NOVICE & NAGRADNE IGRE

Milka

Objavljeno: 31.08.2020

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI
»Milka«


Ta pravila določajo postopke in pogoje za sodelovanje v nagradni igri »Milka«
(v nadaljevanju: nagradna igra). Ta pravila so objavljena na spletnem naslovu www.mpg.si.

I. ORGANIZATOR, NAMEN IN TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradno igro organizira podjetje MPG PLUS agencija za marketing d.o.o., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana, matična številka: 2146681000, ID za DDV: SI17143632 (v nadaljevanju: organizator), ki je tudi upravljavec zbirke osebnih podatkov v okviru nagradne igre.

Nagradna igra bo potekala od 01. 09. 2020 do 30. 09. 2020 (do 23:59).


II. OSEBE, KI LAHKO SODELUJEJO V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne (18+) fizične osebe, ki so državljani ali rezidenti Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in ki sprejemajo ta pravila in splošne pogoje nagradne igre.

V nagradni igri ne morejo in ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre, prav tako pa tudi ne osebe, ki za organizatorja opravljajo delo ali storitve na pogodbeni podlagi. V nagradni igri tudi ne morejo in ne smejo sodelovati ožji družinski člani zgoraj navedenih oseb (zakonec oziroma oseba, s katero živi v življenjski skupnosti, ki je po zakonu izenačena z zakonsko zvezo, otroci, posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega).

III. NAČIN IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

Oseba lahko sodeluje v nagradni igri tako, da pošlje besedilno sporočilo na številko 6111. Sporočilo mora vsebovati ključno besedo ter številko računa, izdanega v Republiki Sloveniji, za nakup katerihkoli izdelkov Milka v skupni vrednosti vsaj 2,99 EUR. Račun lahko vsebuje tudi druge izdelke.

Promocijska pakiranja (duo in/ali trio pack, 1+1 gratis paketi, darilni paketi, in&out paketi, mega in/ali giant box paketi) se štejejo kot en produkt, saj so označeni samo z eno EAN/BAR kodo.

Besedilno sporočilo mora vsebovati naslednje (brez vejic):

Milka (»ključna beseda«), ime in priimek, številka računa, ki dokazuje nakup izdelkov Milka.

Primer besedilnega sporočila:

Milka Janez Novak 1234567

Po uspešno poslanem besedilnem sporočilu, kot je navedeno v teh Pravilih in splošnih pogojih, udeleženec prejme naslednje besedilno sporočilo:

Pozdravljeni, hvala za sodelovanje v nagradni igri Milka. Prosimo, shranite svoj račun, seznam nagrajencev bo objavljen na spletni strani www.mpg.si. Pravila in splošni pogoji sodelovanja so na voljo na spletni strani www.mpg.si.

Nakup izdelka Milka ali kateregakoli drugega izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Oseba lahko v nagradni igri sodeluje tudi tako, da na elektronski naslov mpg@mpgplus.si pošlje 2 sliki, na katerih je oseba, ki želi sodelovati v nagradni igri, skupaj s še dvema prijateljema, kjer uživajo trenutke nežnosti v naravi.

Elektronsko sporočilo mora vsebovati tudi naslednje podatke: Milka, ime, priimek in naslov stalnega prebivališča osebe, ki želi sodelovati v nagradni igri. (Primer vsebine elektronskega sporočila: Milka, Janez Novak, Slovenska ulica 5, 1000 Ljubljana).

V nagradni igri lahko sodelujejo vse osebe, ki bodo poslale besedilna sporočila ali elektronska sporočila z zgoraj navedeno vsebino, ki bodo do organizatorja prispeli najkasneje do 30. 09. 2020 (do 23.59).

Vsako poslano besedilno sporočilo se zaračuna po ceniku mobilnega operaterja.

Mobilni operater: Meetpoint informacijske rešitve d.o.o., Verovškova ulica 55, 1000 Ljubljana, ID za DDV: SI35822422.

V nagradni igri lahko posamezna oseba sodeluje večkrat, vendar z različnimi številkami računa ali različnimi slikami. S številko posameznega računa lahko v nagradni igri sodeluje le ena oseba, in sicer tista, katere račun ali elektronsko sporočilo je organizator prejel najprej. V primeru, da bi bila v elektronskem sporočilu navedena imena več oseb, bo organizator štel, da v nagradni igri sodeluje prva navedena oseba, in bo nagrado podelil le tej osebi.

