrobnejše informacije so na voljo pri organizatorju vsak delavnik od 9. do 17. ure po elektronski pošti samsung@mpgplus.si.
V Ljubljani, 26.2.2024

MPG PLUS d.o.o.
Leskoškova cesta 2,
1000 Ljubljana

Quote

Več NOVIC & NAGRADNIH IGER

NOVICE & NAGRADNE IGRE
TUC Ujemi zabavo
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Jamstvo zadovoljstva Corega
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Promocije »Oral-B garancija vračila kupnine«
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Samsung foto potep v jamo Vilenica
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Ujemi korak s 7Days
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Red Bull Summer Edition z okusom kaktusovega sadeža
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Samsung promocija: Postani Samsung ambasador
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Promocija "Zagotovljeno zadovoljstvo z zobno kremo Oral-B"
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Zadovoljstvo zagotovljeno ali 100 dni jamstva vračila kupnine
NOVICE & NAGRADNE IGRE
PRAVILA NAGRADNE IGRE „Nežne Milka besede“