NOVICE & NAGRADNE IGRE

Braun Zadovoljstvo zagotovljeno ali 100 dni jamstva vračila kupnine

Objavljeno: 21.08.2023

PRAVILA IN POGOJI
promocije »Zadovoljstvo zagotovljeno ali 100 dni jamstva vračila kupnine«I. Organizator

Po naročilu Orbico d.o.o., Verovškova ulica 72, 1000 Ljubljana je organizator promocije »Zadovoljstvo zagotovljeno ali 100 dni jamstva vračila kupnine« (v nadaljevanju: »promocija«) MPG PLUS d.o.o., Leskoškova c. 2, 1000 Ljubljana, ID za DDV: Si17143632, matična št. 2146681000 (v nadaljevanju »organizator«).


II. Pogoji sodelovanja v promociji

V promociji lahko sodeluje vsaka poslovno sposobna fizična oseba, ki ima stalno bivališče v Sloveniji in je starejša od 18 let (v nadaljevanju »sodelujoči«). Mali trgovci in prodajalci na drobno ne morejo sodelovati.

III. Obdobje promocije

Obdobje promocije je od 01. 09. 2023 do 30. 06. 2024. Skrajni rok za prejem vloge je 100 dni po koncu promocije.


IV. Sodelujoči izdelki

Garancija vračila kupnine velja za Braun izdelke, ki jih Orbico d.o.o. dobavlja za območje Slovenije in ki so bili kupljeni v obdobju promocije (v nadaljevanju »izdelek«) v fizičnih kot tudi spletnih trgovinah.

Vključeni izdelki: v prilogi III. na spodnji strani


V. Potek promocije

Sodelujoči, ki je v obdobju promocije kupil kateri koli izdelek, opisan v poglavju IV., lahko ta izdelek do navedenega datuma pošlje organizatorju skupaj z opredelitvijo razloga za vračilo in zahteva vračilo kupnine. Izdelek mora poslati na naslov organizatorja, vključno s kopijo originalnega računa (v nadaljevanju „račun“), s čitljivo napisanim (velike tiskane črke) imenom in naslovom ter z izpolnjenim obrazcem iz Priloge 1. Kupljeni izdelek mora biti razviden na računu. Organizator mora prejeti izdelek in izpolnjeni obrazec najpozneje v 100-ih dneh po koncu trajanje promocije.

Sodelujoči bo prejel nadomestilo kupnine za izdelek iz IV. člena, ki je označen na računu, na bančni račun, ki ga navede v obrazcu, v 28. dneh po tem, ko organizator prejme izdelek, račun in izpolnjeni obrazec, ki jih je poslal sodelujoči.

Organizator bo pokril stroške dostave do zneska 2,50 €.

Sodelujoči ni upravičen do nadomestila, če izdelka ne pošlje do navedenega datuma ali kako drugače ne izpolnjuje vseh pravil in pogojev promocije.

Vsak sodelujoči lahko odda vlogo samo enkrat v okviru promocije.

Vračilo izdelka mora biti izvedeno tudi v skladu z naslednjimi pogoji:

- Izdelek z vsemi pripadajočimi deli mora biti vrnjen na naslov organizatorja promocije, podjetja MPG Plus d.o.o., v originalni embalaži
- Izdelki morajo biti delujoči in nepoškodovani
- Organizator promocije ne prevzame odgovornosti za nepopolne, nečitljive, izgubljene ali prepozno izročene pošiljke. Potrdilo o poslani pošiljki ne potrjuje dejanskega prejema pošiljke.


VI. Obdelava osebnih podatkov

Družba MPG d.o.o. je upravljavec osebnih podatkov sodelujočih v promociji in upravičencev do nadomestila kupnine. Upravljavec bo osebne podatke sodelujočih obdeloval za namen izvedbe promocije. Posredovanje osebnih podatkov za namen izvedbe promocije je obvezno, sicer sodelovanje v promociji ni mogoče. Izbira upravičenca do nadomestila kupnine se izvede, kot je opisano v V. poglavju teh Pravil in splošnih pogojev.

Osebni podatki upravičencev se obdelujejo za namene in pod pogoji iz prejšnjega odstavka, pa tudi za naslednje namene:
• povračilo kupnine in stroškov pošiljanja;
• obveščanje zainteresirane javnosti;
• preverjanje izpolnjevanja obveznosti nagrajenca v skladu s temi Splošnimi pogoji in pravili;
Posredovanje osebnih podatkov za te namene je obvezno, sicer upravičenec ne more prejeti nagrade.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je zakoniti interes upravljavca, da izvede promocijo in izpolni svoje zakonske obveznosti v zvezi z izvedbo promocije. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov izven namenov promocije je privolitev, kadar jo posameznik poda.
Upravljalec osebnih podatkov sodelujočih ne bo posredoval tretjim osebam. Izjema so:
- objava imena in prve črke priimka na spletišču www.mpg.si,
- podatke glede dokazila o nakupu, informacijo o trgovcu, vrsto izdelka in ceno posreduje naročniku promocije

Upravljavec podatke sodelujočih hrani še 3 mesece po zaključku promocije, podatke upravičencev pa za namene izpolnjevanja davčnih obveznosti še 10 let. Osebne podatke sodelujočih za namene izven promocije upravljavec obdeluje do preklica privolitve posameznika, ki je podlaga za takšno obdelavo.