Udeleženec mora shraniti originalni račun s številko računa, ki jo je organizatorju poslal v besedilnem sporočilu, do konca nagradne igre. Za pridobitev nagrade je treba kopijo računa izročiti organizatorju. Če nagrajenec ne izroči kopije računa, do nagrade ni upravičen.

IV. ŽREBANJE NAGRAD

Žrebanje nagrad bo organizator nagradne igre izvedel v poslovnih prostorih organizatorja na naslovu Leskoškova 2, 1000 Ljubljana.

Žrebanje nagrad bo izvedeno z naključno izbiro oseb s pomočjo računalniške programske opreme, in sicer za dnevne nagrade pod nadzorom tričlanske komisije, ki jo imenuje organizator, za glavno nagrado pa pod nadzorom tričlanske komisije, ki jo imenuje organizator, in vsaj enega predstavnika podjetja Mondelez d.o.o.

Za veljavne prijave bodo štele prijave, ki bodo izpolnjevale vse pogoje po teh Pravilih in splošnih pogojih za sodelovanje v nagradni igri. O poteku žrebanju bo tričlanska komisija sestavila zapisnik. Zapisnik o poteku žrebanja bo organizator hranil na svojem poslovnem naslovu.

V bazo podatkov za žrebanje nagrad bodo vključeni vsi udeleženci, ki opravijo zahtevani nakup v znesku najmanj 2,99 EUR v enem nakupu na enem računu in med trajanjem nagradne igre pošljejo SMS na številko 6111 z ustrezno vsebino, ter vsi udeleženci, ki pošljejo e-mail, ki vsebuje vse podatke in izpolnjujejo pogoje iz tega dokumenta (III. Načini in pogoji za sodelovanje v nagradni igri).

Žrebanje DNEVNIH NAGRAD – 1 x dobroimetje v mBills denarnico v vrednosti 250,00 EUR in 5 x Milka darilni paket v vrednosti do 27,90 EUR – bo potekalo na naslednji način:

Žrebanje DNEVNIH NAGRAJENCEV za ponedeljek, torek, sredo in četrtek bo potekalo naslednji delovni dan ob 14. uri, žrebanje za petek, soboto in nedeljo pa bo vsak ponedeljek ob 14. uri (Osebe, ki so se na določen dan v času od 00:00 do 23:59 prijavile v nagradno igro, sodelujejo v žrebanju dobitnikov dnevnih nagrad naslednji delovni dan – na primer: vsi udeleženci, ki se v ponedeljek prijavijo v nagradno igro v času od 00:00 do 23:59, sodelujejo v žrebanju dobitnikov dnevnih nagrad v torek.).

Žrebanje dnevnih nagrajencev bo potekalo od 02. 09. 2020 dalje. Glede na zgornji razpored in v skladu z njim bo vsak dan izžrebanih 6 DNEVNIH nagrad, in sicer 5 x darilni paket Milka v vrednosti do 27,90 EUR ter 1 x dobroimetje v mBills denarnico v vrednosti 250,00 EUR.

Skupno bo podeljenih 180 dnevnih nagrad.

Ena oseba ne more osvojiti iste DNEVNE nagrade večkrat, lahko pa osvoji 1 x Milka darilni paket in 1 x dobroimetje v mBills denarnico v vrednosti 250,00 EUR.

Prejemnik dnevne nagrade je lahko prejemnik glavne nagrade.

Nagrajenci, ki bodo prejeli DNEVNE nagrade, bodo objavljeni na spletni strani www.mpg.si najpozneje v 15 dneh od dneva zadnjega žrebanja nagrajencev.

Dnevna nagrada – 1 x dobroimetje v mBills denarnico v vrednosti 250,00 EUR – bo nagrajencu podeljena v skladu s temi Pravili in splošnimi pogoji (VI. Dostava in izročitev nagrad).

Organizator bo nagrajence obvestil v roku 8 dni od žrebanja nagrad. Nagrajenec ima na voljo 8 dni, da kopijo/fotografijo prijavljenega in izžrebanega računa kot dokazilo o nakupu pošlje na elektronski naslov mpg@mpgplus.si ali po pošti na naslov organizatorja.

