NOVICE & NAGRADNE IGRE

Ulovi Samsung Galaxy S9+

Objavljeno: 21.03.2018

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI
»Ulovi Samsung Galaxy S9+«


Ta pravila določajo postopke in pogoje za sodelovanje v nagradni igri »Ulovi Samsung Galaxy S9+« (v nadaljevanju: nagradna igra). Ta pravila so objavljena na spletnem naslovu www.mpg.si.

Člen 1. Organizator in administrator

Nagradno igro z imenom »Ulovi Samsung Galaxy S9+« organizira podjetje MPG PLUS agencija za marketing d.o.o. (Leskoškova 2, 1000 Ljubljana, matična številka: 2146681000, ID za DDV: SI17143632), v nadaljevanju besedila imenovan »organizator«, ki je tudi upravljavec zbirke osebnih podatkov v okviru nagradne igre

Nagradno igro »organizator« izvaja za podjetje Samsung Electronics Gmbh, podružnica v Ljubljani (sedež: Letališka c. 29a, 1000 Ljubljana), v nadaljevanju »naročnik«.

Namen nagradne igre je promocija mobilnega telefona Samsung Galaxy S9+ podjetja Samsung Gmbh.

Člen 2. Trajanje in objave

Nagradna igra se začne 13. marca ob 15:00 uri in traja do 16. marca do 18:00 ure. Pravila nagradne igre bodo objavljena na Facebook strani https://www.facebook.com/MPGSlovenia/ in strani naročnika https://www.facebook.com/SamsungSlovenia/ ter na spletnem naslovu www.mpg.si.

Ta pravila in splošni pogoji nagradne igre so na vpogled dostopna tudi na naslovu organizatorja nagradne igre.

Člen 3. Pravila sodelovanja

V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni, lastniki in uprava podjetja, ki organizira nagradno igro ali podjetij, katerih promocija je cilj te nagradne igre. Prav tako ne smejo sodelovati njihovi sorodniki. V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, državljani Republike Slovenije, starejši od 18 let. Vsak udeleženec nagradne igre lahko sodeluje samo enkrat in lahko osvoji samo eno nagrado.

Člen 4. Način sodelovanja

Za veljavno sodelovanje v nagradni igri morajo udeleženci izpolnjevati različne naloge vsak dan trajanja natečaja. Naloge bodo objavljene na uradni Instagram strani naročnika - Samsung Slovenija www.instagram.com/samsungslovenija, v obliki Instastory.

Udeleženci morajo rešitev zastavljene naloge objaviti na lastnem profilu in pod sliko pripisati: #mojpopolnomanovgalaxyS9. Objavo rešitve lahko udeleženci objavijo kadarkoli v času trajanja nagradne igre in ni vezana na dan objave naloge. Rešitev naloge ni treba objaviti v istem dnevu, kot je bila naloga zastavljena. Udeleženci morajo imeti javen osebni profil (»public profile«).

Udeleženci morajo rešiti vse naloge, preden je objavljena zadnja, da imajo možnosti za zmago.

Zadnjo nalogo bo predstavil vodja nagradne igre, Nives Orešnik, v živo in ne preko socialnih omrežij. Mesto izvedbe zaključne naloge bo objavljeno preko Instagram strani naročnika - Samsung Slovenija, v obliki Instastory.

Člen 5. Točkovanje

Odločitev o zmagovalcu bodo sprejeli predstavniki podjetja, ki organizira in skrbi za izvedbo nagradne igre, po tem, ko bodo preverili, da je zmagovalec izpolnil vse pogoje in prvi prišel na cilj zadnje naloge.

Člen 6. Diskvalificiranje

Organizator si pridrži pravico do diskvalifikacije udeležencev v naslednjih primerih:
• Udeleženci, ki so prekršili zgornja pravila
• Udeleženci, za katere se smatra, da niso izpolnili vseh korakov, ki so potrebni za sodelovanje v nagradni igri

Člen 7. Rezultati nagradne igre

Zmagovalec bo razglašen takoj po zaključku nagradne igre 16. marca 2018, javno, s strani predstavnikov podjetja organizatorja in naročnika, na mestu dogajanja.

Člen 8. Nagrade

Udeleženci v tej nagradni igri lahko osvojijo, v skladu s pravili, navedenimi v Členu 5., naslednje nagrade:

• 1x Samsung Galaxy S9+

Udeleženci nagradne igre in zmagovalec nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade.

Nagrade ni možno zamenjati za denar, druge izdelke ali storitve in ni prenosljiva.

Člen 9. Podelitev nagrade

Zmagovalec bo nagrado prejel takoj po javni razglasitvi zmagovalca. Nagrado bo zmagovalcu izročila hostesa. Dobitnik mora nagrado osebno prevzeti na kraju dogodka. V kolikor zmagovalec ne prevzame nagrade, bo nagrado prejel drugouvrščeni, ki je izpolnil vse kriterije, določene v Členu 5.

