NOVICE & NAGRADNE IGRE

Wings for Life World Run

Objavljeno: 11.04.2019

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI ZA SODELOVANJE V INSTAGRAM AKTIVACIJI
»Wings for Life World Run«

Ta pravila določajo postopke in pogoje za sodelovanje v instagram aktivaciji »Wings for Life World Run« (v nadaljevanju: IG aktivacija). Ta pravila so objavljena na spletnem naslovu www.mpg.si

I. Organizator, namen in trajanje IG aktivacije

IG aktivacijo za podjetje Roiss d.o.o., Litijska 121, 1000 Ljubljana, organizira MPG PLUS agencija za marketing d.o.o., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana, matična številka: 2146681000, ID za DDV: SI17143632 (v nadaljevanju: organizator).
IG aktivacija bo potekala:

od 15.04. do 30.04. 2019 oz. do razdelitve vseh zalog majic Wings for life world run

II. Osebe, ki lahko sodelujejo v IG aktivaciji

V IG aktivaciji lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani ali rezidenti Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in ki sprejemajo ta pravila in splošne pogoje IG aktivacije.

V IG aktivaciji ne morejo in ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju IG aktivacije, prav tako pa tudi ne osebe, ki za organizatorja opravljajo delo ali storitve na pogodbeni podlagi. V IG aktivaciji tudi ne morejo in ne smejo sodelovati ožji družinski člani zgoraj navedenih oseb (zakonec oziroma oseba, s katero živi v življenjski skupnosti, ki je po zakonu izenačena z zakonsko zvezo, otroci, posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega).

V primeru, da v IG aktivaciji sodeluje mladoletna oseba, je sodelovanje takšne osebe vIG aktivaciji veljavno le pod pogojem, da osebo v IG aktivaciji zastopa njen starš oziroma zakoniti zastopnik.

III. Način in pogoji sodelovanja v IG aktivaciji

Oseba lahko v IG aktivaciji sodeluje na način:
• Sledi @Redbullsi na Instagramu.
• Na svojem profilu objavi fotografijo/video tvojih priprav na Wings for Life World Run.
• Na fotografiji označi @redbullsi in dodaj #WingsforLife in #WorldRun.

Nakup artikla – Red Bull energijska pijača – ali kateregakoli drugega artikla ni pogoj za sodelovanje v IG aktivaciji.

IV. NAGRADE
Nagrado, tekaško majico Wings for life world run bo prejel vsak sodelujoč v IG aktivaciji oz. dokler ne zmanjka zalog.
Organizator bo sodelujočim osebam majice izročil najkasneje v roku 30 dni po končani IG aktivaciji.

V. NAGRADE

- 200 x majica Wings for life world run

Nagrad ni možno spremeniti v denarne nagrade oziroma jih ni možno zamenjati za denar ali katerokoli drugo dobrino ali ugodnost. Nagrade so prenosljive, pri čemer je ob prenosu nagrad potrebno spoštovati določbe II. člena teh pravil in splošnih pogojev.

VI. DOSTAVA IN IZROČITEV NAGRAD

Nagrajenci se zavezujejo, da bodo za namen izročitve nagrad in urejanje dokumentacije sodelovali z organizatorjem IG aktivacije.

O prejemu nagrade bo organizator nagrajence obvestil telefonsko in/ali pisno najkasneje v roku 14 dni od dneva ko je prejel elektronsko sporočilo (IG), pri čemer se bo organizator z nagrajenci dogovoril tudi o podrobnostih glede prevzema nagrade in od njih pridobil podatke, ki jih bo potreboval za izročitev nagrade.

Nagrade bo organizator IG aktivacije nagrajencem dostavil po pošti oz. izročil na svojem poslovnem naslovu v roku 14 dni od dneva prejetega klica oz prejema elektronskega sporočila. V primeru, da se bo nagrada, ki je bila nagrajencu poslana po pošti, vrnila na naslov organizatorja, bo slednji nagrajenca v nadaljnjih 8 dneh obvestil, da se je nagrada vrnila na naslov organizatorja in da lahko nagrajenec nagrado prevzame v roku 10 dni od dneva prejema obvestila. V primeru, da nagrajenec tudi v dodatnem 10 dnevnem roku nagrade ne bi prevzel, izgubi pravico do nagrade.

V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba ali oseba z odvzeto poslovno sposobnostjo, je za prevzem nagrade nujna prisotnost zakonitega zastopnika takšne osebe, pri čemer mora zakoniti zastopnik organizatorju IG aktivacije predložiti na vpogled osebni dokument nagrajenca in svoj osebni dokument.

VII. OBJAVE

Organizator IG aktivacije je dolžan ta pravila in splošne pogoje IG aktivacije objaviti na spletnem naslovu www.mpg.si

Ta pravila in splošni pogoji IG aktivacije so na vpogled dostopna tudi na naslovu organizatorja IG aktivacije.

VIII. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Družba MPG d.o.o. je upravljalec osebnih podatkov sodelujočih v IG aktivaciji in nagrajencev. Upravljavec bo osebne podatke sodelujočih obdeloval za namen izvedbe IG aktivacije. Posredovanje osebnih podatkov za namen izvedbe IG aktivacije je obvezno, sicer sodelovanje v IG aktivaciji ni mogoče.