Žrebanje GLAVNIH NAGRAD: 2 x dobroimetje v mBills denarnico v vrednosti 5.000,00 EUR

V žrebanje za GLAVNO NAGRADO bodo vključeni vsi udeleženci, ki opravijo zahtevani nakup v znesku najmanj 2,99 EUR v enem nakupu na enem računu in med trajanjem nagradne igre pošljejo SMS na številko 6111 z ustrezno vsebino, ter vsi udeleženci, ki pošljejo e-mail, ki vsebuje vse podatke in izpolnjujejo pogoje iz tega dokumenta, od 01. 09. 2020 (od polnoči) do 30. 09. 2020 (do 23:59) (III. Načini in pogoji za sodelovanje v nagradni igri).

Žrebanje glavnih nagrad bo potekalo 07. 10. 2020 ob 11h.

Skupaj bosta izžrebana dva glavna nagrajenca.

Organizator bo zmagovalca obvestil v roku 8 dni od žrebanja nagrad.

Nagrade bodo izročene v roku 30 dni od zadnjega žrebanja nagrad. Pred prejetjem nagrade mora nagrajenec predložiti osebne podatke (ime in priimek, EMŠO številka, davčna številka, datum rojstva, prebivališče, poštna številka in mesto, kontaktna telefonska številka, številka osebnega dokumenta, elektronska pošta) ter kopijo izžrebanega računa kot dokazilo o nakupu.

Glavna nagrada – 2 x dobroimetje v mBills denarnico v vrednosti 5.000,00 EUR – bo nagrajencu podeljena v skladu s temi Pravili in splošnimi pogoji (VI. Dostava in izročitev nagrad).

Organizator bo nagrajence obvestil v roku 8 dni od žrebanja nagrad. Nagrajenec ima na voljo 8 dni, da kopijo/fotografijo prijavljenega in izžrebanega računa kot dokazilo o nakupu pošlje na elektronski naslov mpg@mpgplus.si ali po pošti na naslov organizatorja. Če nagrajenec v omenjenem roku ne pošlje kopije/fotografije računa, ni upravičen do nagrade.

Dobitnika GLAVNE nagrade bosta objavljena na spletni strani www.mpg.si najpozneje v 15 dneh od dneva zadnjega žrebanja.


V. NAGRADE

1. GLAVNA NAGRADA

- 2 x dobroimetje v mBills denarnico v vrednosti 5.000,00 EUR

2 x dobroimetje v mBills denarnico v vrednosti 5.000,00 EUR, ki ga nagrajenec lahko porabi bodisi za plačevanje s telefonom (plačevanje na izbranih prodajnih mestih, plačevanje položnic in e-računov, plačevanje na spletu in v izbranih mobilnih aplikacijah in drugo), bodisi za plačevanje s kartico mBills Mastercard, če si jo naknadno naroči prek mBills računa (na vseh prodajnih mestih, ki sprejemajo kartice Mastercard in na spletu).

2. DNEVNE NAGRADE

- 30 x dobroimetje v mBills denarnico v vrednosti 250,00 EUR (1 x 250,00 EUR/dan)

30 x dobroimetje v mBills denarnico v vrednosti 250,00 EUR, ki ga nagrajenec lahko porabi bodisi za plačevanje s telefonom (plačevanje na izbranih prodajnih mestih, plačevanje položnic in e-računov, plačevanje na spletu in v izbranih mobilnih aplikacijah), bodisi za plačevanje s kartico mBills Mastercard, če si jo naknadno naroči prek mBills računa (na vseh prodajnih mestih, ki sprejemajo kartice Mastercard in na spletu).

- 150 x Milka darilni paket v vrednosti do 27,90 EUR (5 x Milka darilni paket/dan)

Darilni paket vsebuje Milka izdelke v skupni vrednosti do 27,90 EUR + DDV.

Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrade niso prenosljive, zamenjava nagrade ni mogoča. Prevzem denarne nagrade je mogoč le prek mBills aplikacije in ne z nakazilom na tekoči račun nagrajenca ali kot izplačilo v obliki darilnih bonov. Nagrade so prenosljive, pri čemer je ob prenosu nagrad treba spoštovati določbe II. člena teh Pravil in splošnih pogojev.