Po izročitvi nagrade prenehajo vse obveznosti organizatorja nagradne igre do dobitnika. Nagrade ni mogoče zamenjati za denar, druge proizvode ali storitve in ni prenosljiva.

Člen 10. Davčne obveznosti

Akontacijo dohodnine od prejete nagrade bo za nagrajenca poravnal organizator. V ta namen je dolžan nagrajenec organizatorju ob prevzemu nagrade predložiti svojo davčno številko. V kolikor nagrajenec organizatorju svoje davčne številke ne bi predložil, se šteje, da se je nagradi odpovedal.

Organizator bo za namen izpolnitve dohodninske napovedi nagrajence ob koncu dohodninskega leta obvestil o vrednosti prejete nagrade.

Člen 11. Zaščita osebnih podatkov

S sodelovanjem v nagradni igri »Ulovi Samsung Galaxy S9+«, se udeleženci strinjajo s pogoji nagradne igre in soglašajo, da se njihovi osebni podatki shranijo v bazo podatkov podjetja MPG Plus d.o.o., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana. Svoje podatke posredujejo prostovoljno. V primeru, da se udeležencem zdi, da je kršena njihova pravica do varovanja osebnih podatkov, se lahko obrnejo na Agencijo za zaščito osebnih podatkov ali prosijo agencijo MPG Plus d.o.o. za dodatna pojasnila. Organizator ne sme deliti osebnih podatkov udeležencev s tretjo osebo ali jih javno objaviti. Podatki bodo uporabljeni zgolj za namene te promocije in se ne smejo uporabljati za druge marketinške aktivnosti. Pravico do hrambe podatkov ima izvajalec, kot agencija, pooblaščena s strani organizatorja. Vsi osebni podatki so zaupni in bodo tudi obravnavani tako, v skladu z odredbami Zakona o varstvu osebnih podatkov. Udeleženci imajo pravico do dostopa do svojih podatkov in do popravkov.

Zmagovalec se strinja z objavo svojega imena na spletni strani organizatorja in naročnika. Zadolženi za bazo osebnih podatkov se zavezujejo, da le-teh ne bodo posredovali tretjim osebam. Dobitnik nagrade se strinja, da lahko organizator in naročnik koristita njegovo ime in naslov, z namenom predaje nagrade in v določenih medijskih reportažah o rezultatih nagradne igre.

Člen 12. Splošne določbe

Udeleženci se s prijavo na nagradno igro avtomatsko strinjajo s pravili in jih sprejemajo. Organizator si pridržuje pravico do spremembe teh pravil, vendar bodo v tem primeru udeleženci o tem pravočasno obveščeni.

Organizator in naročnik ne prevzemata odgovornosti in nista dolžna kriti odškodnine ali stroškov, nastalih zaradi kasnitev v izvedbi nagradne igre.

Organizator ne bo podelil nobene dodatne nagrade, razen tistih, ki so navedene v teh pravilih.

Organizator ima pravico, da v primeru višje sile to nagradno igro prekine ali odpove.

Organizator nagradne igre in osebe, ki so z njegove strani angažirane za izvedbo nagradne igre, ne prevzemajo nikakršne odgovornosti iz naslova stroškov ali škode, ki bi sodelujočim v nagradni igri nastala zaradi pomanjkljivosti v izvedbi nagradne igre.

Po poteku 30 dni od zaključka nagradne igre organizator nagradne igre ni dolžan sprejeti nikakršnih pritožb v zvezi z nagradno igro.

V primeru spora med organizatorjem in sodelujočim v nagradni igri je za reševanje le-tega pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Podrobnejše informacije lahko dobite pri Organizatorju vsak delavnik od 9. do 17. preko e-pošte info@mpgplus.si.

V Ljubljani, 13.03.2018.
MPG Plus d.o.o.
Organizator

Quote

#ulovi #samsung #galaxy #s9

Več NOVIC & NAGRADNIH IGER

NOVICE & NAGRADNE IGRE
Promocije »Zagotovljeno zadovoljstvo z zobno kremo Oral-B ali dvakratno povračilo kupnine«
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Red Bull Krila zabavi
NOVICE & NAGRADNE IGRE
SoloQ2020
NOVICE & NAGRADNE IGRE
IZJEMNO JE ZA VSE S SAMSUNG GALAXY A serijo
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Knorr in Hellmann's
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Red Bull Goni Pony 2018
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Promocije „Oral-B garancija vračila kupnine
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Premagaj lakoto
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Red Bull Red Edition
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Milka - začuti okus nežnih trenutkov