Osebni podatki nagrajenca se obdelujejo za namene in pod pogoji iz prejšnjega odstavka, pa tudi za naslednje namene:
• podelitev nagrade;
• obveščanje zainteresirane javnosti o rezultatih IG aktivacije;
• preverjanje izpolnjevanja obveznosti nagrajenca v skladu s temi Splošnimi pogoji in pravili;
• izpolnjevanje davčnih obveznosti organizatorja (odmera in plačilo akontacije dohodnine).
Posredovanje osebnih podatkov za te namene je obvezno, sicer nagrajenec ne more prejeti nagrade.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je zakoniti interes skupnih upravljavcev, da izvedeta IG aktivacijo in izpolnita svoje zakonske obveznosti v zvezi z izvedbo IG aktivacije. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov nagrajencev je darilna pogodba, ki je sklenjena s sprejemom nagrade s strani nagrajenca. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov izven namenov IG aktivacije je privolitev, kadar jo posameznik poda.

Upravljavec osebnih podatkov udeležencev in nagrajencev ne posreduje tretjim, razen:
• podatke nagrajenca posreduje pristojnim davčnim organom za namen odmere in plačila akontacije dohodnine;
• podatke posreduje svojim zunanjim izvajalcem, s katerimi sklene ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov, s katerimi jih zaveže, da podatke obdelujejo le v njenem imenu in po njenih navodilih (npr. računovodski servis, ponudnik programske rešitve IG aktivacije ...);
• ime, priimek in kraj bivanja nagrajenca objavi na spletnem naslovu www.mpg.si.

Upravljavec podatke sodelujočih hrani še 3 mesece po zaključku IG aktivacije, podatke nagrajencev pa za namene izpolnjevanja davčnih obveznosti še 10 let. Osebne podatke sodelujočih za namene izven IG aktivacije upravljavec obdeluje do preklica privolitve posameznika, ki je podlaga za takšno obdelavo.

Sodelujoči v IG aktivaciji imajo pravico od upravljavca zahtevati:
• dostop do svojih osebnih podatkov;
• popravek osebnih podatkov in v zvezi s tem pravico do omejitve obdelave;
• izbris osebnih podatkov, če hkrati izjavijo, da odstopajo od sodelovanja v IG aktivaciji, oziroma prekličejo morebitno soglasje za namene obdelave izven IG aktivacije;
• da jim upravljavec posreduje osebne podatke, ki se nanašajo nanje, v CSV formatu ali da te podatke upravljavec posreduje drugemu upravljavcu po izbiri sodelujočega (le v obsegu, ki se nanaša na obdelavo osebnih podatkov, ki se izvaja na podlagi privolitve).

Nagrajenci imajo pravico od upravljavca zahtevati:
• dostop do svojih osebnih podatkov;
• popravek osebnih podatkov in v zvezi s tem pravico do omejitve obdelave;
• izbris osebnih podatkov, če hkrati izjavijo, da nagrade ne sprejemajo oziroma jo vračajo, in hkrati prekličejo morebitno soglasje za za namene obdelave izven IG aktivacije;
• da jim upravljavec posreduje osebne podatke, ki se nanašajo nanje, v CSV formatu ali da te podatke upravljavec posreduje drugemu upravljavcu po izbiri nagrajenca.

Sodelujoči v IG aktivaciji in nagrajenci lahko navedene pravice uresničujejo tako, da naslovijo pisno zahtevo po e-pošti na naslov info@mpgplus.si ali po navadni pošti na naslov: MPG PLUS d.o.o., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana.

V primeru, da oseba meni, da je obdelava osebnih podatkov v nasprotju z zaščito njene zasebnosti ali v nasprotju s predpisi, se lahko obrne na upravljavca in zahteva pojasnilo ali vloži pritožbo oziroma prijavo pri Informacijskem pooblaščencu RS (več informacij o vložitvi pritožbe oziroma prijave na spletni strani Informacijskega pooblaščenca: www.ip-rs.si).

IX. SPLOŠNE DOLOČBE

Sodelujoči v IG aktivaciji s tem, ko sodeluje preko navedene mehanike v skladu s III. členom, ta pravila in splošne pogoje IG aktivacije avtomatsko sprejemajo.

Organizator ima pravico, da v primeru višje sile to IG aktivacijo prekine ali odpove.

Organizator IG aktivacije in osebe, ki so z njegove strani angažirane za izvedbo IG aktivacije, ne prevzemajo nikakršne odgovornosti iz naslova stroškov ali škode, ki bi sodelujočim v IG aktivaciji nastala zaradi pomanjkljivosti v izvedbi IG aktivacije.

Organizator IG aktivacije ne bo podelil nikakršnih drugih nagrad, razen nagrad, ki so navedene v teh pravilih in splošnih pogojih.

Po poteku 60 dni od zaključka IG aktivacije organizator IG aktivacije ni dolžan sprejeti nikakršnih pritožb v zvezi z IG aktivacijo.

V primeru spora med organizatorjem in sodelujočim v IG aktivaciji je za reševanje le-tega pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Podrobnejše informacije lahko dobite pri Organizatorju vsak delavnik od 9. do 17. preko e-pošte info@mpgplus.si.

MPG PLUS agencija za marketing d.o.o.

Gallery

Quote

Več NOVIC & NAGRADNIH IGER

NOVICE & NAGRADNE IGRE
IZJEMNO JE ZA VSE S SAMSUNG GALAXY A serijo
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Iščemo sodelavca: Predstavnik na terenu / Field Expert
NOVICE & NAGRADNE IGRE
AXE Wild Challenge
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Premagaj lakoto
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Ulovi Samsung Galaxy S9+
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Knorr in Hellmann's
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Smučanje
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Zadovoljstvo zagotovljeno ali 100 dni jamstva vračila kupnine
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Rok Mišvelj nominiran za najbolj vplivno osebnost v industriji srečanj Nove Evrope
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Wings for Life World Run