VI. DOSTAVA IN IZROČITEV NAGRAD

Nagrajenci se zavezujejo, da bodo sodelovali z organizatorjem pri sprejemanju nagrade in zagotavljanju potrebne dokumentacije.

Organizator bo nagrajence po telefonu in prek SMS sporočila obvestil v roku 8 dni od žrebanja nagrad. Organizator in nagrajenec se bosta medsebojno dogovorila o podrobnostih predaje nagrad, organizator bo pridobil osebne podatke nagrajenca, potrebne za predajo nagrado.

Organizator zagotavlja, da bodo nagrade izročene nagrajencem v roku 30 dni od končnega žrebanja (končno žrebanje je 7. 10. 2020).

Če se bo nagrada, ki je bila poslana nagrajencu po pošti, vrnila na naslov organizatorja, bo ta v roku 8 dni obvestil nagrajenca, da se je nagrada vrnila in bo lahko nagrajenec prevzel nagrado na naslovu organizatorja v roku 10 dni od prejema obvestila. Če nagrajenec nagrade ne prevzame v določenem roku, se mu odvzame pravica do nagrade.

Izročitev DNEVNE NAGRADE (150 x) darilni paket Milka bo potekala prek poštne storitve. Paket bo poslan na naslov, ki ga je nagrajenec posredoval organizatorju. Izročitev DNEVNE NAGRADE (30 x) dobroimetja v denarnici mBills v vrednosti 250,00 EUR in GLAVNE NAGRADE (2 x) dobroimetja v denarnici mBills v vrednosti 5.000,00 EUR se bo zgodila po predložitvi vseh zahtevanih podatkov (ime in priimek, EMŠO številka, davčna številka, datum rojstva, prebivališče, poštna številka in mesto, kontaktna telefonska številka, številka osebnega dokumenta, elektronska pošta) organizatorju, ki bo te podatke delil z MBILLS d.o.o., Tržaška 118, 1000 Ljubljana.

Kontaktna telefonska številka, ki jo bo nagrajenec poslal organizatorju, mora biti enaka telefonski številki, s katero bo nagrajenec opravil registracijo v mBills. Zmagovalec se mora na mBills.si registrirati kot uporabnik mBills. Zatem mora nagrajenec opraviti osebno identifikacijo, ki jo lahko izvede na tri različne načine: na bencinskih servisih Petrol v Republiki Sloveniji, s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali osebno na sedežu družbe MBILLS d.o.o. Po uspešno opravljeni osebni identifikaciji lahko nagrajenec naroči debetno kartico mBills Mastercard, ki bo brezplačno dostavljena na njihov domači naslov. Po postopku registracije se organizator zaveže, da bo nagrado (določen znesek denarja) vsem dobitnikom zagotovil najkasneje v 30 dneh po končnem žrebanju nagrad. Prejemnik nagrade se prav tako zaveže, da bo sprejel vse splošne pogoje v zvezi z izdajo računa mBills in debetne kartice mBills Mastercard (objavljene na spletni strani: https://www.mbills.si/uploads/splosni-pogoji-in-cenik.pdf). Dobroimetje v denarnici mBills nima datuma zapadlosti.

Nagrajenec mora prevzem nagrade organizatorju potrditi s podpisanim potrdilom o prevzemu nagrade. V primeru, da nagrajenec organizatorju pisnega potrdila ne bi poslal (po pošti ali po elektronski pošti), bo organizator nagradne igre za dokaz o prevzemu nagrade štel poštno povratnico s potrdilom o dostavi.

Nagrajenec je do nagrade upravičen šele po organizatorjevem vpogledu v identifikacijski dokument in veljavni račun, ki je bil izdan, sicer izgubi pravico do nagrade.

VII. DAVČNE OBVEZNOSTI

Akontacijo dohodnine od prejetih nagrad bo za nagrajence poravnal organizator. V ta namen je dolžan nagrajenec organizatorju še pred prevzemom nagrade sporočiti svojo davčno številko. V kolikor nagrajenec organizatorju svoje davčne številke ne bi sporočil, se šteje, da se je nagradi odpovedal.

