NOVICE & NAGRADNE IGRE

100 dni jamstva vračila kupnine

Objavljeno: 25.04.2022

PRAVILA IN POGOJI
promocije »Zadovoljstvo zagotovljeno ali 100 dni jamstva vračila kupnine«I. Organizator

Organizator promocije »Zadovoljstvo zagotovljeno ali 100 dni jamstva vračila kupnine« (v nadaljevanju: »promocija«) je Procter&Gamble Magyarország Nagykereskedelmi Kkt. H-1082 Budapest, Kisfaludy u. 38. (v nadaljevanju »organizator«).

Izvajalec promocije je Orbico. Promocijo pa koordinira MPG Plus d. o. o., (sedež: Leskoškova 2, 1000 Ljubljana) (v nadaljevanju »koordinator«).


II. Pogoji sodelovanja v promociji

V promociji lahko sodeluje vsaka fizična oseba, ki ima stalno bivališče v Sloveniji in je starejša od 18 let (v nadaljevanju »sodelujoči«). Mali trgovci in prodajalci na drobno ne morejo sodelovati.

III. Obdobje promocije

Obdobje promocije je od 01.05.2022 do 30.06.2022. Skrajni rok za prejem vloge je 100 dni po koncu promocije.

IV. Sodelujoči izdelki

Garancija vračila kupnine velja za Braun proizvode, ki jih organizator dobavlja na območju Slovenije in ki so bili kupljeni v obdobju promocije (v nadaljevanju »izdelek«) v fizičnih kot tudi spletnih trgovinah.

Vključeni izdelki: v prilogi III. na spodnji strani

V. Potek promocije

Sodelujoči, ki je v obdobju promocije kupil kateri koli izdelek, opisan v poglavju IV., lahko ta izdelek do navedenega datuma pošlje koordinatorju skupaj z opredelitvijo razloga za vračilo in zahteva vračilo kupnine. Izdelek mora poslati na naslov koordinatorja, vključno s kopijo originalnega računa (v nadaljevanju „račun“), s čitljivo napisanim (velike tiskane črke) imenom in naslovom ter z izpolnjenim obrazcem iz Priloge 1. Kupljeni izdelek mora biti razviden na računu. Koordinator mora prejeti izdelek in izpolnjeni obrazec najpozneje v 100-ih dneh po koncu trajanje promocije.

Sodelujoči bo prejel nadomestilo kupnine za izdelek, ki je označen na računu, na bančni račun, ki ga navede v obrazec, v 28. dneh po tem, ko koordinator prejme izdelek, račun in izpolnjeni obrazec, ki jih je poslal sodelujoči.

Organizator bo pokril stroške dostave do zneska 2,50 €.

Sodelujoči ni upravičen do nadomestila, če izdelka ne pošlje do navedenega datuma ali kako drugače ne izpolnjuje vseh pravil in pogojev promocije.

Vsak sodelujoči lahko odda vlogo samo enkrat v okviru promocije.

Vračilo izdelka mora biti izvedeno tudi v skladu z naslednjimi pogoji:

- Izdelek z vsemi pripadajočimi deli mora biti vrnjen na naslov koordinatorja promocije, Podjetje MPG Plus d.o.o. v originalni embalaži
- Koordinator promocije ne prevzame odgovornosti za nepopolne, nečitljive, izgubljene ali prepozno izročene pošiljke. Potrdilo o poslani pošiljki ne potrjuje dejanskega prejema pošiljke.

VI. Obdelava osebnih podatkov

Organizator je upravljavec osebnih podatkov sodelujočih v promociji.

Upravljavec podatkov zaupa obdelavo osebnih podatkov sodelujočih v promociji izvajalcu, ta pa koordinatorju. Organizator zbira in obdeluje osebne podatke sodelujočih (na primer ime in priimek, naslov, telefon, e-pošta, številka bančnega računa, potrdilo, da je sodelujoči starejši od 18 let) samo za namen izvedbe promocije v skladu z določili Splošne uredbe Evropskega parlamenta in sveta (EU) 2016/679 o varstvu osebnih podatkov z dne 27. aprila 2016 (GDPR). Osebni podatki se bodo obdelovali v skladu s politiko zasebnosti upravljavca podatkov, ki je predstavljena v Prilogi 2 pravil promocije in je na voljo na: [https://www.pg.com/privacy/slovenian/privacy_statement.shtml].

Osebni podatki se bodo uporabljali izključno za namen izvedbe promocije in bodo izbrisani iz baze podatkov v roku 10 let od zadnjega veljavnega dne promocije.