Sodelujoči v promociji imajo pravico od upravljavca zahtevati:
- dostop do svojih osebnih podatkov;
- popravek osebnih podatkov in v zvezi s tem pravico do omejitve obdelave;
- izbris osebnih podatkov, če hkrati izjavijo, da odstopajo od sodelovanja v promociji, oziroma prekličejo morebitno soglasje za namene obdelave izven promocije;
- da jim upravljavec posreduje osebne podatke, ki se nanašajo nanje, v CSV formatu ali da te podatke upravljavec posreduje drugemu upravljavcu po izbiri sodelujočega (le v obsegu, ki se nanaša na obdelavo osebnih podatkov, ki se izvaja na podlagi privolitve).

Upravičenci imajo pravico od upravljavca zahtevati:
- dostop do svojih osebnih podatkov;
- popravek osebnih podatkov in v zvezi s tem pravico do omejitve obdelave;
- izbris osebnih podatkov, če hkrati izjavijo, da nagrade ne sprejemajo oziroma jo vračajo, in hkrati prekličejo morebitno soglasje za namene obdelave izven promocije;
- da jim upravljavec posreduje osebne podatke, ki se nanašajo nanje, v CSV formatu ali da te podatke upravljavec posreduje drugemu upravljavcu po izbiri nagrajenca.
Sodelujoči v promociji in nagrajenci lahko navedene pravice uresničujejo tako, da naslovijo pisno zahtevo po e-pošti na naslov nagradne.igre@mpgplus.si ali po navadni pošti na naslov: MPG PLUS d.o.o., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V primeru, da oseba meni, da je obdelava osebnih podatkov v nasprotju z zaščito njene zasebnosti ali v nasprotju s predpisi, se lahko obrne na upravljavca in zahteva pojasnilo ali vloži pritožbo oziroma prijavo pri Informacijskem pooblaščencu RS (več informacij o vložitvi pritožbe oziroma prijave na spletni strani Informacijskega pooblaščenca: www.ip-rs.si).


VII. Splošne določbe

Organizator ne odgovarja za kakršno koli škodo, če vračila kupnine ni mogoče dostaviti zaradi nepravilnega ali nečitljivega poštnega naslova ali številke bančnega računa ali zaradi dejstva, da posredovanega imena, naslova ali podatkov o bančnem računu ni mogoče identificirati.

Nakup izdelka mora biti opravljen v času promocije, zahtevki, ki prispejo pred ali po datumih, določenih v poglavju III, niso upravičeni do denarnega nadomestila.

Braun je registrirana blagovna znamka skupine Procter & Gamble.

Polno besedilo Pravil in pogojev promocije je na voljo na spletni strani www.mpg.si (zavihek: nagradne igre).


Ljubljana, 21. 08. 2023Priloga 1: Obrazec za vračilo izdelka

Priloga 2: Seznam izdelkov MBG 2023/2024Organizator je upravljalec osebnih podatkov sodelujočih v promociji.

Osebni podatki, ki jih tukaj posredujete, bodo uporabljeni samo za namen izvedbe te promocije in se ne bodo uporabili za nobeno drugo trženjsko aktivnost ali drug namen.
Po poteku obdobja namena in v skladu z zakonskimi določili bodo podatki izbrisani najpozneje 3 mesece po zadnjem veljavnem dnevu promocije, ki je naveden v Pravilih in pogojih te promocije. Upravljalec podatkov za namen izvedbe te promocije je MPG Plus d. o. o, Leskoškova 2, 1000 Ljubljana, e-mail: info@mpgplus.si.

Posredovanje takšnih osebnih podatkov ni obvezno, je pa potrebno za sodelovanje v tej promociji.Quote

Več NOVIC & NAGRADNIH IGER

NOVICE & NAGRADNE IGRE
Red Bull Krila zabavi
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Postani član Milka ekipe
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Vikend mobilnega igranja @Samsung center
NOVICE & NAGRADNE IGRE
SAMSUNG - Pridruži se Flip strani
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Nagradna igra: Osvoji Samsung Galaxy Watch6
NOVICE & NAGRADNE IGRE
HEINEKEN NOGOMET 2018
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Red Bull 400 aktivacija v Sparu
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Zadovoljstvo zagotovljeno ali 100 dni jamstva vračila kupnine
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Wings for Life World Run - Nepremagljiva
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Samsung foto potep v jamo Vilenica