Organizator bo za namen izpolnitve dohodninske napovedi nagrajence ob koncu dohodninskega leta obvestil o vrednosti prejete nagrade.

VIII. OBJAVE

Organizator nagradne igre je dolžan ta Pravila in splošne pogoje nagradne igre objaviti na spletnem naslovu www.mpg.si.

Imena nagrajencev bodo v roku 15 dni od dneva zadnjega žrebanja objavljena na spletnem naslovu www.mpg.si.

Ta Pravila in splošni pogoji nagradne igre so na vpogled dostopna tudi na naslovu organizatorja nagradne igre.

IX. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Oseba s tem, ko organizatorju nagradne igre pošlje SMS sporočilo s svojimi osebnimi podatki, organizatorju poda svoje soglasje, da kot upravljavec osebnih podatkov vodi, vzdržuje, hrani in nadzoruje zbirko osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. V času upravljanja zbirke osebnih podatkov ima oseba možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, vse v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator nagradne igre bo z osebnimi podatki ravnal po standardih, ki jih določa Zakon o varstvu osebnih podatkov.

Sporočanje osebnih podatkov organizatorju s strani sodelujočih v nagradni igri je prostovoljno. V primeru, da oseba meni, da je obdelava osebnih podatkov v nasprotju z zaščito njene zasebnosti ali v nasprotju z zakonom, se lahko obrne na organizatorja nagradne igre ali informacijskega pooblaščenca in zahteva pojasnilo.

Organizator nagradne igre, kot upravljavec zbirke osebnih podatkov, le-teh ne bo izdal ali odstopil tretji osebi. Nagrajenci izrecno soglašajo, da lahko organizator nagradne igre objavi ime, priimek ter kraj bivanja nagrajenca v javnih občilih, in sicer z namenom javnega obveščanja o rezultatih nagradnega žrebanja. Za objavo navedenih podatkov organizator nagrajencem ni dolžan ničesar plačati.

X. SPLOŠNE DOLOČBE

Sodelujoči v nagradni igri s tem, ko organizatorju pošljejo pošto ali elektronsko sporočilo v skladu s III. členom, ta Pravila in splošne pogoje nagradne igre avtomatsko sprejemajo.

Organizator ima pravico, da v primeru višje sile to nagradno igro prekine ali odpove.

Organizator nagradne igre in osebe, ki so z njegove strani angažirane za izvedbo nagradne igre, ne prevzemajo nikakršne odgovornosti z naslova stroškov ali škode, ki bi sodelujočim v nagradni igri nastala zaradi pomanjkljivosti v izvedbi nagradne igre.

Organizator nagradne igre tudi ne prevzema nikakršne odgovornosti za nesrečo, ki bi se zgodila nenačrtno oz. zaradi tretjega dejavnika, na katerega ni mogel vplivati pri dnevnih ali glavnih nagradah.

Organizator nagradne igre ne bo podelil nikakršnih drugih nagrad, razen nagrad, ki so navedene v teh Pravilih in splošnih pogojih.

Po poteku 30 dni od zaključka nagradne igre organizator nagradne igre ni dolžan sprejeti nikakršnih pritožb v zvezi z nagradno igro.

V primeru spora med organizatorjem in sodelujočim v nagradni igri je za reševanje le-tega pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Podrobnejše informacije lahko dobite pri Organizatorju vsak delavnik od 9. do 17. preko e-pošte info@mpgplus.si.

MPG PLUS agencija za marketing d.o.o.

Quote

Več NOVIC & NAGRADNIH IGER

NOVICE & NAGRADNE IGRE
HALLS
NOVICE & NAGRADNE IGRE
IZJEMNO JE ZA VSE S SAMSUNG GALAXY A serijo
NOVICE & NAGRADNE IGRE
NT REMOTE VEEAM RAFFLE
NOVICE & NAGRADNE IGRE
SoloQ2020
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Red Bull Red Edition
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Milka - začuti okus nežnih trenutkov
NOVICE & NAGRADNE IGRE
NT Remote 2020 – hitra in uspešna transformacija dogodka
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Red Bull prodajni avtomati
NOVICE & NAGRADNE IGRE
Premagaj lakoto
NOVICE & NAGRADNE IGRE
NT Remote Nagradna igra