Sodelujoči lahko od koordinatorja ali organizatorja zahteva informacije o obdelavi svojih osebnih podatkov. Sodelujoči lahko uveljavlja pravice, povezane z njegovimi osebnimi podatki, prek organizatorjevega kontaktnega obrazca: https://www.pg.com/privacy/contact_us/contact_us/privacy-central-contact-interactive.html ali tako, da pošlje sporočilo na naslednji elektronski naslov koordinatorja: (info@mpgplus.si). Vsak posameznik, katerega podatki se obdelujejo, ima pravico, da dostopa do svojih osebnih podatkov, zahteva njihov popravek, dopolnitev ali izbris oziroma omejitev obdelave ter pravico do prenosa podatkov. V primeru spremembe ali potrebe po dopolnitvi ali popravku osebnih podatkov jih je vsakdo, katerega podatki se obdelujejo, dolžan posodobiti. Za uveljavitev zgoraj navedenih pravic se mora sodelujoči obrniti na koordinatorja, ki bo izpolnil dolžnost, da se v imenu organizatorja odzove na njegove zahteve. Vloga zahteve za izbris osebnih podatkov, preden je izvedeno plačilo, je mogoča, vendar prepreči nadomestilo nakupne cene izdelka.

Katera koli oseba, katere podatki se obdelujejo, ima pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, ki je postavljen za zaščito osnovnih pravic in svoboščin posameznikov v odnosu do obdelave osebnih podatkov.

VII. Splošne določbe

Organizator in koordinator ne odgovarjata za kakršno koli škodo, če vračila kupnine ni mogoče dostaviti zaradi nepravilnega ali nečitljivega poštnega naslova ali številke bančnega računa ali zaradi dejstva, da posredovanega imena, naslova ali podatkov o bančnem računu ni mogoče identificirati.

Nakup izdelka mora biti opravljen v času promocije, zahtevki, ki prispejo pred ali po datumih, določenih v poglavju III, niso upravičeni do denarnega nadomestila.

Braun je registrirana blagovna znamka skupine Procter & Gamble.

Polno besedilo Pravil in pogojev promocije je na voljo na spletni strani www.mpg.si (zavihek: nagradne igre).


Ljubljana, 25. 04. 2022

Organizator je upravljavec osebnih podatkov sodelujočih v promociji.

Osebni podatki, ki jih tukaj posredujete, bodo uporabljeni samo za namen izvedbe te promocije in se ne bodo uporabili za nobeno drugo trženjsko aktivnost ali drug namen.
Po poteku obdobja namena in v skladu z zakonskimi določili bodo podatki izbrisani najpozneje 10 let po zadnjem veljavnem dnevu promocije, ki je naveden v Pravilih in pogojih te promocije. Obdelovalec podatkov za namen izvedbe te promocije je MPG Plus d. o. o, Leskoškova 2, 1000 Ljubljana, e-mail: info@mpgplus.si, ki podatke obdeluje v imenu upravljavca podatkov, družbe Procter&Gamble Magyarország Nagykereskedelmi Kkt. H-1082 Budapest, Kisfaludy u. 38.

Posredovanje takšnih osebnih podatkov ni obvezno, je pa potrebno za sodelovanje v tem programu.


Procter&Gamble Magyarország Nagykereskedelmi Kkt. H-1082 Budapest, Kisfaludy u. 38 je upravljavec vaših osebnih podatkov in bo obdeloval osebne podatke, ki jih boste poslali, v skladu z našo politiko zasebnosti za namen zagotovitve storitve, ki ste jo zahtevali. P&G lahko za te namene deli vaše osebne podatke z drugimi pravnimi osebami družbe P&G in tretjimi osebami, ki v svoji poslovni dejavnosti delujejo v njegovem imenu, in jih posreduje v države izven Evropske unije – vendar bodo vaši podatki še vedno deležni ustreznega varstva in zaščite. Uveljavljate lahko svoje pravice, povezane z varstvom podatkov, tj. pravico do dostopa, popravka, izbrisa, prenosa na drugega ponudnika, nasprotovanja ali omejitve naše obdelave osebnih podatkov, ki jih ima družba P&G o vas, ter preklica svojega privoljenja. Imate tudi pravico, da vložite pritožbo pri organu za varstvo podatkov. Našo celotno politiko zasebnosti, vključno z obdobjem hranjenja podatkov in informacijo, kako uveljavljati svoje pravice, povezane z varstvom podatkov, najdete na spletni strani https://www.pg.com/privacy/slovenian/privacy_statement.shtml ali v Prilogi 2 teh Pravil in pogojev.


Priloga 1

Priloga 2

Priloga 3

Quote

Več NOVIC & NAGRADNIH IGER

NOVICE & NAGRADNE IGRE
Red Bull Goni Pony 2018
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Red Bull 400 aktivacija v Sparu
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Milka prava medalja
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Milka
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Microsoft NT Conference - Best B2B Event 2018
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Kriiila za tek
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Wings for Life World Run
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Red Bull - Krila za zimo
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Red Bull Cartoons
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Iščemo sodelavca: Predstavnik na terenu / Field Expert